Antilliaans Dagblad | Zelfredzaam met 15.000 nieuwe banen

“Daarom willen wij in de komende jaren inzetten op groei van het toerisme. Andere bestaande sectoren zoals de financiële dienstverlening en de maritieme sector zullen stappen moeten gaan zetten” | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Curaçao heeft ongeveer 15.000 nieuwe banen nodig om zelfredzaam te worden. Dat heeft minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling gisteren aangegeven tijdens de Membership Meeting van Chata.

Eerst moeten 15.000 banen gereactiveerd worden die tijdens de Covid-19-crisis verloren zijn gegaan. Daarna moeten 15.000 banen extra gecreëerd worden om de bestaande werkloosheid die er al was voor Covid op te lossen. In totaal gaat het dus om 30.000 banen. Het toerisme zal daarbij een belangrijke rol gaan spelen.

Martina sprak de hoop uit dat de focus op werkgelegenheid ook overgenomen zal worden door Nederland. Voordat corona toesloeg was Curaçao volgens hem op de goede weg. Niet alleen qua economisch herstel maar ook qua hervormingen.

,,Maar het stilvallen van de economie en met name ook het dichtgaan van de grenzen heeft geleid tot de ergste economische crisis die het eiland ooit heeft meegemaakt”, aldus Martina.

,,De regering heeft zich tot doel gesteld niet alleen de economische activiteit op ons eiland te herstellen, maar om door de nodige hervormingen en stimulerende maatregelen een doorbraak te forceren waardoor ons land direct door kan groeien naar een niveau van duurzame zelfredzaamheid.”

Zelfredzaamheid definieerde de minister als volgt: ,,Dat betekent dat we moeten doorontwikkelen naar een land waar iedereen aan het werk is, er geen armoede heerst, het veilig is, iedereen een goede opleiding kan volgen, betaalbare zorg in geval van ziekte kan krijgen en waar onze oude dag gegarandeerd is. Volledige werkgelegenheid moet het doel worden in de komende jaren.”

Martina hoopt ook Nederland van deze visie te kunnen overtuigen. ,,De voorstellen die nu op tafel liggen zijn vooral gericht op bestuurlijke hervorming. Dat is wat ons betreft prima. Onze economie heeft een efficiënte, moderne en transparante overheid nodig om te kunnen concurreren met het buitenland. Dus wij zijn voor hervormingen maar niet alleen om de kosten te verlagen, maar juist ook om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.”

Hij schetst het economisch potentieel alsook de ontwikkeling van een groeiplan en onderkent dat Nederland daar een belangrijke rol in kan spelen. Een plan gericht op het creëren van banen en het doorgroeien van de economie naar een niveau dat zij zichzelf kan redden onder normale omstandigheden.

,,Daarom willen wij in de komende jaren inzetten op groei van het toerisme, want daar zitten veel mogelijkheden voor extra werkgelegenheid. Andere bestaande sectoren zoals de financiële dienstverlening en de maritieme sector zullen stappen moeten gaan zetten, want ook daar zijn goede mogelijkheden mede gericht op export.

En last but not least wil de regering in gaan zetten op wetenschap, technologie en innovatie-initiatieven waarbij met name het Nederlandse bedrijfsleven kan worden betrokken. Wij hopen hen te kunnen interesseren om zich op Curaçao te komen vestigen.”

In dat kader roept Martina Nederland op om te helpen het eiland weer op te bouwen tot een belangrijke vooruitgeschoven post voor het bedrijfsleven. ,,De beste manier om dat te doen is het financieel aantrekkelijk maken voor Nederlandse bedrijven om te investeren op Curaçao. Dat is waarschijnlijk de meest effectieve manier om Curaçao te helpen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

19 Reacties op “Antilliaans Dagblad | Zelfredzaam met 15.000 nieuwe banen

 1. LET OP. Deze dingen schrijf “bewust”en met “opzet” op omdat de generatie na 30 Mei bijna of helemaal niets weten wat er (die dag) eigenlijk precies gebeurde “met”, ik zeg niet tussen, maar “met” Nederland want tussen Nederland en Curacao was er totaal niets aan de hand. Maar ophitsing en jaloezie tégen Nederland van de kant van hebzuchtige zelfzuchtige waardeloze verstandeloze leeghoofdige personen waren de oorzaak van dit alles. Kinderen tussen 3 of 4 jaar in die tijd zijn nu ongeveer 54 à 55 jaar oud. En door valse gemene overleveringen hebben “bepaalde” families hun (klein) kinderen Nederland verkeerd voorgesteld en een heel slechte naam gegeven door leugens over haar (Ned.) te vertellen en logischerwijze geeft hun kroost het door aan hun vriendjes en kennissen en de laster ging rond als een lopend vuur. Gemeen hè. Veel mensen hebben dus een heel verkeerd beeld en begrip van Nederland en de macamba’s gekregen, zij denken dat Nederland keihard, slecht, ongevoelig en discriminerend is. Zelfs velen die naar Nederland reizen voor hun studie komen met die gedachte. Maar velen die nieuwsgierig waren hebben navraag gedaan bij hun voorouders die eerlijk en openstaan voor hun (achter)kleinkinderen en hebben met een open en blij hart de waarheid over Koningin Juliana, Beatrix en Nederland verteld en zodoende is deze negatieve gedachte/beeld heel wat verwatert. Maar bij enkelen is die gedachte blijven “steken”. Slecht gepraat kan dus makkelijk ontaarden in zeer gemene laster. Heel vaak is het zo dat de laster die iemand schaadt en zijn ondergang kan bewerken, met een kletspraatje begint, het geklets dat wellicht aanvankelijk uit niets ergers voortspruit dan ledigheid. Het is een groot kwaad, een van de ergste in de wereld, maar in de regel spruit het voort uit onwetendheid. Wij treffen het in hoofdzaak aan onder hen die heel weinig te doen hebben en geen bepaald doel in het leven hebben en ook nooit zullen hebben. Voor deze mensen moet Curacao in dit geval heel goed oppassen. Vooral voor vrouwelijke/mannelijke-EX politici, maar ook huidige. Don’t trust them. Het zijn land verraders en verraadsters.

 2. Curacao revisited

  Mooie samenvatting Roberto: zowel Steven als Gilbert Martina hebben vooralsnog uitgeblonken in projectes gefinancierd met andermans geldt. Waarom start Steven niet zijn eigen veehouderij als het zo winstgevend is? Waarom investeert hij niet zijn eigen geld in space travel? Geld uitgeven van anderen is kennelijk een stuk makkelijker

 3. Dat betekent dat we moeten doorontwikkelen naar een land waar iedereen aan het werk is, er geen armoede heerst, het veilig is, iedereen een goede opleiding kan volgen, betaalbare zorg in geval van ziekte kan krijgen en waar onze oude dag gegarandeerd is. Volledige werkgelegenheid moet het doel worden in de komende jaren.

  Is Steven Martina een communist geworden?

 4. Steven Martina. Uit al jouw schrijven hierboven kan een lezer heel gemakkelijk uitmaken dat jij, kost wat kost graag zou willen dat Nederland de vroegere band van vóór 30 Mei 1969 weer aanhaalt, iets onmogelijks Steven, en hiermee moeten jullie maar mee doen, leg je maar erbij neer. Martina, in de jaren vijftig had Mom opdracht gegeven dat Curacao als grootste van de 3 ABC eilanden toezicht moest houden op Aruba en Bonaire. Let op wat ik zeg: toezicht houden en verder niets. Maar Curacao hield geen toezicht alleen op haar twee zusjes, maar oefende een enorme heerschappij voor jaren over hen. Curacao had het voor het zeggen, beslissingen werden door Curacao genomen, klaar, basta, en geen commentaar. Het is een heel lang verhaal Steven, maar het was een doorn in het oog van Aruba en uiteindelijk koos Aruba voor een “Status Aparte”, met inzet en hulp van Bettico Croes (Q.E.P.D.)dus autonomie binnen het koninkrijk. Mocht het überhaupt niet lukken, was haar (Aruba) laatste redmiddel om voor onafhankelijkheid te kiezen. Iedereen blij hiermee en gelukkig geen onafhankelijkheid. Bonaire op haar beurt kroop (fig.) nóg dichter bij haar Mama en koestert haar (Mama) warmte ten zeerste, en heeft nu naast de rijksoverheid een OLB, een Openbaar Lichaam Bonaire geheten. Deze twee eilanden hebben wel een tja, een “band” met Curacao, maar niet dezelfde band als in de jaren ’50. Deze twee zusjes hebben een veel warmere band met Mom, terwijl Mom met afschuw kijkt naar het opstandig lelijk eendje Curacao. De ware echte band met Ned. samen met deze drie eilandjes is niet meer zoals vroeger, wél de band tussen Aruba, Bonaire, en Mom, Curacao staat aan de zijlijn en kijkt slechts toe. En dat alles kwam door de funeste vernietigende bizarre meedogenloze 30 Mei 1969. Aruba en/of Bonaire zou zoiets laag en waardeloos never, nooit, nunca, ne jamais in hun verstand laten opkomen en laten afdalen in hun hart en het uitvoeren, no sir. Maar(Cur.) liet haar eigen eiland in vuur en vlam opgaan. Het is en blijft een zwarte pagina in de Curacaose geschiedenis. Tja, (fig.) brengen deze twee zusjes en Nederland een groet uit aan Curacao, maar geen groet uit het hart, maar uit de mond. En dit alles, door de opstandigheid en de gemene onbeschofte optreden, en de ophitsing van het volk tégen Nederland, een liefdevolle moeder wiens tere hand liefdevol het eten naar onze mond bracht, ons te geven wat wij nodig hadden en nog steeds GEEFT, Nederland. Voor onze onmiddellijke behoeften waren wij allemaal als pas geboren baby’s afhankelijk van Mama, en wij voelden ons geborgen. Zij (fig.) knuffelt, baadt, en kleedt ons aan. Amerika zingt regelmatig uit volle borst; GOD BLESS AMERIKA en ik, samen met mij vele duizenden vroegere jiunan di Corsow zingen: GOD BLESS THE NETHERLANDS…………for ever and ever………………………………WE LOVE YOU

 5. Maar wat doet de familie Martina zelf om dit te kunnen creëren?

  Eigenlijk niets.

  30 duizend banen terwijl we alleen cactussen hier hebben

 6. Steven Martina. Dit vergat ik bij te zeggen; De liefde, de vriendschapsband, en nogmaals, het vertrouwen heeft een “onherstelbare” deuk opgelopen, en geen (fig.) garage die zo’n deuk kan herstellen en de vriendschap kan overspuiten. Aki no tin cuenta di; saca e sla spuit e auto di nobo swa.

 7. In dat kader roept Martina Nederland op om te helpen het eiland weer op te bouwen tot een belangrijke vooruitgeschoven post voor het bedrijfsleven. Leuk Martina. Zou je wel willen hè! En daarna Mom een natrap geven en alles overnemen met het motto: NOS MES POR. No way Martina. Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen. Nederland heeft aan den lijve ondervonden, geleerd, geproefd, gevoeld, en vooral gezien hoé en wát jullie (reg.) dankbaarheid is. Martina, jullie hebben wel van macamba’s gehoord, maar jullie weten niet wíe macamba’s zijn. Op het moment dat het vertrouwensband weggeslagen is, is het ook over. Net als in een huwelijk. Man en vrouw kunnen bij elkaar blijven ondanks de ontrouw van de ene partner. De onschuldige partner kan de schuldige vergeven maar het is en blijft een waardeloze huwelijk, want de basis, de voeding, de grondslag, het fundament van het huwelijk, het “vertrouwen” dus is weg. Foetsie, over and out.

 8. sobra di dios

  Wat een mooi sprookje ik was helemaal ontroerd toen ik het las.

 9. He Martina…
  kun je rekenen…reken er maar niet op.
  Je bent een lichtgewicht met veel arm gebaartjes, maar als je armpjes bewegen, dan lieg je al… je bent een gotspe… een nitwit

 10. Ja, allemaal hele mooie plannen Steven, maar daar hebben we niet veel aan. Begin nu gewoon eens met resultaten boeken, hoe klein ook, zal me worst wezen. Resultaten. Eea onderbouwd met cijfers en documenten. Geen luchtkastelen meer. Ook geen uitspraken meer als “we zijn er mee bezig”, “het zit in de pijplijn”, “het heeft onze grootste aandacht”, “is in voorbereiding op ambtelijk nivo”, etc.
  Dat zo’n red tape commissie wordt ingesteld – tegen hele vorstelijke maandelijkse vergoedingen voor de commissieleden heb ik overigens begrepen – is erg nobel, maar als er gedurende ruim twee jaar exact NUL wetsvoorstellen of beleidsvoorstellen zijn ingevoerd, ben je niet geloofwaardig als overheid. Minachting van het volk. Ruim twee jaar geen resultaat is belachelijk lang. What about urgency….. Ik denk dat je dat met me eens bent. En ondertussen blijven de onjuiste aanslagen binnenstromen, alsof het een lieve lust is. Dat terwijl alles online wordt ingediend en automatisch (!) betaald. Om doodziek van te worden. Dit is een probleem dat zich reeds lange tijd voordoet. Kennelijk is het niet belangrijk genoeg voor de hoge heren. FYI, er zijn genoeg bedrijven in Curacao die dit soort fouten uit het systeem kunnen halen, binnen een week! Maar goed, wij hebben Paul, die schijnt ook veel te kunnen, op welk vakgebied dan ook. Een echte alleskunner, zo goed zelfs, dat een openstelling van de functie niet nodig werd geacht. Zelf heb ik sinds diens aanstelling overigens weinig veranderingen mogen waarnemen. In ieder geval niet in positieve zin.

  Kijk nou voorts gewoon even naar wat @Boos te melden heeft, daar zitten hele goede punten bij. Dit is bij iedereen bekend, behalve bij de overheid, zo lijkt het. Veel van deze punten worden ook reeds jarenlang geroepen door de VBC en KvK. Het gaat om de voortgang Steven, kom op man. Actie!

 11. @Boos
  Exact. Geen woord te veel gezegd. Allemaal punten die voorheen bij opeenvolgende regeringen onbespreekbaar waren, zoals flexibilisering van de arbeidsmarkt en verhoging de arbeidsproductiviteit. O.a. over deze punten, stuit men telkens weer op enorme weerstand vanuit de uit de jaren 60 stammende vakbonden. Vakbonden die geen enkele constructieve bijdrage leveren en de woorden verplichtingen versus rechten niet kennen. Alleen de woorden “derechi” en “lucha” weten zij uit te kramen. Deze coalitie was plan de meeste door jou genoemde vraagstukken op te pakken. Helaas is daar weinig van terecht gekomen, althans niet zichtbaar. Gemiste kans.

 12. Curacao revisited

  1.000 koeien: 15.000 banen?

 13. Beste Steven,

  Een aantal punten die eerst weggewerkt moeten worden:
  – red tape – hoe staat het daarmee?
  – flexibilisering van de arbeidsmarkt
  – werkgeverslasten moeten drastisch omlaag
  – overgaan op een indirect belastingstelsel – is incentive voor de overheid om de juiste voorwaarden te scheppen
  – verbeteren arbeidsproductiviteit
  – verbeteren arbeidsethos
  – aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt
  – digitalisering van de overheid – niet voor ieder wisse-wasje langskomen
  – ambtenaren moeten eens constructief meedenken met het bedrijfsleven en hen niet zien als ode vijand die bestreden moet worden
  – modernisering van het vakbondswezen – zijn blijven steken in de jaren-60 modellen
  – cost of doing business moet omlaag

  Als je aan deze voorwaarden hebt voldaan kun je gaan dagdromen over de extra arbeidsplaatsen. Dus steek de handen uit de mouwen i.p.v. fantasiebeelden op te roepen.

 14. Curaçao was op de ‘goede weg’ aldus Martina. Onder welke steen heeft deze eikel gelegen (je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn).
  De groei is zo goed als nihil geweest, er is sinds 2010 van herstel geen sprake geweest! Het land begon toen zelfs met een econ. groei van 0.1% kortom de economy zit al jaren in het slop. Jeugdwerkloosheid, *35%, oplopende armoede en dat allemaal voor COVID-19.
  Wat kletst die griezel uit z’n slappe nek zeg.

 15. Tico Martina

  Steven Martina je bent een sukkel, een nitwit en een typisch voorbeeld van omhoog gevallen blater. Je plannen zijn nooit doordacht, hangen aan elkaar van hypotheses en zijn praktisch of niet uitvoerbaar of geven nul rendement. Je hoopt dat Nederland gaat helpen, je hoopt dat het toerisme aantrekt, je hoopt dat bedrijven zich gaan vestigen op Curacao en je hoopt dat niemand doorheeft dat je een malloot bent. Niemand gaat zijn kostbare tijd en centen op Curacao investeren. Het enige dat je hier al jaren kreeg en krijgt zijn avonturiers en oplichters die de boel leegzuigen en dan met de Noorderzon vertrekken. De wereld is inmens groot maar nog steeds kom je niet verder dan Nederlandse bedrijven die op Curacao zich moeten vestigen. Je bent een sukkel Martina en ik schaam me diep dat je familie van mij bent

 16. Goh , hij kan nog rekenen ook .
  Niks nieuw onder de zon .
  Dat hoor ik meer als 30 jaar .
  Sigi drumi , dal bai sigi drumi numa .

 17. Exactly, volgens Martina : “Voordat corona toesloeg was Curaçao volgens hem op de goede weg. Niet alleen qua economisch herstel maar ook qua hervormingen.”

  Lang voor de corona-crisis was er sprake van een downward economic trend op het eiland. The GPD went on a downwards spiral since 2015 to be exact :

  https://data.worldbank.org/indicato/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CW

  Add to this fact that the unemployment rate has been steadily growing since, also 2015, and I wonder to whom Martina is trying to sell his baloney :

  https://www.statista.com/statistics/914746/unemployment-rate-in-curacao/

  Maybe he’s trying to sell his crap story to his 1000 cows in space ?

  Edit : fixed the broken link

 18. debera haber migracion de 15000+ de otros paises ya que esos 15000 con los propios jdk no creo que pueda ser alcanzado. Eso existe un estudio realizado que indica que korsow necesita migracion masiva para mejorar su economia

 19. “ Voordat corona toesloeg was Curaçao volgens hem op de goede weg. Niet alleen qua economisch herstel maar ook qua hervormingen.”

  Laat hem daar nu eens concrete voorbeelden en vooral resultaten van presenteren. Semper ‘nos ta bezig’ maar hoeveel red tape is er de afgelopen 3,5 jaar nu bijvoorbeeld verwijderd? En hoeveel van de 1.000 koeien zijn er al op het eiland?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *