AntilliaansDagblad | Masterplan 2030 in nevelen gehuld

Toeristen op Bonaire | Antilliaans Dagblad

Kralendijk – Al sinds het begin van het aanbestedingsproces om een schrijver te vinden voor het Masterplan 2030 is dit proces omgeven door geheimzinnigheid.

Vragen over het verloop ervan worden door de overheid niet beantwoord, er worden onleesbare documenten toegestuurd en gedurende het selectieproces worden criteria veranderd.

Na een groots opgezette 3-daagse kick-off in november 2019 en meerdere vervolgbijeenkomsten met mensen die afkomstig zijn uit alle delen van de samenleving, de zogenoemde focusgroepen, schrijft de overheid begin juli 2020 een openbare aanbesteding uit om een externe schrijver te vinden. Opnieuw plant het organisatieteam 12 bijeenkomsten in met, zoals het vanaf nu genoemd wordt, stakeholders om de schrijver van informatie te voorzien. Vervolgens geeft de overheid geen enkele informatie over het verloop van het aanbestedingsproces en hoe men tot de uiteindelijke keuze is gekomen.

Vragen van de pers hierover blijven onbeantwoord en de namen van de leden van de selectiecommissie worden geheimgehouden. Reden om een WOB-verzoek (Wet openbaarheid bestuur) in te dienen. Met de 177 documenten die werden toegestuurd heeft deze krant onderzoek gedaan naar het aanbestedingsproces.

Wat gelijk opvalt is dat het grootste deel van de informatie onleesbaar is gemaakt. Minstens 75 procent van de zwartgemaakte tekst had niet zwart gemaakt mogen worden. Een geraadpleegde jurist bevestigt dat. Uiteindelijk is het gelukt om een aanzienlijke hoeveelheid gegevens terug te vinden of te reconstrueren.

Voor het aanbestedingsproces stelt het Team Masterplan een ‘terms of reference’ (TOR) op, zodat alle partijen weten wat de formele eisen en ‘spelregels’ zijn. Er melden zich twintig bedrijven en individuele belangstellenden. Nadat alle offertes zijn ingeleverd, schrikt het organisatieteam van de hoogte van de geoffreerde bedragen, zo blijkt uit gearchiveerde WhatsApp-gesprekken.

Het laagste bedrag zit onder de 30.000 dollar en het hoogste boven een ton. Slechts vijf van de twintig aanbieders zitten in de buurt van het door de overheid gebudgetteerde bedrag van 40.000 dollar. Een bedrag dat overigens in de TOR nooit genoemd is. Vanaf dat moment zijn de afspraken die zijn vastgelegd in de TOR naar behoefte aangepast door het organisatieteam. Extra eliminatieronden zijn ingelast en er komen nieuwe beoordelingscriteria waardoor de in de TOR genoemde criteria opeens een aanzienlijk lager gewicht krijgen in de beoordeling.

Na de reguliere inhoudelijke toetsing door de selectiecommissie ontstaat er een top drie met op de eerste plaats het bedrijf Earthcheck, op de tweede plaats Indigo blue en op plek drie Markstra Caribbean. Daarbij heeft Earthcheck 41 punten meer dan Markstra. De financiële beoordeling van de offerte is daarna uitsluitend prijs-gerelateerd, men kijkt niet naar de onderbouwing van die prijs én de puntenverdeling verloopt niet lineair. Een offerte onder de 40.000 dollar is goed voor 300 punten, offertes tussen de 40.000 en 50.000 dollar krijgen 200 punten en boven de 50.000 dollar 150 punten.

Hierdoor heeft Markstra (offerteprijs 38.112 dollar) in de eindstand opeens 59 punten meer dan nummer twee Earthcheck (offerteprijs 48.400 dollar). Deloitte (schatting offerteprijs 48.500 dollar), staat nu op de derde plek. Er wordt besloten tot een extra selectieronde met deze top drie waarin Deloitte uiteindelijk afvalt.

In een gesprek met de commissie geeft Earthcheck vertegenwoordiger René Leonora daarna aan dat hij vanwege de coronacrisis niet kan garanderen dat hij altijd lijfelijk bij de verschillende bijeenkomsten met de stakeholders aanwezig kan zijn. Zijn bedrijf is op Aruba gevestigd. Hij stelt voor dat, in het geval hij niet naar Bonaire mag vliegen, de meetings via Zoom gehouden worden. Hij krijgt dan te horen dat Tamira la Cruz, eigenaar en enige werknemer van het op Curaçao gevestigde Markstra Caribbean deze garantie wel heeft gegeven en dat zij daarom de uiteindelijke winnaar is. Later zal blijken dat het overgrote deel van de 12 bijeenkomsten toch via Zoom worden gehouden.

Afgelopen week werd bekendgemaakt dat de presentatie van het Masterplan 2030, die op 6 november zou plaatsvinden, voor de tweede keer wordt uitgesteld. Voert het Team Masterplan de eerste keer de coronacrisis als reden aan, nu is volgens het team de oorzaak dat ze een aantal puzzelstukjes niet in elkaar kan passen.

Dat is blijkbaar zo’n fundamenteel probleem dat de presentatie van het plan zelfs voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Vragen van deze krant wat die puzzelstukjes dan precies zijn, worden niet beantwoord.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de afgesproken spelregels gedurende de wedstrijd zijn veranderd. Mogelijk is een aantal deelnemende partijen hierdoor benadeeld. Daarnaast komt het beeld naar voren dat er, bewust of onbewust, gestuurd is op een bepaalde uitslag.

In het kader van hoor en wederhoor hebben we de overheid om een reactie gevraagd. ,,Met de kennis van nu zouden we toen andere beslissingen hebben genomen. Het is voor ons ook een leerproces geweest”, aldus het OLB. De puzzelstukjes passen volgens de woordvoerder nog niet in elkaar doordat er weinig samenhang blijkt te zijn tussen de uitkomsten van de verschillende stakeholder-sessies, doordat de schrijver meer aansturing nodig heeft en doordat het ambtenarenapparaat de gevraagde stukken niet op tijd kan aanleveren.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *