AntilliaansDagblad | ‘Verbetering financiële situatie’

De partij hield er een persconferentie over en presenteerde een pakket met negen wetsvoorstellen. | Extra

Willemstad – ,,Stop met ouderen sociale premie te laten afdragen en laat casino’s in plaats daarvan negen procent omzetbelasting betalen”, zo luidt een van de door MFK ingediende voorstellen voor wetswijzigingen.

De partij hield hier gisteren een persconferentie over en presenteerde een pakket met negen wetsvoorstellen. De Landsverordening basisverzekering ziektekosten (BVZ), de Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten (AVBZ), de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (AOV), de Landsverordening Algemene Weduwenen Wezenverzekering (AWW) zijn landsverordeningen die kosten met zich meebrengen.

Tegenover die kosten moeten inkomsten staan en inkomsten en uitgaven dienen met elkaar in evenwicht te zijn. Gelet op het verzekeringskarakter ligt het voor de hand dat die inkomsten voor een belangrijk deel bestaan uit bijdragen (premies) van de verzekerden.

,,De mogelijkheden voor het hanteren van een kostendekkende premie zijn beperkt. In de praktijk is gebleken dat de heffing van loon- en inkomstenbelasting over de AOV/AWWuitkering en de heffing van sociale premies over de pensioenuitkeringen onvoldoende tegemoetkomt aan het principe van draagkracht en solidariteit”, aldus MFK.

Om die reden stelt de MFK-fractie voor om per 1 januari 2021 premievrijstelling te verlenen over de pensioenuitkeringen. De AOV/AWW-uitkeringen zijn al belastingvrij. Daarnaast is het zo dat casino’s geen omzetbelasting betalen. Maar casino’s zullen net als andere bedrijven omzetbelasting moeten gaan betalen.

,,Casino’s zijn een luxe, geen noodzaak. Dus ook zij zullen gewoon omzetbelasting moeten afdragen”, aldus de MFK-fractie. Een ander door MFK ingediend wetsvoorstel bespreekt de sanering van belastingschuld. In tegenstelling tot andere landen binnen het Koninkrijk, vindt er op Curaçao namelijk geen kwijtschelding van belasting- en premieschulden plaats. Door schuldsanering wettelijk vast te leggen wil MFK de tax compliance op Curaçao verhogen.

,,Het feit dat in onze wetgeving geen faciliteit is opgenomen voor schuldsanering kan worden beschouwd als een omissie van de wetgever. Het gevolg hiervan is dat de begrote opbrengsten van belastingen geen reëel beeld geven”, staat in het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om belasting- en premieschulden te saneren. De belastingschuldige kan slechts een verzoek om schuldsanering indienen voor een aanslag die onherroepelijk is geworden.

,,Bij toekenning van sanering zal de belastingschuldige bijgestaan worden door een professional om zijn administratie op orde te krijgen, een jaarrekening op te stellen en periodiek aangifte te doen”, aldus het voorstel van MFK.

Bron: Antilliaans Dagblad van 8 januari 2021

3 Reacties op “AntilliaansDagblad | ‘Verbetering financiële situatie’

 1. M.D. Concepcion

  Van welk inkomen moet de casino dat betalen? Welk publiek c.q. hoeveel mensen trekt een casino aan?

 2. Commentpolis

  Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels.

 3. ‘,,Casino’s zijn een luxe, geen noodzaak’

  Daar denkt Menki ‘Moe’ Rojer anders over.

  ‘Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om belasting- en premieschulden te saneren.’

  Die mogelijkheid is er al: vriendje worden met hoofd Ontvanger Alfons Trona (met alleen lagere school op zijn CV ook nog exploitant van een bordeel aan de Santa Rosaweg) en je belastingschuld wordt buiten invordering gesteld. Met volledige instemming van Geomaly Martes van de ‘controlerende’ SOAB.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *