AntilliaansDagblad | Knops verleent geen uitstel begroting 2021

Abraham: We komen gewoon onder curatele te staan

Raymond Willem Knops , sinds 26 oktober 2017 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kralendijk – Uit een brief die staatssecretaris Raymond Knops gisteren aan gezaghebber Edison Rijna stuurde blijkt dat hij geen uitstel wil geven voor het indienen van de ontwerpbegroting 2021 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB).

De uiterlijke datum om deze in te dienen was 15 november. Mocht het Bestuurscollege op 22 november nog steeds geen stukken hebben ingediend dan stelt de minister van BZK zelf de begroting vast, rekening houdend met de door College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) opgestelde ontwerpbegroting.
Op 30 oktober 2020 heeft Rijna een verzoek tot uitstel van het indienen van de ontwerpbegroting 2021 gedaan, zo blijkt uit de brief van Knops. De gezaghebber sprak de verwachting uit de begroting uiterlijk 30 november 2020 te kunnen indienen. Ondanks de door Rijna verstrekte informatie ziet Knops geen enkele mogelijkheid en aanleiding tot uitstel van de ontwerpbegroting 2021. Daarnaast spreekt hij zijn zorgen uit over de agendering en behandeling van vaststelling van de begroting door de Eilandsraad op korte termijn. ,,Daarom ben ik ook voornemens het Cft te vragen met een ontwerpbegroting te komen”, aldus Knops
Wie de brief van Knops leest proeft een zeker ongenoegen met de hele gang van zaken. Hij verzoekt Rijna per ommegaande aan te geven welk bestuurlijk tijdpad er gevolgd wordt om de ontwerpbegroting zo snel mogelijk af te ronden. Ook verzoekt hij conceptstukken met hem te delen, om zo de oordeelsvorming te bespoedigen. ,,Daarnaast vraagt ik u welke acties u onderneemt om het begrotingsproces structureel te verbeteren, aangezien het Cft u daar dit jaar al meermaals toe heeft opgeroepen en nu het proces om te komen tot een begroting 2021 ook niet goed verloopt”, zo stelt Knops.

Clark Abraham, fractievoorzitter van Partido Demokrátiko Boneriano (PDB) lijkt niet verbaasd en spreekt van een trend. ,,Het Cft constateerde in zijn halfjaarlijkse rapportage van juni al een terugval in het verbeterproces van het financiële traject”, aldus Abraham. Volgens hem is het de regel dat de Eilandsraad uiterlijk 1 september de ontwerpbegroting ontvangt. Twee weken later kan de behandeling hiervan beginnen, ruim voor de deadline van 15 november. ,,Dit jaar hebben we de stukken pas op 29 oktober ontvangen. Het Bestuurscollege lijkt te verwachten dat de raad alles er dan snel doorheen jast”, zo uit Abraham zijn ongenoegen. Hij vraagt zich af hoe gezaghebber Rijna uitstel heeft kunnen aanvragen tot 30 november terwijl bekend was dat besluitvorming over de ontwerpbegroting op z’n vroegst op 1 december kan plaatsvinden.
Hij zegt dat de brieven van Knops en het Cft verstrekkende gevolgen gaan hebben. ,,Ik zie paniekvoetbal en absoluut geen planning bij financiën. Het resultaat hiervan is dat we nu eigenlijk onder curatele komen te staan.” Toch vindt hij dat de staatssecretaris dit ook een beetje aan zichzelf te danken heeft. ,,Hij heeft zich verbonden met dit Bestuurscollege (BC) en nu de verkiezingen eraan komen is hij zijn knopen aan het tellen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

7 Reacties op “AntilliaansDagblad | Knops verleent geen uitstel begroting 2021

 1. ……”Het ontbreekt de politici op de eilanden aan motivatie, kennis, kunde, doorzettingsvermogen, maar vooral een ‘sense of urgency’”….

  Vooral doorzettingsvermogen,wil, en sense of urgency!
  Hun salaris wordt “kuesta lo ke kuesta” altijd uitbetaald.

  De bevolking krijgt steeds minder service, salaris, waar voor zijn geld.

  En steeds meer schulden, belastingen, en gaten in de wegen!

  Die curatele is hard nodig, en iedereen die anders beweert en met ad hominem achtige slogans aan komt zetten van “herkonolisatie en neo kolonialisme” , is simpelweg “running out of arguments!

 2. Het gaat juist helemaal niet om een begroting. Dat is nu het vehikel dat door Knops c.s. aangegrepen wordt voor de volgende curatele (na Statia). Den Haag weet verdomde goed wat de kwaliteit van de bestuurders is op de eilanden. Daarom kunnen ze dit scenario zo gemakkelijk uitrollen. Wie ongeschikt is, zal ook altijd in zo’n valkuil trappen.
  Hiermee kan Den Haag de vergissingen van 10-10-2010 weer ongedaan maken.

 3. Dit gaat over Bonaire. Ik weet niet waar iedereen nu eigenlijk op reageert.
  Maar om Curacao even aan te halen:
  als Koninkrijksrelaties eerder voor Curacao bijvoorbeeld geen uitstel had verleend waren we niet in zo’n puinhoop beland als nu.
  Het land is failliet, schijnbaar zien mensen dit niet in. Het land heeft notabene een schuld van 2.4 miljard gulden. Dat houdt in meer dan 73.000 pp. + dat we de kinderen die geboren worden opzadelen met een schuld.
  Wederom dankzij de incapabelen die jarenlang hier de scepter hebben gezwaaid zitten we nu in deze situatie.

 4. En terecht dat er geen uitstel wordt verleend. Veel ligt momenteel stil en voor goed bestuur moet je wel weten wat je gaat doen. Er is tijd zat geweest om die begroting op te stellen, zeker wanneer het CFT dat ook met een paar man voor elkaar kan krijgen.
  Maar het lijkt wel alsof men hier denkt dat ‘hoe langer het duurt, hoe beter het is’. De voorwaarden van de OHO zijn ook in no-time opgesteld, daarna hadden de eilanden nog bijna 4 maanden nodig om er mee akkoord te gaan. En dat in een tijd dat er geen geld was en velen om hulp zaten te schreeuwen.
  Het ontbreekt de politici op de eilanden aan motivatie, kennis, kunde, doorzettingsvermogen, maar vooral een ‘sense of urgency’. Alles blijft op het standaard ‘poco poco’ tempo gaan. Daar is alleen nu geen tijd voor en het is ook nog eens volstrekt onnodig.

 5. Geweldig doet ie het hè, binnen één week ruzie met alledrie de eilanden van Caribisch Nederland.
  Maar laat Klaas Vaak je niet afleiden, dit alles is volledig gepland en alledrie de eilanden trappen in de opgezette val.
  Doel van Knops is volledige curatele (met hem als keizer) .

 6. Noemden ze Cortez niet de bestraffer van de Azteken? Knops wil kennelijk de historie ingaan als de bestraffer van de Eilanden.

 7. Als je van begin af aan een stok gezocht hebt om mee te slaan, dan vind je die altijd wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *