AntilliaansDagblad | PAR dient klacht in tegen Dos Santos

PAR-fractie: Gedrag Amparo dos Santos is onacceptabel | Extra

Willemstad – De PAR-fractie heeft bij Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (eveneens van de PAR) formeel een klacht ingediend tegen collega-Statenlid Amparo dos Santos (KdNT) voor diens gedrag.

De KdNT-parlementariër heeft de Statenvoorzitter herhaaldelijk en publiekelijk aangevallen, voor het laatst afgelopen vrijdag tijdens een Statenvergadering toen hij Pauletta onder andere voor varken en ‘mièrdè’ (poep) uitmaakte. ,,Middels dit schrijven uit de fractie van PAR in de Staten haar sterke afkeur voor het betreurenswaardige incident dat afgelopen vrijdag, 9 oktober in de Staten heeft plaatsgevonden. Tijdens een virtuele vergadering die live door sociale media werd uitgezonden, heeft Statenlid M.A. dos Santos de Statenvoorzitter ernstig en herhaaldelijk verbaal aangevallen. Dit had als gevolg dat de Statenvoorzitter geen andere optie had dan Statenlid Dos Santos van de vergadering te schorsen”, aldus PAR.

De fractie wijst erop dat dit niet de eerste keer is dat een soortgelijk incident met Dos Santos in de hoofdrol zich voordoet. ,,Dit Statenlid heeft vaak genoeg tijdens zijn dissertaties gemaakte afspraken over zijn gedrag en het naleven van het Reglement van Orde genegeerd.”

De fractie van de gele partij verwijst hierbij onder andere naar een incident op 28 augustus 2018, die eindigde in een officiële klacht tegen het gedrag van Dos Santos. Deze klacht werd door de toenmalige meerderheid (elf leden) ondersteund.

De laatste aanval van het Statenlid van KdNT vond plaats zonder enige provocatie, ‘maar werpt als gevolg wel wederom een negatief daglicht op de Staten en creëert een sfeer van intimidatie en vijandigheid voor zowel het griffiepersoneel dat toen aan het werk was, als de overige Statenleden’.

PAR wijst erop dat de verbale agressie vanuit KdNT steeds erger wordt en dat het functioneren van het parlement hierdoor negatief wordt beïnvloed. ,,Niet zo lang geleden moest de Statenvoorzitter het andere lid van deze fractie tijdens een openbare vergadering schorsen. Ook M. Rojer (Meindert ‘Mènki’ Rojer, red.) had zich toen schuldig gemaakt aan verbale agressie en het niet naleven van het Reglement van Orde.”

De PAR-fractie doet een dringend beroep op Statenvoorzitter Pauletta om gebruik te maken van alle beschikbare instrumenten en middelen om de orde en veiligheid tijdens Statenvergaderingen te waarborgen en om verbaal geweld en een vijandige sfeer op de werkvloer te uit te bannen.

Bron: Antilliaans Dagblad

16 Reacties op “AntilliaansDagblad | PAR dient klacht in tegen Dos Santos

 1. Men noemde hem hangbuikzwijntje, troeteldiertje. Deze vent lijkt meer op ‘n briesende leeuw, heel vlug de stekker eruit halen.

 2. @EricLapas, Obama ging tijdens het spelen van het volkslied ook een flatervtoen hij voor zijn beurt sprak.,dat gebeurt wel eens….
  Tromp is ook als een lomperd in een porseleinkast…..en ja hij daagt de CNN ook lekker uit…hoort bij het spel.

  Ik heb Tromp echter op veel lompheid en flaters kunnen betrappen,
  maar openlijk racistisch?

 3. @Tico Martina, een beetje onzin wat je zit te vertellen.
  In het reglement van orde (http://www.parlamento.cw/document.php?m=2&fileid=9055&f=6818336ed5fc8f9c4f06d47d404fdfb7&attachment=0)
  staat het volgende:

  Artikel71
  1. Geen lid voert het woord dan na het aan de voorzitter verzocht en van deze verkregen te hebben.

  Waarscbuwing; ontneming van bet woord
  Artikel77
  1. Indien een spreker van het onderwerp in beraadslaging afwijkt, wordt hem of haar dit door de
  voorzitter onder de aandacht gebracht en wordt hij of zij tot de behandeling van het onderwerp
  teruggeroepen.
  2. Wanneer een lid of een genodigde beledigende uitdrukkingen gebruikt, de orde verstoort, zijn of
  haar plicht tot geheirnhouding schendt, of, zij het slechts tot het betuigen van instemming,
  aanspoort tot onwettige hande1ingen, wordt hij of zij door de voorzitter vermaand. In de
  gevallen van belediging, ordeverstoring en aansporen tot onwettige handelingen, wordt hij ofzij
  in de gelegenheid gesteld de woorden die tot de waarschuwing aanleiding hebben gegeven,
  terug te nemen. Maakt hij of zij van die gelegenheid gebruik, dan worden die woorden in de
  notulen van de vergadering niet opgenomen.
  3. Wanneer een spreker geen gehoor geeft aan de vermaningen van de voorzitter, of van de
  gelegenheid in het vorig lid bedoeld geen gebruik maakt, dan weI voortgaat van het onderwerp
  af te wijken, beledigende uitdrukkingen te gebruiken, de orde te verstoren, zijn of haar plicht tot
  geheirnhouding te schenden, of, zij het slechts door het betuigen van instemming, aan te sporen
  tot onwettige handelingen, kan de voorzitter hem of haar het woord ontnemen en gelasten dat de
  betreffende passages niet in de notulen van de vergadering worden opgenomen.

 4. Tico Martina

  @ William, natuurlijk kun je het er niet mee eens zijn. Vraag je wel af, ben ik de norm of de uitzondering. Idealiter zou het fijn zijn als mensen op een beschaafde manier met elkaar omgaan. Echter heb je mensen van verschillende pluimage in het parlement wereldwijd die hun achterban vertegenwoordigen. Als de achterban dus een andere parlementarier een varken vind, dan wordt dat geuit. Binnen het parlement mag een ieder van het parlement zich uiten op zijn of haar manier. Alleen oproepen tot geweld mag niet.

 5. Beste @William, het is wel zo dat een parlementarier een volksvertegenwoordiger is. Als je naar het gedrag van Trump kijkt onbeschoft en rasistisch dat is het zelfde gedrag van de meeste van zijn stemmers.

  Ik denk dat het gedrag van Dos Santos en Menki Royer veel over de YDK zegt. Per slot van rekening moeten wij ons niet anders voordoen dan we in werkelijkheid zijn.

  De andere parlementariers storen zich zogenaamd aan dit gedrag maar in werkelijkheid zijn het allemaal geparfumeerde drollen.

 6. Nou gelukkig ben ik het er niet mee eens. Wat een onzin zeg,
  Het is gewoon een vorm van beschaving, normen en waarden natuurlijk kun je je binnen het parlement uiten. Maar daar hoort wel respect bij, al heb je die niet voor de ander.

 7. Tico Martina

  zolang Dos Santos zijn uitspraken in de staten doet, is hij niet strafbaar. Alleen bij dronkenschap kan een parlementarier worden geweerd. Zijn uitspraken zijn in de ogen van sommigen laakbaar, maar hij vertegenwoordigd het volk en spreekt namens hun. Als het volk vindt dat de statenvoorzitter een varken is dan wordt dat bij monde van statenlid DS geuit. PARLA (spreek) MENTOS (volk) dus voor een ieder die boos is op DS, ga een lesje staatsinrichting volgen. Parlementariers mogen hun mening uitten in het parlement. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar zorg dan dat er een grotere vertegenwoordiging van jouw mening er zit

 8. Eeuwig zwangere DS is een stuk vuil niets meer en niets minder. Dit soort lieden zit in de Staten. Alles kan gewoon, van veroordeelde tot dit stuk vuil en wat er nog tussen zit.

 9. @ Ericlapas Wat echt onbegrijpelijk is is dat jij feitelijk correcte uitingen van Baudet en Wilders als racistisch wegzet, blijf maar lekker de frame volgen.

 10. @Lapas, het lijkt erop dat jij het oké vindt wat dat schorem dsantos en rojer kdnt eruit kramen. Hou op man , en dat zit in de Staten, moeten eruit gesodemieterd worden. En die zeggen als Knops niet met hun wil praten, dat ze van het hoogste orgaan zijn. Van het allerlaagste niveau zijn deze boeven. Onbegrijpelijk.

 11. Nog even doorzetten beste mensen. Na de volgende verkiezingen kan deze kleuterklas naar huis en plaatsmaken voor de volgende lichting grappenmakers.

 12. Heeft hangbuikzwijn wel eens in de spiegel gekeken?
  @ericlapas. Arib is van Marokkaanse afkomst en er is geen aangifte bij de rechter gedaan. Alleen een klacht bij de voorzitster.

 13. Nou als de rechter zich gaat bemoeien met wat parlementariers wel en niet mogen zeggen, zijn we verder van huis. Als zij niet beledigt wilt worden kan ze toch aftreden?

  Het doet een beetje denken aan de rasistische verbaal geweld van Wilders in de tweede kamer.

  Het is toch onbegrijpelijk dat daar een kamervoorzitster van Turkse afkomst, Khadija Arib is, die geen moeite heeft met die rasistische opmerkingen van Wilders en Thierry Baudet.

  Het zou best kunnen dat het salaris van €126.975,48 en de aanspreektitel van hare excellentie, haar afkomst doet vergeten.

 14. Wat een niveau he, hoort ook echt in de staten thuis, maar niet heus!!!

 15. Afvoeren met grof vuil deze hele partij. Anna Maria Pauletta wordt (bijna) bang van deze criminelen.

 16. Abraham Mossel

  Het schijnt dat een gedeelte wat in de staten zit niet meer is dan een stelletje drek figuren die wel ruim 14 duizend dukaten ontvangen om onrust en haat te zaaien. Nog effe en dan is het over en uit met dit staten afval als de staats kas leeg is en NL de tering zooi weer moet opknappen, maar zonder salaris voor het vuilnis wat in de staten stoelen zitten niks nada noppes te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *