28 C
Willemstad
• dinsdag 6 december 2022

Democracy now! | Monday, December 5, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 5 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, December 2, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertentie -

Extra | Journaal 2 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, December 1, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 1 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, November 30, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Veel leegstand scholen

Strategisch huisvestingsplan: Scholen samenvoegen en sluiten

Willemstad – Er is ‘rekenkundig gezien’ veel leegstand op de verschillende scholen van Curaçao, gemiddeld 31 procent, en daarom wordt er aan een plan gewerkt om schoolgebouwen te sluiten en scholen samen te voegen.

Zo leest het Antilliaans Dagblad in de stukken. Dat samenvoegen kan ook betekenen dat scholen van verschillende schoolbesturen in één gebouw ondergebracht worden.

Om de toegezegde 30 miljoen euro van Nederland goed te investeren in het opknappen van scholen is door het Nederlandse bedrijf Policy Productions eerst een inventarisatie gemaakt van de leegstand op scholen. Die 30 miljoen euro is bestemd voor onderwijshuisvesting en onderdeel van het politiek akkoord over het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho).

Op basis van de gegevens over leegstand wordt nu een plan ontwikkeld voor het sluiten en samenvoegen van scholen. Het is immers beter om minder scholen goed, dan meer scholen minder goed op te knappen.

In afwachting van het vormgeven van het nieuwe huisvestingsplan – wat een behoorlijke organisatorische en bij sluiting ook emotionele klus zal zijn – zijn wel alvast 11 scholen aangewezen door de schoolbesturen die meteen opgeknapt kunnen worden. Dit zijn scholen waarvan is vastgesteld dat er geen sprake is van leegstand en dat zij voorlopig op hetzelfde leerlingeniveau blijven.

Dit alles is onlangs in de Staten gepresenteerd door de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK), en de directeur van Policy Productions, Yolanda Hoogtanders. Dit bedrijf is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in Den Haag aangetrokken om een strategisch huisvestingsplan te ontwikkelen voor het onderwijs op Curaçao.

Daarbij is, zo heeft Hoogtanders in de Staten aangevoerd, intensief en ook ‘zeer prettig’ samengewerkt met het ministerie van OWCS, de verschillende schoolbesturen, technici van Stichting Onderhoud Scholen (SOS) en sociaal vangnet Reda Sosial alsmede financieel deskundigen van Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab), OWCS en het ministerie van Financiën.

Het middelbaar beroepsonderwijs (secundair beroepsonderwijs, sbo) is tot nu toe niet meegenomen in de plannen omdat hiervoor acht gebouwen in gebruik zijn, maar het onderwijs sterk versnipperd is en gewacht wordt op de conclusie van de nulmeting. Maar na alle scholen voor funderend onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs te hebben meegenomen, komt Policy Productions tot de volgende conclusie: er zijn van alle onderzochte scholen nu 1.272 lokalen in gebruik in 85 gebouwen. Op basis van het leerlingenaantal in 2021, zijn er 931 lokalen nodig die verdeeld kunnen worden over 62 gebouwen. Op basis van een prognose van het leerlingenaantal in 2030, zijn er over acht jaar 636 lokalen nodig in 50 gebouwen.

Schoolbesturen in gesprek
Volgens Hoogtanders gaan de schoolbesturen nu eerst binnen het eigen bestuur en met elkaar in gesprek om per gebied oplossingen te vinden voor leegstand. ,,Bij het opstellen van het ‘strategisch huisvestingsplan achterstallig onderhoud’ gaan we uit van maximaal 60 op te knappen gebouwen”, aldus de presentatie in de Staten. Daarvoor zijn overigens al minimale normen opgesteld door SOS en Reda Sosial die door de regering zijn goedgekeurd. Het gaat dan om normen over daken, muren, vloeren, toiletten en gebruik van materialen zodat later de gebouwen duurzaam te onderhouden zijn”, aldus Hoogtanders.

Ondertussen is ook gewerkt aan een goede organisatorische samenwerkingsvorm, waarbij SOS de stichting zal zijn die de financiële verantwoordelijkheid gaat dragen en daarbij gebruik kan maken van de expertise van Reda Sosial. SOS is inmiddels gereorganiseerd volgens de normen van good corporate governance. Er zal een interim-directeur aangesteld worden, waarna een sollicitatietraject start voor het aantrekken van een directeur. Van Heydoorn: ,,Vanuit een stichting kan daadkrachtiger gewerkt worden. Er zal financiële verantwoording afgelegd worden ten overstaan van het ministerie van OWCS en BZK.”

Op dit moment is de aanvraag voor de eerste tranche van 11 miljoen euro bij BZK ingediend. Daarmee worden de eerste elf scholen opgeknapt, waarmee in de grote vakantie van dit jaar gestart kan worden. Het totale project duurt overigens drie tot vijf jaar. De elf scholen die eerdaags opgeknapt worden vallen onder verschillende schoolbesturen en zijn Kolegio Erasmo, Kolegio Alejandro Paula, Nelly Winkel-school, Kolegio Willem Ellis, Pedro Luis Brion-school, Skol Immanuel, Myrna Dovale Skol, Sint Paulus-college funderend onderwijs, Marnix-college funderend onderwijs, Advent Bonam en Vigdis Jonckheer Mensing College.

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -