AntilliaansDagblad | Staten over inkorting arbeidsvoorwaarden

Na politiek akkoord, nu ook instemming Staten nodig | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De Landsverordening inkorting arbeidsvoorwaarden 2020 zal donderdag besproken worden in een centrale commissievergadering van de Staten.

Het gaat om wetgeving rond het niet toekennen van vakantie-uitkering en de inkorting op vakantie-uren vanaf 1 juli 2020 en het niet toekennen van een verhoging van de bezoldiging vanaf 1 januari 2021; en heeft onder andere te maken met de voorwaarden die Nederland heeft gesteld om in aanmerking te komen voor liquiditeitssteun voor de begroting.

Hierover is er politiek akkoord en daarom kan Curaçao rekenen op financiële steun, maar de wetgeving moet nog wel in de Staten behandeld en na deze vergadering in een openbare vergadering aangenomen worden.

In de Memorie van Toelichting (MvT) bij de wet wordt uitgelegd dat al in 2019 middels het Groeiakkoord de ‘nullijn ambtenaren en trendvolgers’, oftewel het bevriezen van de bezoldigingen, was afgesproken voor de periode 2020-2023 om zo de overheidsuitgaven terug te dringen en de overheidsinkomsten te verhogen en aan de begrotingsnormen te kunnen voldoen.

Dit geldt ook voor de lumpsum van 3 procent voor ambtenaren die al in de hoogste salarisschaal zitten. Uitgelegd wordt dat daarbovenop de coronacrisis is gekomen en de regering genoodzaakt was de hulp in te roepen van Nederland.

Deze hulp is onder voorwaarden toegezegd. Een van die voorwaarden is het doorvoeren van wat al in het Groeiakkoord was afgesproken. En daar is aan toegevoegd het korten van 12,5 procent op het totale arbeidsvoorwaardenpakket van ambtenaren en werknemers.

In de MvT wordt ingegaan op het voorgestelde scenario voor deze korting van 12,5 procent en aangegeven dat met het voorstel het basissalaris niet aangetast wordt. Het College financieel toezicht (Cft) heeft hiermee ingestemd en verklaard dat de berekeningen niet op percentage gebaseerd dienen te zijn, maar op de waarde (som) van het totaal van arbeidsvoorwaardenpakket van de ambtenaar en het onderwijzend personeel.

,,De door het Cft aangegeven en geaccepteerde berekening is als volgt: De waarde (som) van de totale arbeidsvoorwaarden is 289,9 miljoen gulden. Het betreft de kostensoorten salarissen en kindertoelage. De berekening is geschied op basis van de realisatiecijfers van het dienstjaar 2019 en de eerste zeven maanden van het jaar 2020. De besparing voor het gehele jaar is 36,2 miljoen gulden, zijnde 12,5 procent van 289,9 miljoen gulden. De besparing voor het halve jaar 2020 is dan 18,1 miljoen gulden.”

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “AntilliaansDagblad | Staten over inkorting arbeidsvoorwaarden

 1. Minister en ambtenaren, ik zou zou juichen met het behaalde resultaat.
  De ministers vrijwel niets ingeleverd en wel de extreme salarisverhoging over ca 6 maanden en de ambtenaren nauwelijks ingeleverd. Wel iets anders dan de wel werkenden op het eiland die 10 tallen procenten hebben ingeleverd.
  Nederland zal de CFT wel hebben geïnstrueerd niet serieus te rekenen want de Corona steun moet wel betaald worden anders valt het eiland om en het laatste wat Knops ( Nederland ) wil is dat hij dit hele wespennest op zijn bord krijgt.
  De Staten knikken deze week ja en sturen straks vervolgens zonder blikken of blozen het wetsvoorstel m.b.t. de ambtenaren naar de prullenbak
  En de werkenden ( belastingbetalers) zagen dat het goed was.

 2. Abraham Mossel

  Besproken??. Ik Hoor alleen maar geschreeuw in de Staten Kamer.

 3. Statenleden met het IQ van een leguaan (dj Doran) en wiens strafblad langer is dan hun CV (viswijf Jacinta Constantia) verdienen 14K per maand in de Staten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *