Amigoe | Weinig vooruitgang bij Curaçaohuis

Antwoorden en duidelijkheid laten op zich wachten

Antwoorden en duidelijkheid laten op zich wachten

DEN HAAG — Het actieplan voor verbeteringen in het Curaçaohuis heeft vooralsnog voor weinig concrete verbeteringen gezorgd. Op een aantal punten wordt nog gewacht op een reactie van onder anderen gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels.

Dat blijkt uit de toelichting op de stand van zaken, die vooruitlopend op het debat van morgen door premier Ben Whiteman (PS) aan de Staten is gestuurd.

Het actieplan voor verbeteringen werd in oktober 2014 opgesteld na aanbevelingen van de Stichting overheidsaccountantsbureau (Soab), inclusief streefdata voor verschillende maatregelen.

De Soab adviseerde onder meer om de verschillende taken en functies binnen het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao te analyseren, aangezien de laatste formele omschrijvingen uit 2007 dateerden. Volgens de planning zou afgelopen januari hiermee worden begonnen, maar een gesprek met Wiels en de directeur van het Curaçaohuis heeft nog altijd niet plaatsgevonden.

Het is niet duidelijk in hoeverre die vertraging te maken heeft met het vroegtijdig vertrek van directeur Humphrey Senior. In januari zou er ook een conceptbesluit moeten zijn over personeelsaangelegenheden als functioneringsgesprekken, verlofdagen en pensioenregelingen, maar ook hier wordt nog gewacht op een reactie van Wiels, die nog advies wilde inwinnen van een arbeidsjurist uit Nederland.

Een andere aanbeveling van de Soab betrof een noodzakelijke scheiding tussen bedrijfsvoering en de politiekstrategische aansturing van het Curaçaohuis, vergelijkbaar met de wijze waarop ministeries functioneren. In de praktijk gaat het om een duidelijke scheiding tussen de verantwoordelijkheden van de directeur en de gevolmachtigde minister.

Een voorstel van het Curaçaohuis en het ministerie van Algemene Zaken had op 1 februari klaar moeten zijn, maar ook op dit punt wordt nog gewacht op een gesprek met Wiels en de directeur. Tot slot zou er ook een duidelijke omschrijving moeten komen van de rol en verantwoordelijkheden van de plaatsvervangend gevolmachtigde minister, op dit moment PAR-politicus Anthony Begina, maar het ministerie van Algemene Zaken gaf geen goedkeuring voor het uitvoeren van die analyse, zodat hier geen actie is ondernomen.

Uit het rapport blijkt dat er alleen met betrekking tot financieel beheer enige vooruitgang is geboekt. Sinds 1 januari wordt het programma Enterprise One gebruikt voor de financiële administratie, een systeem waar betrokkenen tevreden over zijn. Soab blijkt tevreden over de werkzaamheden die Senior hier heeft gedaan.

“Dhr. Senior heeft halverwege 2015 de opzet van de procedure inzake het aangaan van financiële verplichtingen verbeterd op basis van de aanbevelingen van Soab. Dhr. Senior heeft een checklist preventieve controle geimplementeerd”, aldus het rapport.

Toch is er ook hier enige vertraging ontstaan, omdat de accountant van het Curaçaohuis afwezig was. Soab hoopt deze maand een extra controle te doen van de financiële administratie. Omdat de accountant enige tijd afwezig was, zijn er ook geen jaarrekeningen vastgesteld.

Die achterstand bij de vaststelling van jaarrekeningen geldt overigens voor de Curaçaose overheid als geheel. Soab had oorspronkelijk geadviseerd om oude jaarrekeningen uit de periode 2006 tot 2010 geen prioriteit meer te geven en te focussen op financieel beheer vanaf nu, maar het ministerie van Algemene Zaken was van mening dat ook de oude jaarrekeningen moesten worden afgehandeld.

Bron: Amigoe

Dossier Marvelyne

Een Reactie op “Amigoe | Weinig vooruitgang bij Curaçaohuis

  1. Negatief rapport op negatief rapport. Wat maakt het allemaal uit.

    Wiels wordt op een lachwekkende manier de hand boven het hoofd gehouden door haar partij en PAIS dat ze kan doen en laten wat ze wil.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *