AntilliaansDagblad | Klager ticketprijzen afgewezen

FTAC: Geen belanghebbende en onvoldoende onderbouwd

Ftac aangeschreven over ‘prijsafspraken en misbruik’ door KLM en TUI fly | Roger Cannegieter

Willemstad – De mededingingsautoriteit Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft in verband met een ingediende klacht tegen de Nederlandse vliegmaatschappijen KLM en TUI geconcludeerd dat de klager – een individuele persoon – geen belanghebbende is.

De klacht ging erover dat de maatschappijen verweten wordt dat er prijsafspraken gemaakt worden (‘kartelvorming’) en dat hun monopoliepositie misbruikt wordt op de route tussen Amsterdam-Curaçao. Daardoor zijn de ticketprijzen rond de kerstperiode van Amsterdam naar de eilanden flink opgeschroefd.

Deze krant berichtte hierover in een artikel met de kop ‘Tickets kerst skyhigh’ dat volgens de websiteteller duizenden malen gelezen is. De klager voerde, (vrij vertaald, red.) aan dat tijdens de feestdagen veel mensen terugkomen naar het eiland, vooral studenten die in de gezinssfeer graag de feestdagen doorbrengen. Het wordt voor ouders van studerende kinderen onbetaalbaar om dit mogelijk te maken en ook de studenten kunnen dergelijke bedragen niet bij elkaar sparen.

Het verbaasde de klager dat de FTAC als concurrentiewaakhond blijkbaar ‘nimmer de woekerprijzen van de internationale luchtvaartmaatschappijen, de evidente prijsafspraken en het discriminatoire handelen ambtshalve heeft durven aanpakken’.

Nu stelt FTAC vast dat ‘de klager geen persoonlijk en onderscheidend belang heeft bij een beschikking van de FTAC’. Want, zo wordt aangevoerd: ,,De klager is één van vele klanten van KLM en/of TUI. Uit de klacht blijkt niet hoe klager, anders dan de andere klanten van KLM en/of TUI, persoonlijk wordt getroffen in zijn belang door de prijsvorming van deze luchtvaartmaatschappijen.”
Daarnaast vindt de FTAC dat de klacht onvoldoende onderbouwd is omdat de klager geen relevante gegevens en/of bescheiden heeft verstrekt ter ondersteuning van zijn klacht.

In een geschreven antwoord naar de klager staat over het persoonlijk belang uitgelegd: ,,KLM en TUI hebben duizenden klanten op de route Curaçao-Amsterdam -Curaçao. U bent een van de klanten van KLM en/of TUI. U heeft in uw klacht niet onderbouwd hoe u persoonlijk wordt getroffen door de prijsvorming van deze luchtvaartmaatschappijen en hoe uw belang zich bijzonder onderscheidt van de andere klanten van KLM en TUI. Er is daarom geen sprake van een persoonlijk en onderscheidend belang.”

De klacht werd op 12 november van dit jaar ingediend bij de FTAC. De ontvangst van de klacht is op 19 november bevestigd en de klager is uitgenodigd voor een toelichting op 26 november. De klager heeft op 25 november 2020 een e-mail naar de FTAC gestuurd met een verwijzing naar een beslissing van de Nederlandse evenknie Autoriteit Consument en Markt (ACM) en een voorstel om de Wet economische delicten te beschouwen als zijn toelichting. FTAC in het eindoordeel:

,,U bent niet verschenen voor het gesprek van 26 november. De FTAC heeft uw klacht daardoor in het licht van de haar bekende feiten en omstandigheden beoordeeld. U heeft op 12 november 2020 een ingevuld klachtenformulier bij de FTAC ingediend en daarbij geen relevante gegevens en/of bescheiden verstrekt ter ondersteuning van uw klacht. U bent ook niet verschenen op het voor 26 november 2020 geplande gesprek om een nadere toelichting te geven op uw klacht. Door het ontbreken van nadere informatie die uw klacht substantieert kan de FTAC uw aanvraag niet als volledig beschouwen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “AntilliaansDagblad | Klager ticketprijzen afgewezen

 1. Hoeveel geld is er inmiddels al gestoken in de FTAC en wat heeft het ons (de consument) nu concreet opgeleverd? Ik vrees dat het antwoord op deze simpele vraag het daglicht niet kan verdragen. Pijnlijk. Tijd voor een onderzoekje, quickscan of rapportage door de SOAB.

 2. FTAC geeft zich hiermee een brevet van onvermogen.

  De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) houdt toezicht op de naleving van de Landsverordening inzake concurrentie. Deze Landsverordening bevat de volgende regels voor ondernemingen:

  het kartelverbod;
  het verbod op misbruik van machtspositie; en
  de meldingsplicht bij bepaalde concentraties
  De FTAC kan naar aanleiding van klachten, een tips of signalen onderzoeken starten naar mogelijke overtredingen van deze regels. De FTAC kan ook op eigen initiatief een onderzoek starten.

  De aanklacht van de persoon kan men zien als een signaal en daarop kan men onderzoek gaan doen.

  Zal wel weer een politieke sociale werkplaats zijn.

 3. Los van de inhoud (ik vind het te billijken dat prijzen stijgen bij een toenemende vraag als het aanbod niet mee kan groeien: welk ander systeem zou je anders willen gebruiken om beschikbare tickets te verdelen?), lijkt het me dat alle consumenten slachtoffer zijn van prijsafspraken tussen aanbieders.

  Ik snap niet waarom een klager dan moet aangeven dat hij ‘in het bijzonder’ geraakt wordt.

  We hebben het hier toch over prijsafspraken en niet over discriminatie?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *