28 C
Willemstad
• woensdag 28 september 2022

AntilliaansDagblad | Klimaatverandering treft Bonaire keihard

Een vijfde van het eiland dreigt in zee te verdwijnen Kralendijk/Amsterdam - Bonaire wordt hard geraakt door klimaatverandering als er niet wordt ingegrepen. Dit blijkt uit een gisteren...

AntilliaansDagblad | ‘Cft op stoel van Staten’

Oranjestad - De Arubaanse parlementsvoorzitter Edgard Vrolijk (MEP) vindt dat het College financieel toezicht (Cft) te veel op de stoel van bestuurders en Statenleden zit en eigen...

AntilliaansDagblad | Fundashon Verriet belandt in de min

Directie: Zorgvuldige aansturing heeft verlies lager gehouden Willemstad - Fundashon Verriet, dochterstichting en onderdeel van De SGR-Groep, heeft het jaar 2021 afgesloten met een exploitatietekort van bijna vier...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Toerisme als vak op school

Willemstad - Op Wereldtoerismedag lanceerde de Curaçao Tourist Board (CTB) toerisme als vak voor basisscholen en speciale scholen. De introductie van toerisme als vak op school zal helpen...

AntilliaansDagblad | ‘Afhankelijkheid steeds groter’

Tijdens Ipko: Calamiteiten verstoren de cohesie en samenwerking Willemstad - Na elke calamiteit wordt het afhankelijkheidsvraagstuk binnen het Koninkrijk benadrukt. Dat leidt niet tot meer cohesie en samenwerking. Ipko,,In...

ParadiseFM | Loslippige politieagent en Sbab-medewerker gestraft

Een politieagent en een medewerker van Sbab zijn gestraft voor het doorspelen van informatie. De 43-jarige belastingmedewerker kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd...

Democracy now! | Tuesday, September 27, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

‘Zelf verantwoordelijk blijven’ | Antilliaans Dagblad

Rhuggenaath vertrouwt op ‘juist en solidair akkoord’ met Nederland | Antilliaans Dagblad

Willemstad – In een brief aan de Staten heeft de regering officieel te kennen gegeven niet volledig akkoord te kunnen gaan met de voorwaarden die door Nederland worden gesteld in ruil voor liquiditeitssteun.

In het schrijven van 3 augustus geeft premier Eugene Rhuggenaath aan zich bewust te zijn van de noodzaak om stevige stappen te zetten die grote offers vragen in het kader van hervorming en wederopbouw van het land, maar dat dit binnen een realistisch kader moet plaatsvinden waarin Curaçao verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vooruitgang, maar tegelijkertijd – in goed overleg – mag rekenen op steun van Nederland om zijn doelen te verwezenlijken.

Daarom doet het kabinet-Rhuggenaath een beroep op de Staten om het nodige respijt te bieden wanneer de onderhandelingen met Nederland vervolgd worden.

,,De regering ziet de meerwaarde van een (Nederlandse) Caribische entiteit die de Nederlandse financiële en technische ondersteuning in Nederland – op meer afstand van de politiek – coördineert, afstemt en mogelijk maakt en Curaçao faciliteert en ondersteunt bij de afgesproken noodzakelijke hervormingen en uitvoering en realisatie van projecten en programma’s. Voor de regering is het van belang dat Curaçao niet alleen de eigenaar van de problemen is, maar ook de eigenaar van de oplossingen met eigen verantwoordelijkheid voor de hervormingen”, aldus de minister-president.

Het voorstel van Nederland omvat een coherent pakket van voorstellen die aanpassing van de Rijkswet betreffen, instelling van een onafhankelijk bestuursorgaan gebaseerd op Nederlandse wetgeving voor de herstructurering en wederopbouw van het land, een gestructureerd hervormingsplan en ook voorwaarden om de derde tranche van financiële steun te ontvangen. ,

,In het algemeen begrijpt de regering van Curaçao het uitgangspunt van deze voorstellen en ondersteunt zij dit ook, maar zij wil tegelijkertijd Nederland wijzen op de onduidelijkheid en diverse juridische vragen die deze voorstellen met zich meebrengen. Dit geldt zeker aangaande de statutaire relatie tussen de beide landen in het Koninkrijk, de juridische zekerheid en een juiste balans tussen autoriteit en verantwoordelijkheid van de betrokken partners. Wanneer deze niet duidelijk gedefinieerd zijn, kunnen onze fundamentele rechten als autonoom land binnen het Koninkrijk verankerd in ons Statuut, bedreigd worden in hun bestaan”, aldus de premier.

Het is een feit dat Curaçao, zo stelt Rhuggenaath, ‘nu meer dan ooit vanwege de ernstige sociaaleconomische situatie die het gevolg is van de pandemie van Covid-19, financiële steun en technische bijstand van Nederland nodig heeft om deze moeilijke periode waarmee we geconfronteerd worden te overbruggen’. ,,De regering van Curaçao was al op de goede weg naar transformatie in het kader van de Groeistrategie die zij de afgelopen twee jaar geïmplementeerd heeft en de herstel- en hervormingsprogramma’s die direct na de crisis van het coronavirus zijn gestart.

Aangezien de voorstellen van Nederland voor hervormingsplannen grotendeels aansluiten op de eerdergenoemde strategie en plannen, vertrouwt de regering van Curaçao erop dat Nederland en Curaçao door middel van consulten in de komende periode tot een juist en solidair akkoord kunnen komen tijdens de vergadering van de Rijksministerraad die gepland is op 14 augustus aanstaande.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Onder de samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Met hervormingen toezicht en handhaving financiele (trust met gok) sector gehighlighted.

Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

Toezicht Financiele sector

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D1 p.9

D.1 Er wordt een integrale doorlichting van de financiële sector uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D2 en D5 p.10

D.2 Er wordt een integrale doorlichting van het stelsel van toezicht (wet- en regelgeving, toezichtbeleid) op de financiële markten uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

D.5 De governance van de CBCS wordt versterkt, conform internationale best practices waaronder door het scheiden van verschillende taken binnen de CBCS. Plan van aanpak aanpassing corporate governance is uiterlijk op 15 september 2020 gereed.

Versterken Rechtstaat

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H2 p.15
2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H19 p.17

H.19 Curaçao komt met een getrapt plan voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online-kansspelen. Dit plan bevat tevens een realistisch tijdpad met bijbehorende mijlpalen. De modernisering en hervorming omvat ten minste: 1. Wet- en regelgeving die voorziet in een onafhankelijke toezichthouder op online kansspelen. Zij verstrekt ook licenties en handhaaft indien nodig, waarbij als uiterste interventie de licentie kan worden ingetrokken. 2. Waarborgen dat aanbieders van online kansspelen vanuit Curaçao handelen. Tijdpad: Vóór 1 januari 2021: plan voor onderdeel 1 gereed. Vóór 1 juli 2021: plan voor onderdeel 2 gereed. Bijzonderheden: Onderlinge samenhang bezien met H.2.

Aanvullende informatie

Klik hier voor aanvullende documenten op de website van de Tweede Kamer.

2020 07 xx – Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten coronaviruslening 3e tranche by Knipselkrant Curacao on Scribd

Artikel delen

21 reacties

 1. @Norbert George
  Maar beste Norbert, wat denk jij dat de oplossing is?
  Vind je dat Nederland moet vasthouden aan de vastgelegde eisen of deels moet inschikken naar de wensen van de curacoase machthebbers? ( dat zijn er meer dan het kabinet en de Staten zoals jij ongetwijfeld zult weten).
  Ik heb altijd wel moeite gehad waar jij eigenlijk voor staat?
  Een Makamba-hater,of een stuurman aan de wal, of een querulant dan wel een man met visie?
  Ik vind overigens dat Nederland moet vasthouden aan de eisen want de corruptie zit m.i. alle vezels van het eiland.
  ( hoewel er na een eventueel akkoord in de praktijk nog veel eilandelijke tegenwind zal zijn).

 2. NB
  ‘Zelf verantwoordelijk’ blijven.
  Huh, waar is de verantwoordelijkheid van de afgelopen jaren tien +31% van de bevolking vèr onder de armoedegrens moesten zien te overleven, kids zonder eten naar school moesten gaan, ouders op BB bushels niet konden opbrengen zodat kids niet naar school gingen?
  Er slechts één inspecteur was die dit laatste moest checken, en erna zwaar overbelast was zodat er helemaal niet gechecked werd of kids naar school gingen, niet dus!
  Kijk de belabberde toestand van de wegen waar de gaten steeds groter worden, vuildump op St.J gaat maar door, etc etc.
  Maar we kunnen het zelf’ aldus Rhuggenaath.
  Wat een bedrieger pur sang deze man, samen met de rest van het pret kabinet – wegwezen -.

 3. “In het schrijven van 3 augustus geeft premier Eugene Rhuggenaath aan zich bewust te zijn van de noodzaak om stevige stappen te zetten die grote offers vragen in het kader van hervorming en wederopbouw van het land, maar dat dit binnen een realistisch kader moet plaatsvinden waarin Curaçao verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vooruitgang, maar tegelijkertijd – in goed overleg – mag rekenen op steun van Nederland om zijn doelen te verwezenlijken.”

  Talk about a choosing beggar: “mag rekenen op steun van Nederland om zijn doelen te verwezenlijken”

  Welke doelen zijn behaald behalve zelfverrijking, nepotisme en een falende economie die dateren lang voor de corona crisis periode ?

  De gast vindt dat Nederland miljarden moet gooien richting hun club so they can keep on partying maar resultaten behalen voor de toekomst van het eiland … nooit van gehoord.

 4. @Lucas: ik denk dat daar idd de angst zit van de huidige machthebbers voor en achter de schermen. Als de aangekondigde ‘doorlichtingen’ gaan plaatsvinden kunnen er nog wel eens wat lijken uit de kast komen. Als men zelf de regie houdt kan nog op de uitkomsten van deze onderzoeken worden gestuurd.
  Hoop voor Suriname dat ze de goede weg zijn ingeslagen. En ook bij de buren op Aruba begint het te rommelen…

 5. @ Tico M, jij hebt het over een broeke mannetje, wij noemde zulke jochies vroeger in onze wijk, broeke poepers. En sloeries als Stella van Rijn werden onze wijk uit gepest, gingen ze niet dan trapten we ze eruit met een schop van het voetje.

 6. ASO : Lange zwamverhalen van Ruggenaath die al lang bewezen heeft niets te kunnen. Gelukkig heeft NL genoeg gezien en meegemaakt om vast te houden aan de eisen voor toezicht en controle. En anders komt er geen geld, simpel as that..

  We gaan het allemaal zoen

 7. @ Fox. Is het ooit bij je opgekomen dat men niet perse tot een bepaald “kamp” dient te behoren om een mening over een politicus te hebben? Pik Pisas en Mirna hebben hun kans gehad en het verbruid. Hun hebben niet de intelligentie ten toon gesteld. Eugene ook niet. Nu tevreden?

 8. De eilanden hebben geen andere keus dan Nederlands toezicht buiten de deur te houden. Ze zijn doodsbang dat hun malversaties naar buiten komen. Ze zullen het m.i, blijven afhouden zelfs als er mensen van de honger het leven zullen laten. Uit pure angst.
  Zie Suriname waar onlangs een nieuwe regering het heft in handen heeft genomen. Een regering die integriteit hoger in vaandel heeft staan dan de voorgaande ( voor zolang het duurt vrees ik gezien de samenstelling).
  En wat voor financiële ellende/mismanagement/oplichting daar boven water komt, het is met geen pen te beschrijven. Zodanig dat de minister van Financiën het land op voorhand is ontvlucht en zich naar verluidt in een buurland verstopt. Allemaal veroorzaakt door Bouterse ( die
  zelf al veroordeeld is tot 20 jaar gevangenis wegens meervoudige moord) en de zijnen.
  Die financiële malversaties zijn ook zijn bij ACM te verwachten,

 9. @Tico Martina
  Zegt: Hoe deze omhooggevallen wowo di bogong ooit premier is geworden vragen de jongens van Buena Vista en ik ons echt hard af.
  Really? Hebben jullie je ook ooit hard afgevraagd hoe een totaal ongeschoolde Mirna Godett of een Pik Pisas ooit premier zijn geworden? Of gaat het hier om selectieve verontwaardiging?

 10. Structureel laten zien dat je het niet zelf kunt en toch weer zeggen dat je het zelf wilt oplossen. Het antwoord van Nederland mag bij voorbaat bekend zijn.
  Weet niet wie de tekst voor hem heeft geschreven maar hij zet er wel zijn handtekening onder. Dit komt zijn geloofwaardigheid niet echt ten goede.

 11. Hoe deze omhooggevallen wowo di bogong ooit premier is geworden vragen de jongens van Buena Vista en ik ons echt hard af.

  Zijn connecties met de familie Smeets.

 12. Ze geloven nog steeds dat ze het zelf kunnen .
  Te triest voor woorden .
  Nos dushi hedenan .
  Nos bon yunan di tera .
  Ik vind het vreemd , heel vreemd .

 13. Toen Eugene nog een broekemannetje was en aan de St. Lucia weg woonde was hij al een fantast en grootprater. Hij heeft menige klappen gehad daarvoor. Zowel van zijn vader als van ons buurtjongens. Hij heeft er niet van geleerd zo te zien. Hij kon niks, hij kan niks en hij zal ook niks kunnen. Hoe deze omhooggevallen wowo di bogong ooit premier is geworden vragen de jongens van Buena Vista en ik ons echt hard af

 14. Zelf verantwoordelijk blijven, zegt Kennedy Ruggenaath, die mafiameid Stella van Rijn tot voorzitster van de commissie Integriteit benoemde. Dan is er toch echt een steekje bij je los.

  Schottes Sloerie alias Gerrits Geisha Stella is zijn buurvrouw op Julianadorp. Zijn buurman, Edward Heerenveen die als directeur bij Insel Air honderden miljoenen belastingschuld achter liet, kreeg nog eens 30 miljoen van Kennedy Ruggenaath.

  Die 30 miljoen was weer de reden dat golddigger Stella van Rijn bij Edward Heerenveen introk en de buur van Ruggenaath werd.

  En dan heeft Ruggenaath het gore lef om te spreken over zelf verantwoordelijkheid blijven?

 15. De regeringen waren al onverantwoordelijk in “goede tijden”, toen er nog eigen mogelijkheden waren. En nu wil men verder met geld van Nederland zonder verantwoordelijkheidsgarrantie?
  Als het verleden een les leert zou die moeten zijn dat regering en parlement op Curaçao geen verandwoordelijkheid kunnen dragen. En dat zelf niet inzien.

 16. Door de impasse binnen de Staten in stand te houden laat de regering van Curacao zien dat zij niet in staat is De gewenste autonomie werkelijk te kunnen dragen en goed beleid uit te dragen. Nog steeds staat het partijbelang boven het landsbelang en is dit een flagrante schending van het vertrouwen tussen Nederland (de belastingbetaler) en deze Staten.
  Waarom zou de Nederlandse belastingbetaler moet opdraaien voor kosten van herstel van een land als de basis binnen dat land qua bedrijfsvoering en integriteit niet op orde is en garanties voor een juiste besteding van die belastinggelden niet kunnen worden gegeven?
  Zolang overheidsgeld wordt gebruikt om de juridische kosten te dekken die nodig zijn om “common sense” af te dwingen en de Staten optimaal te laten functioneren, is er sprake van een politieke terreur. Was het niet Pik Pisas die tijdens zijn premierschap baantjes vergaf aan zijn achterban waardoor een uitdijend ambtenarenapparaat ontstond van niet-functionerend personeel? Het is dezelfde partij die een democratisch werkend systeem nu blokkeert. Ronald van Raak en André Bosman hebben het al vaker gezegd: De onderwereld is verweven met de bovenwereld op Curaçao en Curacao wordt geregeerd door een kleine groep van “Bilderberg-wannabees” die werkelijk aan de touwtjes trekken. De premier kan beter eerst de basis op orde brengen in zijn kabinet (de eigen huishouding) alvorens hij zich bezighoudt met wat Nederland zou moeten accepteren (andermans huishouding) van Curacao. Het gaat om geld dat de belastingbetaler in Nederland moet opbrengen en waar Curacao zich op (steeds meer) aanmatigende wijze het eigenaarschap naar zich toe wil trekken. De betaler bepaalt… Kortom: zorg dat de regering op Curacao haar werk kan doen en kom dan veel later weer praten over autonomie.

 17. “,De regering van Curaçao was al op de goede weg naar transformatie in het kader van de Groeistrategie die zij de afgelopen twee jaar geïmplementeerd heeft en de herstel- en hervormingsprogramma’s die direct na de crisis van het coronavirus zijn gestart.”
  welke concrete resultaten zijn hiermee geboekt? 1000 koeien en space travel?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -