28 C
Willemstad
• maandag 15 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Zorguitgaven stijgen 3 procent in 2016

HomeMediaAmigoe | Zorguitgaven stijgen 3 procent in 2016
Zorguitgaven stijgen 3 procent in 2016
Zorguitgaven stijgen 3 procent in 2016

WILLEMSTAD —De zorguitgaven zijn voor 2016 begroot op 499,1 miljoen gulden. Dit is ten opzichte van 2015 een stijging van 3 procent. Dat stelt de regering in de conceptbegroting van 2016.

Voor 2016 worden de premie-inkomsten geraamd op 190 miljoen gulden. De overheid draagt met 268,8 miljoen gulden bij aan dit fonds. Daarnaast draagt de overheid via de werkgeversbijdrage nog 37 miljoen gulden bij.

In 2013 is de huidige basisverzekering ziektekosten (bvz) ingevoerd. Meer dan zorginhoudelijk was deze maatregel een financieel redmiddel om het bloedende ziekenfonds een halt te roepen. Deze maatregel strookte tevens met het financieel beleid dat de regering genoodzaakt was te voeren om de aanwijzing die door de Nederlandse regering was opgelegd in 2012, van tafel te krijgen. “Alhoewel met de invoering van de basisverzekering een virtueel einde is gekomen aan niet-verzekerden in onze gemeenschap, is vanaf de eerste ronde van de beraadslagingen in de Staten evident dat vanuit zorginhoudelijk en sociaal-economische oogpunt er behoefte bestaat aan een reparatietraject”, aldus de regering in de begroting.

Ondanks dat vanaf de introductie en tot en met eind vorig jaar er verschillende reparaties gedaan zijn aan de basisverzekering, blijft de behoefte bestaan aan verdere reparatie tot aan de invoering van een algemene ziektekostenverzekering. Dit laatste heeft de regering als algemene beleidslijn vastgelegd. De algemene ziektekostenverzekering richt zich op gezondheid als een fundamenteel recht van de burgers, waarbij grote aandacht is voor Primary Health Care, gezondheidsbevordering en de sociale determinanten van gezondheid (sociale factoren die de volksgezondheid beïnvloeden).

De Curaçaose gezondheidszorg wordt onder andere gekenmerkt door een ernstig financieel tekort in de ziektefondsen, een kostendrijvende tweedelijns medische zorg (die zorg biedt aan ongeveer 8 procent van de bevolking), zorgbehoeftes waar onvoldoende op ingespeeld wordt en een vergrijzende bevolking. De grote tekorten in de ziektefondsen en de sociale fondsen met daarbij een achteruit lopend schommelfonds maken het huidige gezondheidszorgsysteem niet langer draagbaar. Volgens de regering moet er een koersverandering komen waarbij de ‘machinerie van ziekteproductie vertraagd wordt en een systeem van behoud van de gezondheid, gezondheidsbevordering en ziektepreventie toeneemt’.

De Curaçaose Huisartsen Vereniging heeft in haar visiedocument ‘Curaçaose Huisartsenzorg 2015-2025’ de grondslag gelegd voor deze koersverandering. De visie is gebaseerd op het Primary Health Care Concept. In het begrotingsjaar 2016 wil de regering op een tastbare manier (financiële) inhoud geven aan de uitwerking en implementatie van dit document.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties