26 C
Willemstad
• vrijdag 7 mei 2021 07:49

Democracy now! | Thursday, May 6, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Nu.cw | Vrijwel alle namen in nieuwe kabinet-Pisas bekend

Beoogd premier Gilmar ‘Pik’ Pisas heeft zijn nieuwe kabinet bijna compleet. De MFK en de PNP hebben inmiddels voor de meeste portefeuilles een kandidaat aangedragen. Het Antilliaans Dagblad...

Nu.cw | Flow/UTS belooft beterschap met nieuwe aanpak problemen

Goed nieuws vanuit Flow/UTS. Het bedrijf heeft toegezegd flink te gaan investeren in betere en stabiele telecom- en internetverbindingen. Technici zullen over het hele eiland problemen zo...

PBC | Grapperhaus wil onderzoek naar oververtegenwoordiging migraten in strafrechtketen

Persbureau Curacao Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in Nederland gaat onderzoek uitvoeren naar de oververtegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond. Die verschilt in de verschillende fases...

PBC | Curaçao krijgt informatiecentrum Europese Unie

Persbureau Curacao Curaçao krijgt een informatiecentrum over de Europese Unie. Een initiatief van de Kamer van Koophandel en de Stichting Caribische belasting en Europawinkel. De Europese Commissie in...

PBC | Inspectie controleert 21 winkels en restaurants

Persbureau Curacao De Inspectie heeft een groot aantal restaurants een waarschuwing gegeven omdat zij zich niet aan de coronaregels houden. 21 zeken kregen een bezoekje. In de meeste gevallen...
- Advertisement -spot_img
HomeMediaAntilliaans Dagblad | Cft herhaalt: Te weinig vooruitgang

Antilliaans Dagblad | Cft herhaalt: Te weinig vooruitgang

Met tweede en derde tranche voorwaarden

Businesscase en second opinion CMC nog niet af | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De geoptimaliseerde businesscase en de second opinion van de businesscase van het Curaçao Medical Center (CMC) laten nog steeds op zich wachten, merkt het College financieel toezicht (Cft) op in een brief aan minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën.

 

Al eerder oordeelde het Cft dat er ‘te weinig voortgang was geboekt’ op een aantal belangrijke onderwerpen, zoals financieel beheer en inzicht in de kosten van het ziekenhuis. ,,Het Cft vroeg u, ondanks de moeilijke situatie, om deze belangrijke onderwerpen niet verder vooruit te schuiven en op deze onderwerpen voortgang te realiseren. Het Cft ziet deze voortgang echter nog steeds niet.”

Aldus voorzitter Raymond Gradus afgelopen week aan Gijsbertha. Zo zijn de jaarrekeningen van 2016, 2017 en 2018 nog steeds niet vastgesteld en zijn de businesscase en second opinion ten aanzien van het CMC ‘nog steeds niet afgerond’. Ook is er, stelt Gradus, geen duidelijkheid gegeven over aanvullende maatregelen in de zorg en de sociale fondsen en in de exploitatie van het ziekenhuis.

,,Dit klemt des te meer omdat er reeds in oktober 2018 afspraken zijn gemaakt over besparingen, die de hogere exploitatielasten van het nieuwe ziekenhuis moeten compenseren. Dit ook om een verdere verhoging van de zorgrekening voor burgers te voorkomen.”

Verder zijn maatregelen zoals de beperking van de Carensdagen nog niet geïmplementeerd, ‘ondanks eerdere afspraken’ dat deze per 1 januari jongstleden zou zijn ingevoerd.

Zoals het Antilliaans Dagblad onlangs berichtte toont de uitvoeringsrapportage, de Financiële Management Rapportage (FMR), eind van juni een tekort op de gewone dienst van Curaçao van 186 miljoen gulden. Het tekort aan het eind van 2020 zal oplopen naar 687 miljoen. De hoogte van het te verwachten tekort dit jaar is vanwege het onzekere verloop van de coronacrisis en aanpak daarvan ‘lastig in te schatten’.

,,Ramingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) geven hiervoor wel richting.”

Op basis van de juni-ramingen van het IMF is de verwachte belastingopbrengst in 2020 plausibel. Voor de tweede helft van 2020 is volgens het Cft beperkt rekening gehouden met extra uitgaven in de categorieën ‘subsidies en overdrachten’ en ‘sociale zekerheid’, die vanuit het aanhouden van de crisis onoverkomelijk lijken.

,,Een deel van deze extra uitgaven zullen uit besparingen moeten worden bekostigd”, schrijft voorzitter Gradus. Het resultaat kan verder verslechteren door mogelijke liquiditeitsproblemen bij overheidsentiteiten. ,,Het Cft adviseert ten aanzien van de risico’s bij de overheidsentiteiten een grondige analyse uit te voeren.”

Ook wil het college nader geïnformeerd worden over de oplossingsrichtingen bij het Girobank-dossier en de gevolgen daarvan voor de (meerjarige) begroting van het Land Curaçao.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Tweede tranche

De Rijksministerraad 2e tranche coronavirusmaatregelen liquiditeitsvoorwaarden voor Aruba, Sint Maarten en Curacao. Met dank aan een trouwe lezer. Indien niet leesbaar en/of downloadbaar in verschillende browsers, klik hier (PDF).

2020 05 13 – RMR 2de Liquid… by Knipselkrant Curacao on Scribd

Derde tranche

Onder de samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten 3e tranche. Met hervormingen toezicht en handhaving financiele (trust met gok) sector gehighlighted. Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

Toezicht Financiele sector

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D1 p.9

D.1 Er wordt een integrale doorlichting van de financiële sector uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D2 en D5 p.10

D.2 Er wordt een integrale doorlichting van het stelsel van toezicht (wet- en regelgeving, toezichtbeleid) op de financiële markten uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

D.5 De governance van de CBCS wordt versterkt, conform internationale best practices waaronder door het scheiden van verschillende taken binnen de CBCS. Plan van aanpak aanpassing corporate governance is uiterlijk op 15 september 2020 gereed.

Versterken Rechtstaat

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H2 p.15

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H19 p.17

H.19 Curaçao komt met een getrapt plan voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online-kansspelen. Dit plan bevat tevens een realistisch tijdpad met bijbehorende mijlpalen. De modernisering en hervorming omvat ten minste: 1. Wet- en regelgeving die voorziet in een onafhankelijke toezichthouder op online kansspelen. Zij verstrekt ook licenties en handhaaft indien nodig, waarbij als uiterste interventie de licentie kan worden ingetrokken. 2. Waarborgen dat aanbieders van online kansspelen vanuit Curaçao handelen. Tijdpad: Vóór 1 januari 2021: plan voor onderdeel 1 gereed. Vóór 1 juli 2021: plan voor onderdeel 2 gereed. Bijzonderheden: Onderlinge samenhang bezien met H.2.

Aanvullende informatie

Klik hier voor aanvullende documenten op de website van de Tweede Kamer.

2020 07 xx – Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten coronaviruslening 3e tranche by Knipselkrant Curacao on Scribd

2 reacties

  1. ,,Het Cft adviseert ten aanzien van de risico’s bij de overheidsentiteiten een grondige analyse uit te voeren.”
    lijkt mij nu al overbodig: SVB die miljoenen verlies maakt, Curiol die plat ligt, andere organisaties met torenhoge salarissen. Lijkt mij nu voldoende aanleiding om in te grjipen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties