AntilliaansDagblad | Afpakteam haalt 46 miljoen op

Afpakteam haalt 46 miljoen op

Willemstad – Tussen 2015 en 2017 heeft het Afpakteam goederen en geld in beslag genomen ter waarde van circa 46 miljoen gulden.

Dat blijkt uit cijfers die de regering genoemd heeft in antwoord op Statenvragen die eerder dit jaar gesteld zijn over de ontwerp-Landsverordening rampenbestrijding en de Onteigeningsverordening.

Er is geen jaarverslag 2017 van het Afpakteam en het Openbaar Ministerie (OM) is momenteel bezig met de jaarrapportage Integraal Afpakteam Kòrsou 2018-2019, zo meldt de regering. Wel zijn cijfers bekend over de jaren 2015 en 2017 die in het Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) in januari 2018 zijn gepresenteerd voor de minister van Financiën van Curaçao en de ministers van Justitie van het Koninkrijk. In die presentatie zijn de volgende cijfers gepresenteerd: Tussen september 2015 en december 2015 is aan contanten 340.442 gulden geïnd.

In 2016 is een bedrag van 1.336.863 gulden aan contanten afgepakt en in 2017 een bedrag van 2.045.923 gulden. Beslagen op bankrekeningen (waarvan negen executoriaal beslag) leverde bij twintig rekeningen 2.175.149 gulden op, bij twee rekeningen 38.737 euro en bij zes rekeningen 30.065 dollar. Beslag op onroerende goederen, te weten 48 panden (3 executoriaal en 45 conservatoir) was goed voor 34.436.171 gulden. Beslag op roerende goederen leverde het volgende op: 89 motorrijtuigen ter waarde van 3.356.323 gulden, 13 vaartuigen ter waarde van 525.600 gulden en één vliegtuig ter waarde van 1.350.000 gulden. Opgeteld (door red.) komt dit neer op een bedrag van 45.725.062 gulden (euro’s en dollars omgerekend, red.).

De regering legt uit: ,,De werkzaamheden van het afpakteam zijn gericht op het afpakken van crimineel verkregen vermogen. Een van de voornaamste doelstellingen van het afpakteam is door middel van het afpakken van crimineel verkregen vermogen een helder signaal af te geven aan de samenleving dat misdaad niet loont.

De wettelijke grondslag voor de werkzaamheden is te vinden in het Wetboek van Strafvordering met uitvoeringsregelingen. In dit kader vinden er huiszoekingen ter inbeslagneming en ontneming plaats. Er worden daarbij geld, auto’s, boten en sieraden in beslag genomen, waarna de goederen worden geveild. Ook wordt er geld verkregen via beslaglegging.”

Uit een rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving blijkt dat de kosten van het personeel van het afpakteam uit de opbrengsten worden vergoed. Vervolgens worden de andere kosten die met het afpakteam gemoeid zijn (bijvoorbeeld aanschaf materieel, veilingkosten) betaald uit de opbrengsten. De bedoeling is om na verrekening de resterende opbrengsten tussen Justitie en Financiën te verdelen.

In 2017 schrijft de Raad: ,,Over de verdeelsleutel waren ten tijde van het onderzoek nog geen afspraken gemaakt. Alle opbrengsten zijn op een aparte rekening gestort. De verwachting is dat het aan Justitie toekomende aandeel van de opbrengsten in het criminaliteitsfonds wordt gestort.”

Bron: Antilliaans Dagblad

4 Reacties op “AntilliaansDagblad | Afpakteam haalt 46 miljoen op

 1. Dan is de miljoen van David Dick nog peanuts bij het geroof van de elite

 2. 46 miljoen?

  Bij het arrogante laffe criminele Zuurzak patsertje Stephen Capella zijn 715 verdwenen Girobank miljoenen op halen, en de belasting over zijn idioot ridicule bonus van 300,000 dollar die hij niet betaalde door Neysa Isenia dit bedrag als aankoop software te laten boeken.

  Aankoop bij zijn moeder in Panama.

 3. Het grootste afpakteam van Curaçao wordt gevormd door de ministerraad en al hun bevoordeelde famileleden en vriendjes.

  Ja de Ministerraad in zijn geheel.
  Geen één minister die geen vriendje heeft bevoordeeld, of er wat tegen heeft gedaan als andere ministers dat deden!

 4. De regering legt uit: ,,De werkzaamheden van het afpakteam zijn gericht op het afpakken van crimineel verkregen vermogen. Een van de voornaamste doelstellingen van het afpakteam is door middel van het afpakken van crimineel verkregen vermogen een helder signaal af te geven aan de samenleving dat misdaad niet loont.

  Maar de Ralph Palms, Emsly Tromps, Eric Garcia, Stephen Capellaś mogen wel ongestraft geld stelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *