AntilliaansDagblad | Maximering loon voor top ONV’s

Er was al een wet in 2015 en in 2016 een Akuerdo | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Bij de Staten is een landsverordening ingediend over de maximering van het salaris van directeuren van de overheids-nv’s (ONV’s) en -stichtingen. Uit een toegevoegde lijst blijkt dat het om 73 entiteiten gaat en dat het maximale salaris is vastgesteld op 260.000 gulden bruto per jaar, 130 procent van het nieuwe genormeerde salaris van de minister-president van Curaçao.

De salarisnorm was al per Ministeriële Beschikking (MB) ingesteld, maar wordt nu door de Landsverordening afdwingbaar gemaakt, zo wordt in de Memorie van Toelichting (MvT) uitgelegd.

Hoewel met deze landsverordening wordt voldaan aan de afspraken met Nederland voor de lening van de tweede tranche liquiditeitssteun in verband met de coronapandemie, blijkt uit de MvT dat er al in september 2015 bij de Staten een dergelijke landsverordening was ingediend. Dit ontwerp is zelfs op 17 augustus 2016 door de Staten van Curaçao goedgekeurd.

De bekrachtiging van de landsverordening is toentertijd echter aangehouden omdat de vakbonden een landelijke staking uitriepen op 15 september 2016 en er daarna een dialoog is gevoerd tussen de overheid, de actievoerende vakbonden, de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) en de Kamer van Koophandel (KvK).

Dit leidde begin december 2016 tot het convenant ‘Akuerdo Kòrsou ta Avansá’, waarin afgesproken werd de goedgekeurde landsverordening te wijzigen. Maar, zo staat vervolgens in de MvT: ,,Anno 2020 zijn de afspraken tussen partijen, zoals neergelegd in de Akuerdo Kòrsou ta Avansá nog niet in een landsverordening vastgelegd. Wel heeft de minister van Financiën op 13 mei 2020 een MB gepubliceerd om de personeelslasten van overheidsgelieerde entiteiten te optimaliseren. Die MB was nodig om te kunnen voldoen aan de Nederlandse voorwaarden om de zogenoemde coronasteun te ontvangen.”

Het maximum voor het inkomen van directeuren van overheidsgelieerde entiteiten was in de Akuerdo 290.000 gulden en werd in de MB verlaagd naar 256.000 gulden. In de nieuwe landsverordening is dit bedrag afgerond op 260.000 gulden.

In de MvT wordt vermeld dat de nieuwe Landsverordening enigszins afwijkt van de MB en van de afspraken in de Akuerdo. Een van de verschillen is dat er niet gedifferentieerd kan worden in het maximuminkomen op basis van bijvoorbeeld de omzet of begroting van de overheidsgelieerde entiteit. ,,Het maximum mag dus niet overschreden worden”, zo wordt er nog eens duidelijk aan toegevoegd.

Ook de reis- en verblijfkosten zijn enigszins aangepast in vergelijking met de MB en verhoogd van een vergoeding van de hotelkosten van maximaal 200 dollar/euro naar 300 dollar/euro. Deze verhoging wordt in de MvT uitgelegd. Daarin staat dat topfunctionarissen in centraal gelegen hotels moeten kunnen overnachten omdat de reizen kort zijn en puur zakelijk en dat die hotels duurder zijn dan andere hotels en al gauw een bedrag van 260 dollar vragen per nacht.

Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de Akuerdo is er een indexeringsbepaling opgenomen in de Landsverordening, maar om tegelijkertijd aan de afspraken te voldoen met Nederland wordt het tijdstip van invoering van de indexering bij landsbesluit geregeld.

De regering benadrukt in de MvT nogmaals dat echt getracht is om zoveel mogelijk aan te sluiten is bij de Akuerdo. Toch zijn niet alle Akuerdo-afspraken verwerkt in de Landsverordening. ,,Gekozen is om de afspraken zoals neergelegd in de Akuerdo Kòrsou ta Avansá’ in tranches te realiseren, omdat de maximering van de bezoldiging met de nodige spoed bij Landsverordening geformaliseerd dient te worden, teneinde in aanmerking te kunnen komen voor liquiditeitssteun”, zo wordt uitgelegd.

Naast de maximering van de salarissen van directeuren regelt de Landsverordening ook de inkorting op arbeidsvoorwaarden met 12,5 procent van personeel van de overheidsgelieerde entiteiten. De MvT legt uit dat dit voor ambtenaren al geregeld is, maar nog niet voor het personeel van de overheidsgelieerde entiteiten.

,,De overheidsgelieerde entiteiten zijn reeds aangeschreven en in kennis gesteld van de noodzaak om vanuit solidariteitsprincipe de bedoelde inkorting door te voeren. De inkorting geldt voor personeel en directeuren”, aldus de regering.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

De Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten heeft namelijk vooral betrekking te hebben op de volgende overheidsdirecteurs salarissen:

 • Paul de Geus (UTS en CTEX/Dataplanet) nafls 1.144,274 (2019)
 • Yamil Lasten (Curoil) nafls 827.704 (2019)
 • Franklin Sluis (Bureau Telecommunicatie en Post) nafls 747,306 (2015)
 • Philip Martis (SVB) nafls 1.125.666 (2015)

UTS CEO Paul de Geus nam in 2006 het roer van UTS over op benoeming van ex-communicatieminister Kenneth Gijsbertha conform ‘Gijsbertha-norm’ | AD 2006 08 03

UTS overheids-nv directeur Paul de Geus werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld het meest vorstelijk beloond met nafls 1.144.247 gulden per jaar. Dat is bijna 100.000 gulden bruto per maand: “geen commentaar” | Extra

SVB overheids-nv directeur Philip Martis werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld eveneens vorstelijk beloond met nafls 1.125.666 gulden per jaar. Dat is iets minder dan 100.000 gulden bruto per maand: publiekmaking “ongehoord” | Extra

BPT overheidsdirecteur Franklin Sluis werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld riant beloond met nafls 747.306 per jaar. Dat is iets meer dan 60.000 gulden bruto per maand: “Toen ik werd aangesteld, kreeg ik een salaris dat was vastgesteld. Ik heb daar nooit over onderhandeld”

Curoil overheidsdirecteur Yamil Lasten werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld riant beloond met nafls 827.704 per jaar. Dat is iets minder dan 70.000 gulden bruto per maand: “ik ga niet in op persoonlijke details”

salaris loonstrook Paul de Geus (UTS) 20190420 nafls 1.144,274 | balkjes

salaris loonstrook Philip Martis (SVB) 2015 nafls 1.125.666 | balkje

salaris loonstrook Yamil Lasten (Curoil) 20190502 nafls 827.704 | balkjes

salaris loonstrook Franklin Sluis (BTP) 2015 nafls 747,306 | balkjes

salaris loonstrook Paul de Geus (UTS) Franklin Sluis (BTP) Philip Martis (SVB) en Yamil Lasten (Curoil) | b… by Black Lion on Scribd

12 Reacties op “AntilliaansDagblad | Maximering loon voor top ONV’s

 1. Welke 73 entiteiten gaat het eigenlijk om? Stichting Zita ofzo?

 2. Wie gaat dit betalen ?
  We kunnen onze kont niet eens krabben .
  Hoe gaan we dit betalen ?
  Vreemd , heel vreemd .

 3. Het gaat om 73 entiteiten dus hoe moeten wij dat zien 73 * 260.000 = 18.980.000 op jaar basis? Neem aan dat de rest van die achterlijke managers ook rond dat bedrag verdienen dus waarschijnlijk aan salaris kosten alleen kosten deze ONV’s meer dan 60 a 70 miljoen per jaar.

  Blijkbaar hebben ze afgekeken van Nederland met de Balkenende norm, zoals altijd hebben die klootzakken alleen naar de salaris gekeken en niet naar wat die directeuren presteren.

 4. Curacao revisited

  wat een afgunst hier allemaal: als deze “toppers” besluiten om in het buitenland aan de slag te gaan, loopt ons eiland ontzettend veel kennis en kunde mis

 5. Ook Gijsbertha met de benoeming van zijn dochter, McW met de ‘vrijwilligers job’ van haar dochter.
  Etc
  Etc
  Kortom
  Het zijn gewoon opvretend op kosten van de 50:000 mensen die hiervoor opdraaien.
  Tuig dus!!

 6. Alles is waar wat hier geschreven staat, om van te braken, dito met de maffiiosa en moordenaars fraudeurs van kdnt mfk ps mp , die 4 jaar zitten te niksen , veel weggegooid geld, te stom om voor de duvel te dansen. Het enige wat ze gedaan hebben is tegenwerken en toch poen vangen. Ze mogen nog even spartelen.

 7. Er zijn dus 73 entiteiten
  Voor het gemak 5 top entiteiten en 68 mindere entiteiten. Het maximale salaris mag nog maar 260 000 naf worden. Wat een zieke oplossing kan worden is dat er aan “baantje stapelen” gedaan gaat worden de toppers worden directeur van meerdere entiteiten bij die andere entiteiten waar nu het salaris ruim onder de 260 000 ligt gaat de beloning omhoog en bij de top 5gaat hij zakken. Dan blijft het inkomen van de toppers op een gelijk niveau terwijl de salarissen van de top bedrijven naar beneden gaan.
  Jammer dat deze oplossing de gemeenschap nog meer gaat kosten.
  Ik durf bijna te wedden dat er een dergelijke constructie gaat komen.
  Maar dat is allemaal voor de volgende regering. Deze heeft weer daadkracht getoond.

 8. En Sushi Suzy maar schande spreken over Nederland!

  Wel, Suzy, zonder ingrijpen van Nederland waren de salarissen van jou en je criminele vriendjes NEVER NOOIT aangepast. Waar blijf je nu, bitch, met je laffe schoothondje Alvin Daal?

  Maar laten we niet te vroeg juichen, want denk maar niet dat de de Geuzen, de Lastens, de Sluizen en vooral de Martissen (Philip Martis al bijna 30 jaar voor meer dan een miljoen op de payroll van SVB!) zonder slag of stoot ook maar een dubbeltje inleveren.

  Ik weet wel hoe de eigenaar van Miles het zou noemen.

 9. Ongehoord dat deze kliek dit zolang verborgen heeft proberen te houden.

  Idd @ Consiente, salaris versus prestatie staan niet in verhouding.

  En dan te bedenken dat Gijsbertha die al deze vazallen geplaatsts heeft (MAN / Geus/LASTEN) , heeft geprobeerd de klokkeluiders te vervolgen voor kennis waar de burgers in een geciviliseerde rechtsstaat gewoon recht op hebben.

  Leila verdient [email protected] meer dan DNB directeur, maar heeft toch nog een directeur boven zich nodig, alleen als interim presidentis bleef alles gewoon door brokkelen.

  UNA product, met paki “Tide” RA titel van CArl Camelia, de ras-ruif snoeperd van Suzy
  De zus van Zita heeft hem ook de RA paki “tide”, dat pleit niet voor je!

 10. Eindelijk gaat er iets gebeuren.

  Zelf had ik berekend dat de jaar inkomsten inclusief alle bijkomende emolumenten maximaal Naf. 250 000 zo mogen/kunnen zijn. Ik kan er wel mee leven dat het maximum voor ONV’ers nu op Naf. 260 000 is bepaald, alhoewel ik niet eens in de buurt van dit bedrag kom. Met de helft zouden de meesten van ons al uitbundig blij zijn.

  Sommige van getoonde en beschreven heren krijgen nog meer dan het basis salaris van Biden. Deze gigantische salarissen incasseerden zonde blikken of blozen en dan intussen wel de mensen die van een miezerige AOV moeten leven, nog minde toe bedelen. Deze lieden zouden eigenlijk voor een volkstribunaal komen.

 11. 260.000 gulden bruto per jaar…

  Ja maar daarvoor is de nieuwe vrouw van Yamil Lasten niet met hem getrouwd. Yamil verdiende bijna 1 miljoen…

 12. Schandalig deze salarissen tegenover productiviteit..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *