AntilliaansDagblad | Renovatie haven Bonaire bijna afgerond

In 2018 is de zuidpier op innovatieve wijze gerenoveerd, de middenpier is geschikt gemaakt om de schepen van Don Andres te kunnen lossen

Kralendijk – Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) hebben, onder regie van een gezamenlijke stuurgroep met de gezaghebber als voorzitter, naar eigen zeggen flinke stappen gezet in de verbetering van de haveninfrastructuur.

Wanneer de verlengde zuidpier binnenkort wordt opgeleverd is de renovatie van de haven in Kralendijk een feit.

In 2018 is de zuidpier op innovatieve wijze gerenoveerd, de middenpier is geschikt gemaakt om de schepen van Don Andres te kunnen lossen en tot slot wordt de verlenging van de zuidpier in februari afgerond. De aanpassingen zijn nodig om de grote cruiseschepen op een veilige manier te kunnen laten afmeren en de passagiers soepel te kunnen laten in- en uitstappen.

Maar niet alleen de infrastructuur is aangepakt. Onder auspiciën van de stuurgroep zijn de processen en procedures bij de dienst Havens en Loodswezen (H&L) verbeterd, is er een havenverordening opgesteld die binnenkort door de eilandsraad zal worden geaccordeerd en zal de professionalisering van H&L verder worden uitgewerkt. Dit alles is gericht op een verzelfstandiging van deze dienst tot een havenbedrijf.

Op 21 februari 2020 hebben minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en de toenmalig gedeputeerde voor Economische zaken, Elvis Tjin Asjoe, een convenant ondertekend waarin de samenwerking voor de komende jaren is vastgelegd en waarbij de verzelfstandiging van de haven en de mogelijke aanleg van een nieuwe vrachthaven de belangrijkste beleidsdoelen zijn.

Gezaghebber Edison Rijna is zeer tevreden over de samenwerking in de stuurgroep en over de resultaten die zijn bereikt. ,,Door de samenwerking met de beleidsmakers van het ministerie van I&W en de uitvoeringsgerichte instelling, kennis en ervaring van het Amsterdamse havenbedrijf hebben we veel bereikt en daarom willen we graag met hen doorgaan om onze doelstellingen te bereiken”, aldus de gezaghebber.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *