26 C
Willemstad
• donderdag 22 april 2021 07:20

ParadiseFM | Luigi Faneyte verlaat Kumun

Luigi Faneyte heeft vandaag laten weten dat hij is opgestapt als voorman van de partij Kumun. Hij bedankt alle 1595 mensen die op 19 maart op Kumun hebben...

ParadiseFM | ‘Vaxications’ nieuwe trend

Niet alleen Curaçao, maar ook veel andere eilanden zijn aan het nadenken over een manier om het toerisme weer op gang te krijgen zodra het vaccinatiedoel bereikt...

DH | Court rules against Alegria, denies long-lease and water rights

PHILIPSBURG--The Administrative Court on Monday came to a different conclusion than the Court of First Instance in September 2020, ruling in favour of Country St. Maarten in...

Ingezonden | Hartverscheurend

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

AntilliaansDagblad | Verlenging avondklok op Bonaire

Den Haag - De naleving van de avondklok is op Bonaire goed. Bovendien blijkt de maatregel een effectief middel tegen verspreiding van het coronavirus. Daarom krijgt gezaghebber...

AntilliaansDagblad | Ziekenhuis Aruba bereikt grens capaciteit

Oranjestad - Het Hospital Horacio Oduber begint aan de grenzen van zijn capaciteit te komen. ,,De druk is bij ons erg hoog”, vertelde directeur Jacco Vroegop aan...
- Advertisement -spot_img
HomeNieuwsPolitie & JustitieAntilliaansDagblad | ‘Meer defensie lokaal’

AntilliaansDagblad | ‘Meer defensie lokaal’

Met Insight Crime onderzoek + AIV rapport en Tweede Kamerbrief
InSight Crime: Bestrijding Transnational Organised Crime prioriteit geven

Veiligheidsvraagstuk vergt meer samenwerking met NL

Willemstad – De Nederlandse defensie zou moeten uitbreiden op Curaçao in mankracht en materieel om zo het hoofd te kunnen bieden aan de veiligheidsvraagstukken die zich op dit moment voordoen.

Ook zou een lokale militie moeten worden opgebouwd en doorgroeimogelijkheden bij Defensie, de marine en de kustwacht moeten komen voor Curaçaose jongeren die de dienstperiode hebben afgerond.

Dit zijn twee concrete voorstellen van de Curaçaose regering aan de Nederlandse regering, de Staten en de Tweede Kamer. De volledige lijst met voorstellen bestaat uit zeventien punten, waarvan vele vooral een betere samenwerking beogen op verschillende justitiële gebieden binnen het Koninkrijk. De Curaçaose regering is voorstander van een ‘coherente en vooral ook koninkrijksbrede’ aanpak om de veiligheid effectief het hoofd te kunnen bieden. Dit wordt ook door de Curaçaose ministeries en instanties onderschreven, zo wordt uitgelegd in een brief van de regering aan de Staten waarin wordt verzocht om overleg met de commissie Koninkrijksrelaties.

Aanleiding is de verschijning van drie rapporten die alle drie onder meer de veiligheid van Curaçao beschrijven, te weten het rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) van september 2020; Defensievisie 2035, ‘Vechten voor een veilige toekomst’; en het rapport ‘Latin-America Organized Crime Study fort he Kingdom of The Netherlands’, InSight Crime van november 2020.

In deze rapporten komen verschillende dreigingen naar voren. Waaronder geopolitieke ontwikkelingen met een spanningsveld tussen de Verenigde Staten, China en Venezuela; georganiseerde grensoverschrijdende drugscriminaliteit; de rol van de financiële sector hierin; en klimaatverandering. Aan de informatie-uitwisseling, integrale aanpak en internationale samenwerking valt nog het een en ander te verbeteren, zo is het uitgangspunt. Er zal geïnvesteerd moeten worden in capaciteit, opleiding, actualisering van wetgeving, implementatie van verdragen en internationale en regionale samenwerking.

Daarbij constateert de regering: ,,Een ‘do nothing’-scenario is niet geïndiceerd. Met de publicatie van de rapporten is er een momentum gecreëerd om binnen het Koninkrijk der Nederlanden kritisch te kijken naar de samenwerking en de aan elkaar te verlenen raad en daad, om zodoende uitdagingen in de justitiële aanpak, alsmede andere veiligheidsvraagstukken, zoals klimaatverandering, te adresseren. Van dit momentum kunnen wij gebruik maken om de benodigde middelen en technische ondersteuning te verkrijgen ten behoeve van de lokale veiligheidsagenda, nu in de rapporten helder in kaart is gebracht dat die agenda ook een gedeeld koninkrijksbelang vertegenwoordigd.”

De samenwerking binnen het Koninkrijk op justitieel gebied kan niet los worden gezien van de intensieve samenwerking met Nederland in het kader van het Landspakket. De regering:

,,Daarin zit immers een thema inzake versterking van de rechtsstaat, maar raakt ook anderen veiligheidsvraagstukken vanuit een breed ‘human security’-perspectief.” En, zo wordt ook gesteld, de voorgestelde aanpak zal een grotere inmenging van Nederland met zich meebrengen.

Maar: ,,We zijn er evenwel van overtuigd dat het voorgestelde niet ten koste hoeft te gaan van onze eigen bevoegdheid, noch de bevoegdheid van de andere landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, terwijl de dreigingen voor ons land alleen via het pad van (inter)nationale samenwerking effectief kunnen worden bestreden.”

Want, de geschetste dreigingen zijn ernstig en reëel, zo wordt nog eens benadrukt, en noopt tot de conclusie dat Curaçao, noch de anderen landen binnen het Koninkrijk, het alleen kunnen en om die reden ook aangewezen zijn op elkaar. ,,Het Statuut, de Grondwet en de diverse Consensusrijkswetten vormen voldoende basis voor het aan elkaar kunnen verlenen van bijstand en als basis voor samenwerking”, aldus het schrijven.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Klik hier voor het Insight Crime onderzoek, hier voor het AIV rapport en hier voor de begeleidende Tweede Kamerbrief als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden. De originele Tweede Kamerbrief met de stukken vindt u hier. Enkele quotes:

Although the Netherlands has a robust anti-money laundering framework, it is identified by the US State Department as a “major money laundering juristriction” and ranked in 8th position in the Tax Justice Network’s 2020 Financial Secrecy Index. This should be a cause for concern.

Field research in the Dutch Caribbean found even greater levels of vulnerability and evidence of Transnational Organized Crime money being laundered in the hospitality, banking and construction sectors, as well as on-line gambling linked to the Italian mafia.

The danger lies mainly in the increase in the cocaine trade from Latin America to Europe. With the port of Rotterdam and Schiphol, the Netherlands plays a prominent role in physical transport. The port of Curaçao is also regarded as a “hot spot”, it is suspected of Sint Maarten that drugs are transported via charter flights.Curaçao and Aruba are mainly used to launder profits from the cocaine trade. InSight Crime researchers say they have discovered “worrying” plans to use free zones as hubs for moving “dirty money”Online gamblingCriminal groups bet dirty money to win clean money back in unregistered online casinos which do not require identity verification. As casino winnings are paid in a single lump sum including deposit and winnings, a gambler can deposit thousands of dollars, play with a very small portion of it and then simply withdraw whatever is left, claiming it as winnings.This has been identified as a major concern in the Dutch Caribbean, especially Curaçao.Fiscal paradises, meanwhile, offer sophisticated – and usually legal – laundering infrastructure and services, along with something even more highly prized by organized crime – secrecy.The Free Trade Zones in Curaçao and Aruba should also be of concern as they lie within Kingdom territory. Here, Dutch investigators have detected schemes to move and launder “dirty money” that bridge Latin America and the Netherlands.Amsterdam is a global hub for underground banking, although concrete links between the sector in Amsterdam and the Latin American drug trade have yet to be established. Underground banking networks are also prevalent in the Dutch Caribbean,

2021 02 26 – TK | Reactie Rijksministerraad Op AIV-Advies Veiligheid en Rechtsorde in Het Caribisch Gebied by Knipselkrant Curacao on Scribd

2021 02 26 – RAPPORT INSIGH… by Knipselkrant Curacao

1 reactie

  1. @NEDERLAND
    Pik dit zo snel als mogelijk is op. Niks geen gezeur over “dat zijn lokale aangelegenheden”. Nederland heeft al sinds 1954 het hoofd te veel en te ver weggedraaid. Stop met die ‘struisvogel politiek’!

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties