29 C
Willemstad
• dinsdag 21 mei 2024

Extra | Journaal 17 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 16, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 15, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 14, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Voogdijraad moet beter samenwerken

HomeMediaAmigoe | Voogdijraad moet beter samenwerken
Voogdijraad moet beter samenwerken
Voogdijraad moet beter samenwerken

WILLEMSTAD — De Voogdijraad werkt slecht samen met de andere ketenpartners binnen het ministerie van Justitie. Er wordt onvoldoende bekendheid en invulling gegeven aan het formuleren en implementeren van een actief sanctiebeleid en tuchtrecht.

Dat belemmert de belangenbehartiging van het kind.

Dat staat in het rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving over het functioneren van de Voogdijraad. Dat onderzoek werd vorig jaar verricht op verzoek van de minister van Justitie, Nelson Navarro (Pais).

De klachten houden onder andere in dat jongeren lange tijd niet door de Voogdijraad werden aangemeld voor Onder Toezicht Stelling (OTS) en dat rapporten onvolledig zijn of helemaal niet worden opgesteld. Maar dat wordt ontkend door de directrice. De ketenpartners gaven echter tientallen voorbeelden waaruit het dralen en de onvolledigheid wel blijkt. Een van de gevallen betrof een jongere die in november 2010 bij een internaat werd geplaatst.

Gezien de ernst van de zaak verzocht Skuchami de Voogdijraad Curaçao om onder toezichtstelling bij de kinderrechter te regelen. Tot en met mei 2015 (4,5 jaar na opvang van de jongere) heeft het internaat nimmer vernomen wat er met het verzoek of de zaak is gedaan door de Voogdijraad, aldus een respondent. In een ander geval duurde het zo lang dat de jongen in kwestie al meerderjarig was geworden en was ontslagen uit het internaat.

Ook laat het bureau vaak verstek gaan bij de OTS-zittingen bij de kinderrechter die er wel zijn. Volgens de directrice was dit bij de vorige kinderrechter het geval, omdat de medewerkers van het Bureau Voogdijraad Curaçao ervoeren dat zij met minachting werden behandeld door de vorige kinderrechter. Er is inmiddels een nieuwe kinderrechter en de medewerkers van de Voogdijraad zijn thans aanwezig bij alle zaken.

De directrice stelt dat zij nooit van het Hof of de kinderrechter heeft vernomen dat de rapporten van de Voogdijraad onvolledig waren

De communicatie met de behandelende ambtenaren van de Voogdijraad wordt door diverse ketenpartners als moeilijk ervaren. De directrice denkt niet dat dit vaak voorkomt. Het kan zijn dat baliemedewerkers berichten niet of niet volledig doorgeven aan de betrokken medewerker van de Voogdijraad. Wel geeft de directeur aan dat er onder het personeel enkele probleemgevallen zijn.

Naast deze klachten concludeerde de RvR dat er geen duidelijke functiestructuur, organieke structuur en personele structuur is bij Bureau Voogdijraad Curaçao. Werkprocedures zijn vastgelegd, maar worden niet geïmplementeerd. Ondanks dat daar door Stichting Overheids Accountants Bureau al in 2012 op was gewezen. Jaarplannen en jaarverslagen worden niet consequent opgemaakt en afdelingsplannen ontbreken volledig.

Het is dringend noodzakelijk om al deze knelpunten op te lossen. De Voogdijraad moet het overleg met de ketenpartners intensiveren en de werkafspraken vastleggen, een opleidingsplan ontwikkelen en implementeren en op korte termijn zorg te dragen voor een gedegen systeem van registratie en dossiervorming, aldus de RvR in haar aanbevelingen.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties