AntilliaansDagblad | ‘Onzakelijk’ handelen bij benoemingen BHM

Maatregelen bedoelt om tijd te winnen zodat het eiland zich kan voorbereiden

Kralendijk – Uit het onderzoek naar vermeende misstanden bij Bonaire Holding Maatschappij (BHM) is naar voren gekomen dat, wat betreft de benoemingen en inhuur binnen BHM, weliswaar de bestaande regelgeving is gevolgd maar dat er toch een waas van onzakelijkheid en politieke motivering overheen hangt.

Voor de beschuldiging dat er sprake zou zijn van structurele politieke obstructie die de continuïteit en de bedrijfsvoering van BHM en haar vijf dochtervennootschappen in gevaar heeft gebracht, kunnen de vermoedens niet voldoende onderbouwd worden.

De gezaghebber heeft onderzoek laten doen nadat hij eind mei 2020 een ‘overdrachtsdossier’ van toenmalig directeur Ben Oleana van BHM kreeg.

In het dossier staan zaken die door de gezaghebber worden gezien als een teken van mogelijke integriteitsschendingen. Moniek Bouland van Governance & Integrity International BV (G&I) heeft in dit onderzoek gefunctioneerd als integriteitsadviseur van de gezaghebber. Zij onderzocht de zeven mogelijke misstanden die in het dossier genoemd worden en kwam tot enkele concrete en een serie meer algemene aanbevelingen. Op twee punten was volgens Bouland nader onderzoek vereist: de (onzakelijke) inhuur en benoemingen binnen BHM en de aanschaf van ledverlichting voor het stadion.

Hoewel ze vaststelt dat bij de meest recente van de in het overdrachtsdossier besproken benoemingen, de bestaande regelgeving is gevolgd, zijn deze volgens Bouland kwetsbaar gebleken voor vermeende onzakelijkheid, inclusief politieke motivering. Deze kwetsbaarheid komt volgens haar met name voort uit het niet openstellen van functies, het gebrek aan openbaarheid en de preselectie die veelal in handen is geweest van het bureau van de betrokken gedeputeerde.

Wat betreft de ingehuurde expertise is er geen onrechtmatigheid of kennelijk politiek motief vastgesteld. Wel is op onderdelen ook hier sprake van onzakelijkheid en de schijn daarvan, die gemakkelijk misverstanden kan oproepen die lastig te weerleggen zijn.

Dergelijke onzakelijkheid bij inhuur heeft volgens de onderzoeker naast financiële consequenties ook economische gevolgen in termen van afhankelijkheid van marktpartijen, continuïteit en braindrain, concurrentieverhoudingen, efficiency en lokale marktontwikkeling.

,,Een van de taken van de overheid is het beschermen van de markt, toetreding tot de markt en eerlijke concurrentie. Het is belangrijk dat zij optreedt maar noch daadwerkelijk noch in perceptie onderdeel is van partijen die deze juist onder druk zetten. Het geheel aan onzakelijkheid kan op langere termijn de geloofwaardigheid van de overheid en overheidsentiteiten aantasten”, aldus Bouland.

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “AntilliaansDagblad | ‘Onzakelijk’ handelen bij benoemingen BHM

 1. Zus de Lannooy
  Channel Thijssen
  Al de ministerposten bij het uitdelen van landsbeursen..ik lan zoo een paar namen noemen van dochters/ zonen / familie van ministers die een beurs hebben “gegund” aan een familielid/ bevriende
  Méèè Emily el Hage, die haar familie bevoorrechtte..met een autolease deal

  Rónchi Isa die als Minister alle brood door zijn familie bedrijff Panaderia Isa liet leveren asn ziekenhuis, gevangenis, gestichten etc etc…

  Protectionistische maatregelen gunde aan continental milling, met kippevoer waar kippen doorzichtige eieren van legden..

  Antillian Soap Company, ben de naam van de familie even kwijt, maar ook gezegend met prorectionische maatregelen, tereijl veel mensen uitslag kregen van die anso zeep….

  Vergeet niet MAN, EN FOL, EN PS, maarook DP, PNP en PAR….zita kabrita heeft man ,zoon zus allemaal aan leuke postjes geholpen….

  EN COVA!!!! Er-DROL! Wat een uitbuiter, gereisd op koste van de staat….meer geteisd dan gewerkt!! Maar ja, pweblo betaald!!

  Familienepotisme is trouwens universeel …

 2. De gezaghebber heeft zelf ook meegedaan aan de typische Bonairiaanse ons ons kent ons corruptie/ en/of regelschendingen!
  Gerommel met bouwvergunningen etc etc…

 3. ‘Onzakelijk’ handelen bij benoemingen BHM’

  Dacht dat het om Ruggenaath ging (mafiameid Stella van Rijn, onderwijsminister Croes).

  Wat zouden Chanel Thijssen en Vanessa Gijsbertha hiervan vinden?

  En de schoonzoon van lola Leito?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *