AntilliaansDagblad | Brandstofopslag Bonaire financieel zwak

Staat steekt 30 miljoen in te bouwen opslag

Den Haag – Het is niet gelukt om de bouw van een nieuwe brandstofopslag op Bonaire via particuliere investeerders te financieren. Het rendement is daarvoor te onzeker. Daarom neemt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EKZ) het heft in eigen handen en richt hij Bonaire Brandstof Terminals bv op. Daarmee moet de leveringszekerheid van brandstof worden gegarandeerd.

De nieuwe opslag is nodig door de slechte staat waarin de installaties van olieterminal Bopec verkeren, die al jaren als onveilig worden beoordeeld. Daardoor kan de energie- en watervoorziening op Bonaire in gevaar komen. Ook de luchtvaart en het wegverkeer hebben de brandstoffen nodig.

Minister Wiebes schrijft aan de Tweede Kamer: ,,Het is niet gelukt om dit aan de markt over te laten, omdat geen partij kon aantonen de brandstofopslagen volledig zelfstandig te kunnen realiseren.”

Er wordt 30 miljoen euro uitgetrokken voor de terminal. Daarvan wordt 20 miljoen vreemd vermogen aangetrokken. De Staat steekt er zelf 10,1 miljoen euro in. In 2018 was er 5 miljoen beschikbaar gesteld door Infrastructuur en Waterstaat voor de nieuwe opslagvoorziening en daar komt dus nu 5,1 miljoen euro bovenop. EZK is nu verantwoordelijk voor het totale bedrag.

De Algemene Rekenkamer heeft twijfels over de financiële haalbaarheid van de nieuwe brandstofopslag. ,,Uit de toegezonden stukken blijkt dat het rendement van Bonaire Brandstof Terminals bv – zeker in de eerste jaren – naar verwachting laag zal zijn; zo is het rendement van de vennootschap waarschijnlijk net voldoende om de rentekosten voor vreemd vermogen te betalen. Ook is naar verwachting sprake van een laag rendement op eigen vermogen en een onzekere cashflow, hetgeen de financierbaarheid van Bonaire Brandstof Terminals bv lastig kan maken.”

Op dit moment wordt de brandstoflevering via noodmaatregelen gegarandeerd. Er rijden dieseltrucks en pontons bij de steiger bij het vliegveld kunnen als alternatieve opslag worden ingezet. Voor de lange termijn is dat geen oplossing, aldus de minister. Daarom werd besloten een nieuwe opslag te bouwen. Wegens het gebrek aan te verwachten rendement lukt het niet dit op de markt te financieren.

,,Overheidsinterventie is daarom nodig”, aldus Wiebes.

Dat de Staat 100 procent zeggenschap krijgt over de nieuwe terminal is volgens de minister nodig om ‘over een aantal jaren’ niet opnieuw problemen te krijgen met de veiligheids- en milieunormen. Omdat EZK geen bouwbedrijf en exploitant is, kiest Wiebes voor een zogenoemde beleidsdeelneming. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf op afstand van de overheid gezet.

In de beleidsdeelneming zullen ‘kundige bestuurders en commissarissen’ worden benoemd volgens de regels van corporate governance. Daarmee wordt het publieke belang geborgd. EZK krijgt zeggenschap via het aandeelhouderschap, het toezicht op de naleving van de regelgeving blijft in handen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Wiebes neemt alvast een voorschot op bemoeienis van Curoil voor het beheer van de brandstofopslag. Hierover zijn gesprekken gaande.

Wiebes schrijft dat hij begin 2021 duidelijkheid hoopt te hebben over de 20 miljoen euro vreemd vermogen. Mocht dat niet lukken dan zal EZK de eigen bijdrage verhogen. De Rekenkamer heeft zoals gemeld twijfels bij het rendement van de onderneming en vraagt zich af wat er gebeurt als er een andere deelnemer tot het bedrijf toetreedt.

Wiebes zegt dat het publieke belang voorop blijft staan. De zeggenschap van EZK blijft gehandhaafd tot ‘het bedrijf voldoende in de steigers staat’.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *