AntilliaansDagblad | Pensioenleeftijd in 2025 omhoog

Tyrol-Carolus maakt deel uit van het technisch team dat namens de regering de onderhandelingen voert met Nederland over het Landspakket | Antilliaans Dagblad

Willemstad – In het eerste voorstel van Nederland voor het Landspakket voor Curaçao stond als een van de door te voeren hervormingen opgenomen dat Curaçao de pensioengerechtigde leeftijd verhoogt van 65 naar 67. Dat is nu van tafel.

Dit is na onderhandelingen tussen de Curaçaose regering en Nederland gewijzigd; het nieuwe voorstel dat nu op tafel ligt, houdt in dat de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 2025 wordt verhoogd van 65 naar 66, het recht voorbehoudend dat er een onafhankelijk onderzoek wordt verricht om uit te wijzen of dit daadwerkelijk noodzakelijk is en zin heeft.

Dat heeft Daisy Tyrol-Carolus vrijdag in de Staten bekendgemaakt. Tyrol-Carolus maakt deel uit van het technisch team dat namens de regering de onderhandelingen voert met Nederland over het Landspakket. Zij vertelde in de Staten wat er tijdens de onderhandelingen tussen de twee landen is bereikt.

Tyrol-Carolus vertelde tijdens een presentatie dat het Landspakket in een uitvoeringsagenda wordt uitgewerkt. De plannen die in deze agenda zijn opgenomen, moeten vervolgens worden uitgewerkt door gezamenlijke werkgroepen met daarin vertegenwoordiging van zowel Nederland als van de landen, eventueel aangevuld met experts.

De entiteit (Caribische Hervormingsentiteit, CHE, of het Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, OHO) draagt als toezichthouder en ter ondersteuning voor de uitvoering van de plannen bij aan de formulering van de uitvoeringsagenda en de landen voeren zelf de hervormingen uit met steun van de entiteit. Investeringen (leningen, subsidies of giften) worden vastgesteld en waar dit van invloed is op de begroting van het Land, zal dit eerst door de Staten moeten worden goedgekeurd.

Wat betreft de investeringen die worden gedaan, heeft Nederland niet vooraf een bepaald bedrag willen accorderen, maar heeft wel toegezegd leningen en giften ter beschikking te stellen voor zowel liquiditeitssteun als voor hervormingen. Daarnaast zijn er investeringen beschikbaar.

Tyrol-Carolus legde uit dat de investeringsagenda afhankelijk is van concrete programma’s en projecten met een volledig uitgewerkte businesscase. ,,Middels de uitvoeringsagenda kan een concrete investeringsagenda worden vastgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van uitgebreide doelstellingen en de concrete hervormingen uit het Landspakket.”

Knelpunten consensusrijkswet…

Bron: Antilliaans Dagblad

5 Reacties op “AntilliaansDagblad | Pensioenleeftijd in 2025 omhoog

 1. Drechi pa bosnan Tur

  @Alex:
  Omdat Nederland het zegt, en de chupadores hier blindelings volgen wat hun door het o zo machtig Nederland opdraagt, daarom!!!

 2. De AOV en de ziektekosten zijn over een aantal jaren niet meer te betalen aangezien er steeds minder mensen werken en dus geld afgedragen kan worden. De werkloosheid was in april 2019 bijna 22%. Deze maand begint het CBS met een werkloosheidsonderzoek. Dus de uitkomst zal schrokken zijn. Just saying !!!
  Statenleden en regering hoeven zich evenwel geen zorgen te maken voor hen is alles pico bello geregeld !!

 3. @Alex
  Voor zover bekend bestaan tropenjaren evenals de wachtgeldregeling voor ambtenaren in NL al jaren niet meer.

  Bovendien is per 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingevoerd voor alle rijks-, gemeente- en provinciale ambtenaren, met uitzondering van Defensie. Kort gezegd betekent dit dat de rechtspositie van ambtenaren gelijk is getrokken met iedere andere werknemer in de andere sectoren. Een belangrijke verandering is dat er niet langer sprake is van een “aanstelling” door het bevoegd gezag (dus een eenzijdige aanstelling), maar betreft het nu een (tweezijdige arbeidsovereenkomst). Met andere woorden er is nu sprake van een echte (arbeids)overeenkomst tussen twee partijen, dus tussen de werkgever en de werknemer. De ambtenarenstatus is echter wel in tact gebleven.

  Gezien de uitzondering m.b.t. Defensie zou het kunnen dat Defensie misschien nog wel tropenjaren hanteert, maar ik betwijfel het.

  De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd is gebaseerd op de levensverwachting. Ja wij worden met z’n allen steeds ouder. Plus niet onbelangrijk is de vraag of de pensioenen en de AOW (op Curaçao, de AOV) nog wel betaalbaar zijn in de toekomst.

 4. Trots op Curaçao

  33,5 .. tropenjaren tellen dubbel……

 5. Begrijp ook niet waarom de pensioenleeftijd omhoog zou moeten. We hebben nog maar een paar jaar geleden het van 60 naar 65 gebracht. Als bijvoorbeeld mensen vanuit Nederland hier naar toe worden gestuurd mogen ze eerder met pensioen ivm tropenjaren. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar de gemiddelde leeftijd van overlijden. Ik verwacht dat deze vele jaren hoger ligt dan hier op Curacao. Daarnaast is ook het bedrag veel hoger in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *