AntilliaansDagblad | Saba eindigt met klein overschot

Saba eindigt met klein overschot

The Bottom – Het College financieel toezicht (Cft) constateert dat het openbaar lichaam Saba de eerste drie uitvoeringsrapportages (UR) over 2020 en de op basis daarvan opgestelde begrotingswijzigingen (BW), niet tijdig heeft ingediend.

Naast vertragingen veroorzaakt door de coronacrisis zijn technische problemen en capaciteitsproblemen volgens het Bestuurscollege (BC) oorzaak voor het niet tijdig kunnen afronden van deze rapportages.

Cft stelt in zijn brief van 14 december vast dat de UR tot en met het derde kwartaal 14,8 miljoen dollar aan baten en 13,5 miljoen aan lasten laat zien. Daarmee is er een positief saldo van 1,3 miljoen dollar. Omdat in de UR wordt uitgegaan van een tekort van circa 1,3 miljoen in het vierde kwartaal resulteert dit in een sluitende begroting over geheel 2020.

,,Echter, in het nog uit te brengen advies bij de derde BW verwacht het Cft een overschot van minimaal 0,4 miljoen in het jaar 2020”, aldus het college.

De gerealiseerde reguliere baten (inkomsten) tot en met het derde kwartaal bestaan uit de vrije uitkering van circa 8,2 miljoen dollar, overige overdrachten uit Nederland van 0,9 miljoen en de eilandelijke baten van ongeveer 0,7 miljoen. Door de coronacrisis blijken de eilandelijke baten tegen te vallen. Daarom is de verwachting voor geheel 2020 bijgesteld van 1,1 miljoen naar ongeveer 0,85 miljoen dollar. Het Cft is van mening dat er op sommige punten te weinig onderbouwing is van de aangeleverde cijfers en adviseert het BC om een adequate onderbouwing in de vierde UR.

Uit de toelichting bij de derde UR blijkt dat Saba tot en met het derde kwartaal gewerkt heeft aan de reorganisatie van de afdeling Financiën. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in het vierde kwartaal van 2020 extra middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering van het financieel beheer en het versterken van de uitvoeringskracht van het ambtelijk apparaat.

Het Cft zegt ervan uit te gaan dat met de uitvoering van de verbeteracties de begrotings- en verantwoordingsstukken conform de Wet FinBES vanaf de vierde UR over 2020 weer tijdig bij het Cft zullen worden ingediend.

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AntilliaansDagblad | Saba eindigt met klein overschot

  1. Ook hier spreekt de uitermate irritante arrogantie van de cft weer eens een keertje. Ze moeten en ze zullen iets vinden om te mekkeren. Nou, bij iedere willekeurige Nederlandse gemeente kun je ook wel wat vinden dat anders zou moeten. Maar dat kun je ook op een andere manier brengen. Niet als de belerende schoolmeester die het stoute jongetje straf gaat geven. Ik wilde het eerst niet doen, maar dit is neokoloniaal gezeik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *