AntilliaansDagblad | Cifa: Juist nu moeten we dromen

‘uitdagingen in gaming-sector oppakken’

Willemstad – De Curaçao International Financial Association (Cifa) is, ondanks het zware afgelopen jaar, positief over 2021 omdat er aan het begin van dit jaar ook lichtpunten aan de horizon zijn; vaccinatieprogramma’s worden uitgerold en landen hebben hun financiële middelen en herstelplannen grotendeels georganiseerd.

 

,,Vanuit Cifa hebben we een realistische strategie voor 2021. Onze sector is één van de grootste sectoren van Curaçao en kan een cruciale bijdrage leveren om de economie er bovenop te helpen.” Dat stelt Cifa-voorzitter Nacha de Jesus. ,,Juist in tijden van onzekerheid moeten we kunnen dromen en vooruitzien en positieve vooruitzichten visualiseren.”

De Cifa-voorzitter roept daarom de gemeenschap op om open te staan voor verandering. ,,Alleen als wij echt openstaan voor verandering en onze houding veranderen worden kansen gerealiseerd. Dit betekent in de praktijk dat wij open moeten staan voor ervaringen van anderen en zoveel mogelijk kennis moeten delen. Pas hierna kunnen wij de veranderingen en kennis eigen maken en ‘op eigen benen’ verder gaan. Sommige specialistische kennis is bijvoorbeeld gewoonweg nog niet aanwezig op Curaçao. We moeten deze kennis van buiten halen en ervan leren. En in die gevallen waar die expertise wel aanwezig is in de private sector, is het van belang dat er op basis van een positieve ‘public private partnership’ al deze expertise samen wordt gebracht ten behoeve van het best mogelijke eindproduct voor ons Land in algemene zin en onze sector in het bijzonder.”

Tijdens het afgelopen, ongewone jaar heeft Cifa hard gewerkt aan haar voorgenomen doelstellingen. Bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen hebben direct na de lock-down virtueel plaatsgevonden en ondanks de beperkingen van de lockdown en maatregelen rondom de pandemie en de economische uitdagingen waar Curaçao, al vóór de pandemie, mee te maken had, zijn er toch meerdere belangrijke mijlpalen behaald.

Nadat de roadmap voor het jaar in het begin van 2020 is goedgekeurd, is een commissie in het leven geroepen die de Deviezen Vergunningen heeft geanalyseerd en zijn diverse andere commissies aan het werk gegaan om onder andere de verschillende wijzigingen die nodig zijn voor de problematiek voor de internationale financiële dienstverleningssector aan te pakken.

,,Het gaat hier in het bijzonder om de zogenaamde ‘Substance’-voorschriften die internationaal als norm worden gesteld. In dit verband zijn de afgelopen jaren de internationale belastingregels aangepast, hetgeen directe gevolgen had voor de wetgeving en dus ook voor Curaçao”, zo legt Cifa uit in een persbericht.

Als gevolg van deze veranderingen moeten financiële dienstverleners, waaronder de trustkantoren, naast de bestaande werkzaamheden ander type werkzaamheden aanbieden. Deze ‘andere type’ werkzaamheden dienen beter geïntegreerd te zijn in de bedrijfsorganisaties van hun internationale klanten en daarmee meer toegevoegde waarde aan de gehele bedrijfsketen van hun klanten leveren.

Ook hebben de internationale banken en de gaming-industrie de nodige aandacht gekregen. Er is veel gedaan aan kennisdeling en voortbouwen op bestaande en aanboren van nieuwe netwerken. Er is een nieuwe marketingstrategie ontwikkeld, welke als leidraad wordt gebruikt om de financiële sector in 2021 in het buitenland te profileren.

Tien doelen voor 2021

‘Financiële sector kan cruciale bijdrage leveren aan herstel economie’

Vanuit de Tax Taskforce is in samenwerking met diverse stakeholders, waaronder het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de transitie van de offshore wetgeving naar een nieuwe internationaal goedgekeurde winstbelasting vormgegeven. Er zijn richtlijnen opgesteld voor het kwalificeren van ‘binnenlands inkomen’ in de winstbelasting en er is een akkoord bereikt voor een besluit ter voorkoming van dubbele belasting.

Hiernaast vervult Cifa op regelmatige basis een adviserende rol richting de overheid op het gebied van financiële vraagstukken en financieel-fiscale en – juridische regelgeving. Voor 2021 heeft de vereniging tien doelstellingen geformuleerd, die met de door De Jesus eerdergenoemde ‘open houding en aanpak’ volgens Cifa bereikt kunnen worden:

  • De Immigratieregelgeving en procedures worden drastisch verbeterd – wat in de praktijk betekent dat buitenlandse specialisten of investeerders binnen één week hun vergunning krijgen;
  • de veranderingen die nodig zijn in de Fund Sector worden aangepakt; er wordt een Training & Accreditatie Centrum voor de financiële sector opgezet;
  • de uitdagingen in de Gaming-sector worden opgepakt; internationale belastingverdragen worden afgerond;
  • de algehele belastinghervorming – waar al in 2019 mee begonnen is – wordt verder aangepakt in samenwerking met stakeholders; meer betrokkenheid met Cifa-leden;
  • de marketingstrategie om de positie van de financiële sector in het buitenland te profileren wordt uitgerold;
  • de plannen van de ‘Substance’-commissie worden afgerond;
  • en de richtlijnen van de Innovatiebox worden uitgevoerd.

,,Kortom, Cifa heeft ook voor 2021 weer een ambitieuze agenda. Wij committeren ons om hard en constructief te blijven werken aan het herstel en de groei van onze economie”, aldus De Jesus tot slot.

Bron: Antilliaans Dagblad van 11 januari 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *