AntilliaansDagblad | Wet Calmes tegen EVRM

Raad van Advies keurt strafverzwaring delict tegen toerist of ambtenaar af | Jeu Olimpio

Willemstad – Het wetsvoorstel van Statenlid Rennox Calmes (ex-PIN en nu onafhankelijk) om strafbare feiten tegen een toerist of ambtenaar zwaarder te straffen, wordt door de Raad van Advies (RvA) niet toegejuicht en gezien als discriminatoir.

Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen toeristen (en ambtenaren) en burgers van Curaçao en dit onderscheid wordt alleen gemaakt op basis van economische motieven, namelijk omdat toeristen goed zijn voor de economie van Curaçao.

Dit motief vindt de RvA onvoldoende en dit kan in strijd zijn met het discriminatieverbod in mensenrechtenverdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Immers: ,,De eigen burger (inwonende) wordt op ongerechtvaardigde wijze onderscheiden van de toerist (en ambtenaar) of niet-inwonende. De toerist (of ambtenaar) geniet immers een hogere bescherming indien tegen hem een strafbaar feit wordt gepleegd.”

De RvA maakt dit met een voorbeeld duidelijk: ,,Dit zou concreet met zich meebrengen dat bij het misdrijf ‘dood door schuld’, bij de dood van een toerist (ambtenaar) 12 jaar gevangenisstraf opgelegd kan worden doch voor de dood van een eigen burger maar negen jaar.”

Of een ander voorbeeld: ,,Ten aanzien van een toerist (of ambtenaar) die komt te overlijden vanwege zware mishandeling kan volgens de initiatiefnemer een straf van langer dan levenslange gevangenisstraf of een tijdelijke gevangenisstraf van veertig jaar opgelegd worden. Indien het zou gaan om een burger van Curaçao, dan kan levenslang worden opgelegd of een tijdelijke gevangenisstraf van dertig jaar.”

Volgens de raad moet voorkomen worden dat het verhogen van straffen, schending van de bepalingen van EVRM en de Staatsregeling van Curaçao oplevert.

Uitgelegd wordt dat bij de strafverzwaring een straf kan oplopen tot boven de 30 jaar, zoals uit voorgaand voorbeeld blijkt. Dit is boven het maximum van levenslang en kan dus helemaal niet. De RvA voert ook aan dat een wetswijziging als deze in het kader van het concordantiebeginsel (gelijkwaardigheid, red.) meegenomen moet worden in de andere landen van het Koninkrijk. Het is dus niet mogelijk de wetswijziging alleen voor Curaçao in te voeren.

Verder stelt de RvA dat in het nieuwe Wetboek van Strafrecht (2011) is aangegeven dat andere strafverhogende omstandigheden niet noodzakelijk zijn. Wil de initiatiefnemer hier toch aan tornen, dan moet dit ‘uitgebreid en diepgaand’ gemotiveerd worden. En die motivatie mist de RvA.

Voorstel doorkruist strafmaten…

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “AntilliaansDagblad | Wet Calmes tegen EVRM

  1. Domme kracht niets meer en niets minder!

  2. Ik ben voor een verhoogde straafmaat voor opportunistische ambtenaren die hun positie misbruiken om te snoepreizen en op kosten van de staat een bezoekje aan London brengen…

  3. Het komt mij discriminerend voor als je dat officieel wilt regelen. Rechters kunnen m.i. verzwarende of verzachtende omstandigheden betrekken in hun strafmaat.
    Ben wel benieuwd naar de argumentatie van Rennox voor de samenvoeging toerist en ambtenaar.
    Het zal toch niet zijn dat hij bedoeld dat de ene groep 10 dagen vakantie komt vieren en de andere het hele jaar ??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *