AntilliaansDagblad | Oppositie Bonaire vraagt alsnog behandeling begroting

Bonaire bestuurscollege | Antilliaans Dagblad

Kralendijk – In een gezamenlijke bief aan de voorzitters van de vaste commissies verzoeken Clark Abramam, fractievoorzitter van Partido Demokratiko Boneriano (PDB), en Daisy Coffie van Frakshon Coffie om een buitengewone gezamenlijke commissievergadering over de ontwerpbegroting 2021 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB).

‘De grove nalatigheid van het Bestuurscollege (BC) en de gezaghebber, al dan niet met ondersteuning van een meerderheid in de raad’, mag volgens hen niet tot gevolg hebben dat een democratisch grondrecht van de samenleving – inspraak en invloed hebben de begroting van hun overheid – wordt ingeperkt of komt te vervallen.

Abraham en Coffie wijzen erop dat het BC jaarlijks uiterlijk op 1 september de ontwerpbegroting aan de Eilandsraad aanbiedt en dat een ontwerpbegroting niet eerder in behandeling wordt genomen dan nadat deze twee weken openbaar is gesteld.

Doordat het BC pas op 27 oktober de ontwerpbegroting 2021 aan de Eilandsraad heeft aangeboden was de raad vanaf 11 november in staat om te beginnen met de behandeling ervan. Vanwege een onveilige situatie in de Passangrahan, ontstaan door wateroverlast, is deze vergadering door de voorzitter verdaagd tot een nader te bepalen dag en tijdstip.

Op 18 november ontvangt de raad een schrijven van het College financieel toezicht (Cft) over het feit dat de ontwerpbegroting niet, zoals voorgeschreven, op 15 november was ingediend. Op 20 november volgt een brief van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met een afwijzing op het verzoek van de gezaghebber om uitstel tot 30 november.

Knops kondigt aan dat niet de Eilandsraad maar de minister de begroting voor 2021 gaat vaststellen, op voordracht van het Cft. Op 20 november ontvangt de Eilandsraad nog een brief, afkomstig van de voorzitters van de vaste commissies. Zij melden dat de gezamenlijke commissievergadering ter behandeling van de ontwerpbegroting 2021 definitief niet doorgaat. De reden is dat de Eilandsraad zijn ‘budgetrecht is kwijtgeraakt’.

,,Onze gezamenlijke fracties hebben eerder al voldoende weergegeven hoe verbolgen wij zijn over het nalatig handelen van het BC met betrekking tot het financieel beheer van het OLB in zijn geheel maar de begrotingscyclus in het bijzonder. Meermaals hebben onze gezamenlijke fracties hieromtrent in het presidium (vergadering van BC en fractievoorzitters) aan de bel getrokken bij de gezaghebber”, aldus Abraham en Coffie.

Ondanks alles blijft het volgens hen de verantwoordelijkheid van de Eilandsraad om een publiek en open debat te voeren over de voor begrotingsjaar 2021 te stellen prioriteiten en bijbehorende begroting en om daarover een oordeel te vellen.

De voorzitters van de vaste commissies hebben gevolg gegeven aan de oproep van de oppositie om binnen zeven dagen een openbare commissievergadering vast te stellen. Gisteren hebben ze een vergadering uitgeschreven op 2 december om 14.00 uur.

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AntilliaansDagblad | Oppositie Bonaire vraagt alsnog behandeling begroting

  1. Als je met het spel van de Heren XIX (zoek maar op) wilt meedoen, dan moet je wel een partij vormen waarmee rekening gehouden moet worden.
    Als je de spelregels niet kent, kun je tijdens Stratego heel hard ‘schaak’ roepen, maar dan wordt je echt door iedereen uitgelachen.
    En als je niet in staat bent om met één stem te spreken, dan zal de les van Julius Caesar tegen je gebruikt worden (divide et impera).

    Het is maar de vraag of het wel zo verstandig is om mee te doen met een spel waarvan zowel de regels als de uitkomst al bepaald zijn.

    Maar helaas is de wens om mee te mógen doen aan het spel van de Hoge Heren zó groot, de status die het oplevert zo aantrekkelijk en de beloning zo hoog, dat het risico van gezichtsverlies, isolement en zelfs bestraffing op de koop toe wordt genomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *