Antilliaans Dagblad | Steunmaatregelen BES verlengd tot 1 juli 2021

Kralendijk, the Capital of Bonaire | WIkipedia

Den Haag – Net als voor Europees Nederland wordt de subsidieregeling in het kader van coronasteun voor bedrijven in Caribisch Nederland met negen maanden verlengd. Vanaf 1 oktober gelden wel geleidelijk steeds meer aanpassingen, zodat bedrijven een overgangsfase hebben naar de nieuwe situatie zonder subsidie vanaf 1 juli 2021.

Ook de subsidie op de tarieven voor energie, water en telecom wordt verlengd.

Dat blijkt uit de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer over het steun- en herstelpakket. De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba krijgen ook geld voor aanvullende maatregelen en een compensatie voor gederfde inkomsten over 2020. Eind 2020 wordt de subsidieregeling opnieuw bekeken aan de hand van de economische situatie op dat moment, maar zeker is dat die verder zal worden afgebouwd.

Voor de inwoners en bedrijven van Bonaire, Sint Eustatius en Saba was de tijdelijke verlaging van de tarieven voor energie, telecom en drinkwater een belangrijke maatregel om de uitgaven terug te dringen. Die maatregel wordt met een jaar verlengd tot 1 januari 2022. Al in het voorjaar van 2021 wordt gekeken of hij verder wordt verlengd.

Arbeidsbemiddeling gaat een grotere rol spelen bij het flankerende beleid in het nieuwe steunpakket. Uitstel voor het betalen van belasting voor ondernemers kan nog tot 1 oktober, maar vanaf 1 januari 2021 moet de betaling worden hervat. Hiervoor wordt een aflossingsregeling getroffen met een looptijd van 24 maanden.

Tot 31 december 2020 blijft de invorderingsrente 0 procent. Het kabinet gaat nog kijken naar de voorwaarden bij de subsidieregeling voor vaste lasten voor het MKB. Mogelijk wordt die aangepast, maar zeker is dat nog niet.

Het kabinet wil ook voor Caribisch Nederland maatregelen om de economieën structureel te versterken. Op korte termijn zullen investeringsprojecten starten. Daarvoor maakt het kabinet geld vrij op de zogenoemde Aanvullende Post van de begroting. Voorwaarde bij de investeringen is dat de betrokken departementen de helft cofinancieren.

Net als bij de eerste steunpakketten wordt ook dit pakket zo snel mogelijk in uitvoering genomen. De crisis vereist spoedeisende maatregelen, die niet kunnen wachten op goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer, vinden de ministers. De incidentele suppletoire begroting zal achteraf worden ingediend.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *