AntilliaansDagblad | Staten Aruba aan zet

Na de op zijn zachtst gezegd onhandige gang van zaken heeft de ministerraad woensdag besloten dat de bewindsvrouwe moet vertrekken | Antilliaans Dagblad

Oranjestad – De regering heeft een ontwerp-landsbesluit opgesteld voor het ontslag van de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, Marisol Lopez-Tromp (POR). Volgens de gouverneur is het nu aan de Staten van Aruba om dit wetsontwerp goed te keuren.

Na de op zijn zachtst gezegd onhandige gang van zaken rond de moties van wantrouwen jegens de bewindsvrouw, heeft de ministerraad woensdag besloten dat ze moet vertrekken. Gouverneur van Aruba Alfonso Boekhoudt heeft gisteren het ontwerp-landsbesluit ter vaststelling ontvangen van minister-president Wever-Croes.

De gouverneur heeft vrijwel direct een brief gericht aan de Statenvoorzitter waarin wordt verzocht om het oordeel van de Staten over het voorgenomen ontslag van de minister. Dit oordeel wordt gevraagd op grond van artikel II.2, eerste lid, van de Staatsregeling van Aruba. De gouverneur wijst er in de brief op dat het functioneren van de regering in het geding is indien de eenheid van het regeringsbeleid niet wordt gewaarborgd.

,,Zowel voor de ministers gezamenlijk als voor elke minister afzonderlijk is het van belang dat zij ten aanzien van dat beleid op één lijn zitten en die lijn ook naar buiten toe uitdragen c.q. kunnen uitdragen.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *