AntilliaansDagblad | Wetsvoorstel Trùk’i pan afgeschoten

| Wetsvoorstel Trùk’i pan afgeschoten | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De Raad van Advies (RvA) kan niet akkoord gaan met een wetsvoorstel van onafhankelijk Statenlid Rennox Calmes om tafels, stoelen en verlichting toe te staan bij standplaatsen van ‘trùk’i pan’ en adviseert hem het initiatiefontwerp te heroverwegen.

In een wijzigingsvoorstel op de Landsverordening openbare orde (Lvoo) motiveert Calmes dat de trùk’i pan ‘een grote attractie is voor de toerisme-industrie’ en dat het toeristenbureau CTB hier zelfs het eiland mee promoot in New York.

Ondanks het feit dat hij aanvoert dat na 23.00 uur geen andere horecagelegenheden etenswaren aanbieden of überhaupt over een vergunning beschikken om open te blijven, stelt de RvA hiertegenover dat er in de Lvoo juist een verbod is op het plaatsen van tafels, stoelen en verlichting omdat de Trùk’i pan anders concurreert met restaurants.

Terwijl restaurants, in tegenstelling de mobiele snacks, behalve aan vergunningsrechten zich ook aan allerlei andere voorschriften moeten houden in het belang van de volksgezondheid, zoals geneeskundige keuring van het bedienend personeel en afzonderlijke toiletten voor dames en heren. Ook heeft de regering verboden terrassen, stoelen, tafels en verlichting te plaatsen om te voorkomen dat de openbare orde wordt verstoord.

De raad mist onderbouwend onderzoek naar de bewering van de initiatiefnemer dat het plaatsen van meubilair tot nu toe niet heeft geleid tot verstoring van de openbare orde of oneerlijke concurrentie.

De RvA concludeert uiteindelijk: ,,Naar het oordeel van de raad dient met het initiatiefontwerp beoogde doel in overeenstemming te zijn met bovengenoemde belangen die de wetgever met de Lvoo wenst te beschermen. De raad meent dat in ieder geval het plaatsen van tafels, stoepen, banken bij het innemen van een standplaats een uitnodiging is voor het publiek voor lang verblijf. Een lang verblijf van klanten bij een dergelijke standplaats verdraagt zich naar het oordeel van de raad niet met de aard van de standplaatsvergunning die de wetgever in het belang van de openbare orde beoogt te beschermen.”

Daar komt bij dat de RvA geen inbreng ziet van de beleidsverantwoordelijke ministeries zoals die van Economische Ontwikkeling (MEO) en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). De raad vindt dat de kwaliteit van het ontwerp erbij gebaat is als genoemde ministeries aangeven hoe zij aankijken tegen het voorstel.

Tot slot beklaagt de RvA zich erover dat het ontwerp sociaaleconomische gevolgen kan hebben, maar dat er geen oordeel is gevraagd van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “AntilliaansDagblad | Wetsvoorstel Trùk’i pan afgeschoten

 1. JM Eustatia

  Lijkt mij niet zo’ n slecht idee. Al ben ik zelf onder de huidige omstandigheden (gebrekkige hygiene) geen bezoeker van de truk’i pan, het kan niet ontkend worden dat deze onderneminkjes iets folkloristisch hebben en door hun couleur locale bijdragen aan het toerisme. Er moet wel voldoende ruimte zijn en vooral geen parkerende auto’s midden op de rijweg. En voor de noodzakelijke hygiene niet te zuinig met het nodige aantal toiletten. Er zullen maar weinig truk’i pans zijn die aan de vereiste voorwaarden kunnen voldoen. Maar de truk’i pans die wel aan redelijk strenge voorwaarden kunnen voldoen, moeten de ruimte krijgen. Het probleem van de oneerlijke concurrentie met restaurants is natuurlijk klinklare onzin.
  We moeten voorts vermijden Nederland te kopieren, waar je zelfs voor het bouwen van een kleine vogelkooi in je tuin een vergunning moet hebben. Calmes moet zijn beslist de moeite waard zijnd idee uitwerken en blijven propageren. Een idee dat zeker de moeite van het bestuderen waard is.

 2. Tico Martina

  Ben zeer geregeld in New York, Nooit heb ik enige New Yorker enthousiast horen zeggen dat hij zo graag de “Truck of bread of Curacao” zou willen zien. Zal wel aan mij liggen.

 3. Fred Schiedam

  “……… motiveert Calmes dat de trùk’i pan ‘een grote attractie is voor de toerisme-industrie’ “.
  Ja, vliegtuigen vol uit heel de wereld komen kijken!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *