27 C
Willemstad
• donderdag 8 december 2022

Extra | Journaal 7 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, December 6, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 6 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertentie -

DKR | Nederlandse Kansspelautoriteit geeft Curaçaose gokmaffia te veel ruimte

Dossier Koninkrijksrelaties.nl Den Haag – De Nederlandse Kansspelautoriteit onderneemt te weinig tegen vanaf Curaçao opererende webcasino’s. Dat vinden partijen die hebben meegewerkt aan een evaluatie van de Ksa...

Democracy now! | Monday, December 5, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 5 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, December 2, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | United Trust koper Banco di Caribe

TISS N.V. online gaming licentiehouder Centennial Management en United Trust koning Gregory Elias hebben op 11 september 2021 de onshore bank Banco di Caribe aangekocht. Het hoofdkantoor van United is gevestigd in Amsterdam. De verkoop wordt volledig in contanten voldaan (KKC onderschrift)

Willemstad/Philipsburg – Drie maanden nadat het AntilliaansDagblad onthulde dat de Centrale Bank CBCS bezig was met de verkoop van Banco di Caribe (als dochter van verzekeringsgroep Ennia en om daarmee Ennia financieel weer op de rails te krijgen) was het gisteren zover: Banco di Caribe nv wordt verkocht aan United Group Holdings bv.

Zo is door de Centrale Bank officieel bekendgemaakt.

United Group Holdings is van de bekende Curaçaose ondernemer Gregory Elias (68) die in 2009 United opzette, nadat hij al eerder bijzonder succesvol was geweest met het mede door hem opgerichte en later verkochte Intertrust, dat onder meer trust- en fundsdiensten aanbiedt maar ook een internationale bank.

United heeft vestigingen op Curaçao, Aruba, Anguilla, Cyprus en Malta en in Nederland, Ierland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. Mensen kennen Elias ook van zijn goededoelenstichting Fundashon Bon Intenshon.

De nu aangekondigde verkoop omvat alle bancaire activiteiten van Banco di Caribe op de eilanden Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint Maarten alsmede de verzekerings- en investeringsactiviteiten van Van der Lubbe Assurantiën nv, Bancarib Real Insurance Curaçao nv en BdC Investments bv.

De verkoopovereenkomst is – naar nu blijkt – op 11 september 2021 ondertekend door enerzijds verkoper Ennia Caribe Holding nv (ECH), vertegenwoordigd door de Centrale Bank CBCS, en anderzijds koper United. ECH is het moederbedrijf van de Ennia-Groep.

Zowel Ennia als Banco di Caribe is/was in handen van de Amerikaanse miljardair Hushang Ansary (94), maar de Centrale Bank greep door middel van toepassing van de noodregeling medio 2018 in bij Ennia omdat de verzekeraar volgens de CBCS kampte met solvabiliteitstekorten.

Na grootschalige ‘ontnemingen’ door Ansary, waarvoor een aansprakelijkheidsprocedure loopt tegen de ex-bestuurders en Ansary zelf, moesten die tekorten aangevuld worden met kapitaalsbijstortingen, wat de grootaandeelhouder echter al die tijd weigerde.

Banco di Caribe is winstgevend en financieel gezond en wordt door de Centrale Bank omschreven als ‘een belangrijke instelling in het Caribisch deel van het Koninkrijk’. ,,De overname van Banco di Caribe door United draagt bij aan de consolidatie van het bankenlandschap op Curaçao”, stelt de CBCS verder.

,,Met United heeft Banco di Caribe een kapitaalkrachtige aandeelhouder en een gecommitteerde partner, waardoor ruimte ontstaat voor groei en investeringen in een optimale financiële dienstverlening op de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten.”

Het is onbekend wat United betaalt voor de overname. Zoals deze krant berichtte, toen aan de hand van een vonnis duidelijk werd dat de CBCS bezig was de aandelen van Banco di Caribe te verkopen (ten behoeve van Ennia), bedroeg het eigen vermogen per 31 december jongstleden 182,4 miljoen gulden (zo’n 100 miljoen dollar). Naar verluidt zou het bij de verkoopdeal gaan om circa 60 procent van de boekwaarde. De Centrale Bank heeft ook met andere partijen onderhandeld, maar dat leidde telkens niet tot een overeenkomst.

‘Voor Ennia lager risicoprofiel’

In 2020 jaar heeft BdC haar leningenportefeuille (na aftrek van voorzieningen) licht zien groeien naar 1.065 miljoen (ruim één miljard). De cliëntendeposito’s bedragen 1.528 miljoen (ruim 1,5 miljard). Door de coronacrisis, die alle banken en ook de meeste andere bedrijven trof, werd vorig jaar een lagere winst vóór belastingen gerapporteerd, namelijk van 1,6 miljoen gulden en na aftrek van belasting van 1,3 miljoen; dat was een jaar eerder nog 17,4 miljoen respectievelijk 8,8 miljoen winst. Aldus de geconsolideerde jaarrekening die op 31 maart van een goedkeurende accountantsverklaring werd voorzien.

De directie van BdC staat onder leiding van ceo Fons Simon en directeur Eduardo ‘Dito’ de Kort. Banco di Caribe werd in 1973 opgericht door De Korts vader, Eduardo ‘Eddy’ de Kort en Phillip de Jongh. In 2005 werd Parman International (van de in Iran geboren Amerikaan Ansary) meerderheidsaandeelhouder.

Het bankbedrijf is actief op Curaçao (hoofdkantoor) en daarnaast op Aruba, Bonaire en Sint Maarten met respectievelijk 250, 70, 15 en nog eens 15 medewerkers.

Ennia Caribe Holding (ECH) en United verwachten de transactie in verband met de overname van Banco di Caribe – die nu nog ‘voorwaardelijk is aan succesvolle afronding van de wettelijk vereiste toezichtsrechtelijke toetsing’ – af te ronden in het laatste kwartaal van dit jaar. Zo meldt de Centrale Bank, die in dezen optreedt als vertegenwoordiger van de verkoper ECH maar óók als toezichthouder belast met de toetsing.

,,De verkoop van Banco di Caribe aan United is een belangrijke stap in het financiële herstel van de Ennia-Groep,” vervolgt de CBCS. De opbrengst, die ‘volledig in contanten wordt voldaan’, zal direct ter beschikking gesteld worden aan Ennia Caribe Leven nv. ,,Dat draagt bij aan een lager risicoprofiel en optimalisatie van haar beleggingsportefeuille ten behoeve van haar polishouders”, legt de Centrale Bank uit, en voegt er verder aan toe: ,,Daarnaast kan de Ennia-Groep zich na de verkoop volledig richten op haar verzekeringsbedrijf”.

Gisteren zijn eerst het management van BdC en daarna het personeel ingelicht. Dat geldt ook voor Ennia. Het is nog onduidelijk of en hoe er is/wordt gecommuniceerd richting de klanten; zijnde de rekening- en polishouders.

United biedt financiële diensten op het gebied van ‘financial and payment services’, ‘private wealth and trust’, ‘corporate’, ‘marine and aviation’, ‘fund’, ‘risk management’ en ‘environmental markets’. De top bestaat uit Gregory Elias (als voorzitter) op Curaçao en verder Robert Stroeve (ceo), Kees ten Hove (cfo) en Mark Lamers (coo/cto). Alle vestigingen hebben een directeur. Op Curaçao is dat Myra Jezek. Van United Group Holdings, de koper van BdC, is behalve Elias ook Richard Mijnheer directeur. Het hoofdkantoor van United is gevestigd in Amsterdam.

United staat naar eigen zeggen onder toezicht van een veelheid aan internationale supervisors en somt deze ook op: CBCS, CSSF, FCA, DNB, MFSA, CBA en AFSC. En houdt zich naar eigen zeggen aan de ‘best-practice principles’ zoals de SSAE 16-standaard en SOC I Type II. De services zijn SAS 70- en ISAE 3402-gecertificeerd.

Voor meer informatie over de nieuwe, aanstaande eigenaar van Banco di Caribe, United, zie ook onderstaande, uitvoerige website.
https://www.uibt.com/

Ennia: Nu volledig richten op verzekeringsbedrijf

De verkoop van Banco di Caribe (BdC) aan United is ‘een belangrijke stap in het financiële herstel’ van de Ennia Group. ,,De opbrengst, die volledig in contanten wordt voldaan, zal direct ter beschikking gesteld worden aan Ennia Caribe Leven N.V., wat bijdraagt aan een lager risicoprofiel en optimalisatie van haar beleggingsportefeuille ten behoeve van haar polishouders”, zo verklaart Ennia in een persbericht.

,,Daarnaast kan de Ennia Group zich na de verkoop volledig richten op haar verzekeringsbedrijf.” De overname door United draagt ook bij aan de consolidatie van het bankenlandschap op Curaçao.

,,Met United heeft BdC een kapitaalkrachtige aandeelhouder en gecommitteerde partner waardoor ruimte ontstaat voor groei en investeringen in een optimale financiële dienstverlening op de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten.”

Ennia Caribe Holding nv (ECH) en United verwachten de verkoop van Banco di Caribe, die voorwaardelijk is aan succesvolle afronding van de wettelijke vereiste toezicht rechtelijke toetsing, af te ronden in het vierde kwartaal van dit jaar.

Rechter: Verkoop mag

Uit het vonnis van 28 mei dit jaar van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, wat partijen het liefst ‘geheim’ hadden gehouden maar waarover begin juni deze krant publiceerde omdat het vonnis zelf openbaar is, blijkt dat in een zaak van Parman International nv (lees: Hushang Ansary) tegen de Centrale Bank CBCS door laatstgenoemde was aangevoerd dat de CBCS op grond van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (LTV) ‘bevoegd en door het gerecht gemachtigd is om bezittingen van de Ennia-Groep te verkopen en is hiervoor géén toestemming van of overleg met Parman vereist’.

Dat Ansary door die verkoop van in dit geval Banco di Caribe schade lijdt, weerspreekt de Centrale Bank, want zo voerde de CBCS aan: met de verkoop wordt ook weer geld ingebracht, zodat er geen waarde verloren gaat. In het vonnis verwijst ook de rechter naar de LTV:

,,Bij het uitspreken van de noodregeling machtigt het gerecht de Centrale Bank zowel tot vereffening van het geheel of van een gedeelte van de portefeuille van de verzekeraar als tot overdracht van alle of van een deel van zijn rechten en verplichtingen (…).”

Nog geen toestemming Centrale Bank Aruba voor verkoop Banco di Caribe

En zolang nog niet is gebleken van een negatief vermogen, betreft deze machtiging mede verkoop van het vermogen. ,,Uit deze zin volgt dat de machtiging aan CBCS tevens strekt tot vereffening van het vermogen”, schrijft de rechter. En: ,,De stelling van Parman dat de verkoop van activa van de Ennia-Groep onrechtmatig zou zijn omdat dit in strijd is met haar wettelijke plicht, is dus onjuist.”

‘Niet bevoegd tot verkoop’

Volgens zijn statuten is ECH (Ennia Caribe Holding) niet bevoegd om te beslissen over de verkoop van zijn dochterondernemingen en heeft het daarvoor de goedkeuring nodig van Parman International bv (PIBV), zo reageert Parman (lees: Hushang Ansary en zijn groep) op het bericht van de verkoop van Banco di Caribe.

In opdracht van de Centrale Bank is PIBV door ECH uitgenodigd om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 mei 2021 bij te wonen, in het kader waarvan PIBV op 20 mei 2021 informatie had opgevraagd; een standaardpraktijk, volgens Parman, voorafgaand aan een aandeelhoudersvergadering.

De informatie is echter ‘nog niet ontvangen’ van ECH of de Centrale Bank. Ansary en de zijnen vinden dat het publiek moet weten dat de Ennia Group of Companies ‘in uitstekende financiële toestand verkeerde’, een ‘hoge mate van liquiditeit genoot’ en ‘absoluut geen externe schuldeisers had’, toen 6 juli 2018 door de Centrale Bank CBCS onverwacht de noodregeling werd toegepast; anderhalf jaar eerder dan het tijdschema van drie jaar dat de Ennia- Groep eerder door de CBCS was toegestaan ter voltooiing van een herstructurering.

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

3 reacties

  1. [email protected] als je echt super rijk wil worden moet je kei hard zijn maar ook eerlijk zijn zo niet dan heb je kans dat je kop eraf word geknald , en geen dominee gezicht hebben, MAAAAAAAAAAAAAR er zijn mensen die het ook lukken om geld uit je zakken te kloppen met een leerling Pastor Gerrit de Raaf gezicht. Het Ko..ie zit er nog op, maar voor hoe lang.

  2. Wij zien bijna altijd een kille dodelijke blik in de ogen van de extreem rijken, het lijkt allemaal echte killers als het om geld gaat.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -