AntilliaansDagblad | MER onderdeel haalbaarheidsonderzoek

Onderzoek uit 2010 geeft antwoord op de vragen die nu opnieuw gesteld worden

Kralendijk – Zoals deze krant gisteren meldde heeft het bestuurscollege (BC) samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) opdracht gegeven om de financiële en economische haalbaarheid van een nieuwe haven te onderzoeken.

De tweede stap zal zijn om te onderzoeken op welke wijze de nieuwe haven in gezamenlijkheid gefinancierd kan worden en er zal een milieueffectrapportage (MER) worden gemaakt.

Heeft Bonaire een nieuwe vrachthaven nodig? Deze vraag stellen het BC en het ministerie sinds 2016. Het antwoord op deze vraag is echter te vinden in een planstudie die in 2010 door Royal Haskoning bv is uitgevoerd. In de uitgebreide studie is gekeken naar de haalbaarheid en de plek van een nieuwe vrachthaven. Alle mogelijke locaties zijn bekeken en er is berekend hoeveel de bouw gaat kosten. Zo op het eerste gezicht is het enige verschil tussen de situatie in 2010 en die in 2021 het aantal inwoners.

Ook toen voorzagen de opstellers van het rapport ‘Nieuwe vrachtsteiger Bonaire’ dat er door de groeiende economie steeds meer goederen moeten worden ingevoerd en dat de huidige infrastructuur op veel terreinen onvoldoende is.

,,Dat geldt zeker ook voor de haveninfrastructuur. We werken samen met het ministerie van I&W al een aantal jaren aan de verbetering daarvan. Zo is de zuidpier in Kralendijk in 2018 geheel gerenoveerd en ook de kleinere middenpier is geschikt gemaakt om de schepen van Don Andres te kunnen lossen. Op dit moment wordt de zuidpier verlengd om de cruiseschepen op een veilige manier te kunnen afmeren en de passagiers soepel van en aan boord te kunnen laten gaan”, zo liet het BC maandag weten.

Maar om een toekomstbestendige haveninfrastructuur die meegroeit te krijgen, is volgens hen meer nodig. ,,Het combineren van cruisevaart en vrachtafhandeling is niet mogelijk, voor het lossen van containerschepen is een havenkraan nodig die niet op de huidige zuidpier ingepast kan worden en het almaar groeiende vrachtverkeer van en naar de haven botst met het andere verkeer in het drukste deel van Kralendijk.”

Het uit elkaar halen van deze verkeerstromen en het verbeteren van de goederenafhandeling is een van de doelstellingen van het BC en het ministerie van I&W. Een vrachthaven maakt directe ontvangst van containerschepen uit Europa, Zuid-Amerika en de VS mogelijk. Hierdoor hoeven de containers niet eerst naar Curaçao gebracht te worden, waardoor de transportkosten van goederen voor Bonaire volgens gedeputeerde Thielman van Economische Ontwikkeling kunnen dalen.

Een geschikte locatie voor een mogelijk nieuwe vrachthaven is het WEB-terrein bij Hato. Deze locatie kwam in het rapport uit 2010 als meest voor de hand liggend naar voren en het BC heeft dit in 2017 als voorkeurslocatie voor een nieuwe vrachthaven aangewezen.

,,De plek heeft een rustig golfklimaat door de ligging in de kromming van het eiland en in de luwte van Klein Bonaire én op deze locatie zijn al industriële activiteiten gevestigd, zoals de drinkwaterinstallatie van WEB en de tankopslag van Curoil. Voor de haven moet het bestemmingsplan worden aangepast”, aldus het BC. De kosten werden in 2010 op 36 miljoen euro geschat.

Bij de milieueffectrapportage neemt de dialoog met de omgeving, belanghebbenden en natuurorganisaties volgens gezaghebber Edison Rijna een belangrijke plaats in. De bevolking en belangenorganisaties krijgen de gelegenheid om zich uit te spreken over een nieuwe vrachthaven.

,,De nieuwe haven is naar mijn mening een grote stap voorwaarts voor Bonaire, maar zeker zo belangrijk is dat dit proces zeer zorgvuldig, in openheid en in goede dialoog met de bevolking verloopt. We moeten het met elkaar over de lusten én de lasten hebben”, aldus Rijna.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *