Aruba in het nauw door begroting

Fredis Refunjol, de Gouverneur van Aruba heeft de begroting niet getekend

Fredis Refunjol, de Gouverneur van Aruba heeft de begroting niet getekend

Oranjestad – Hoewel de Statenleden van Aruba in meerderheid de begroting voor 2014 vorige week hebben goedgekeurd, heeft gouverneur Fredis Refunjol van Aruba zijn handtekening er nog niet onder gezet.

Hierdoor kan de sterk vertraagde landsbegroting voor dit jaar, dat al op de helft is, nog niet worden uitgevoerd.

,,De gouverneur wil de begroting beoordelen aan de hand van informatie-uitwisseling die er is geweest tussen de regering van Aruba en Den Haag over de bezuinigingen en hervormingen”, laat premier Mike Eman (AVP) desgevraagd aan het Antilliaans Dagblad weten.

Minister van Financiën, zijn partijgenoot Juan David Yrausquin, is naar Nederland vertrokken om met Den Haag te onderhandelen, opdat er alsnog een handtekening onder de Arubaanse begroting zal worden gezet. Yrausquin wilde gisteravond nog geen commentaar geven. Eman legt uit:

,,Doel van de reis van de minister van Financiën is om met collega- ministers de visie en aanpak van de Arubaanse regering en met name het financieel beleid te bespreken.”

Het tweede kabinet van Mike Eman heeft ingrijpende structurele ombuigingen en bezuinigingen doorgevoerd om de financiën op orde te krijgen. Toch waren er eerder insinuaties vanuit Den Haag dat financieel toezicht door Nederland nodig zou zijn, omdat de begroting niet realistisch zou zijn.

Op Aruba is geen College financieel toezicht (Cft) zoals op Curaçao en Sint Maarten. Zoals nu in de begroting is opgenomen, zal het begrotingstekort volgens de regering in Oranjestad nog dit jaar bijna worden gehalveerd en teruglopen naar 4,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

In 2017 moet het tekort zelfs zijn teruggebracht tot 1,4 procent, terwijl het de bedoeling is dat de economie in de komende jaren toch zal blijven groeien met gemiddeld 3,2 procent.

,,Het recente S&P’s rapport (kredietbeoordelaar Standard & Poor’s, red.) toont duidelijk aan dat Aruba de goede maatregelen neemt en een stabiel uitzicht heeft op versterking van haar financiën”, reageert Eman tegenover deze krant.

Er is een uitgavenplafond gesteld van 1.350 miljoen florin. Daarvoor zijn bezuinigingen opgenomen in de begroting voor een bedrag van 110 miljoen florin. Alleen het ministerie van Onderwijs hoeft minder te bezuinigen dan de overige ministeries.

 

110 Miljoen bezuinigen

Er is een uitgavenplafond gesteld van 1.350 miljoen florin. Daarvoor zijn bezuinigingen opgenomen in de begroting voor een bedrag van 110 miljoen florin. Alleen het ministerie van Onderwijs hoeft minder te bezuinigen dan de overige ministeries.

Al eerder werd duidelijk dat Den Haag dreigt met of ernstig denkt aan een aanwijzing van de Rijksministerraad (RMR), zoals eerder Curaçao en Sint Maarten kregen, maar dat gebeurde op advies van het Cft, dat voor Aruba op dit moment niet bestaat.

Aruba kreeg ook niet een schuldverlichting van Nederland in 2010, toen de Nederlandse Antillen (van vijf) ophielden te bestaan; Aruba stapte al in 1986 uit de Antillen (van toen nog zes eilanden). Naar verluidt is er vrijdag een RMR-vergadering gepland, waarin de politiek gevoelige kwestie van het ingrijpen in Aruba’s overheidsfinanciën aan bod komt.

Lees meer…

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *