Amigoe | Voltooiing twee lozingsvoorzieningen over 4 maanden gepland

Voltooiing twee lozingsvoorzieningen over 4 maanden gepland

Voltooiing twee lozingsvoorzieningen op Klein Kwartier en Seu Loraweg

WILLEMSTAD — De voltooiing van de aanleg van twee lozingsvoorzieningen voor de vervuilde inhoud van vacuümtrucks, op overheidsterrein tegenover de ingang van ‘shut’ – Seru Fortuna – en bij RWZI Klein Kwartier bij de Seru Loraweg, wordt over vier maanden geraamd.

Hiermee zullen vacuümtruckbedrijven kosteloos met de inhoud van hun trucks bij de lozingsvoorzieningen terecht kunnen. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) benadrukt dat de twee installaties slechts een oplossing bieden van tijdelijke aard. Een structurele oplossing wordt beoogd met de upgrade van RWZI Klein Hofje te Groot Piscadera.

Zoals reeds gisteren bericht, heeft VVRP-minister Suzy Camelia-Römer benadrukt dat de lozingsvoorziening van Seru Fortuna niet op het terrein van shut gerealiseerd zal worden. De minister laat vandaag in een update weten dat in aanloop naar het besluit om tot realisatie van de twee lozingsvoorzieningen te komen, er op 31 juli tevens een bijeenkomst heeft plaatsgevonden van de experts van het VVRP-ministerie en Curaçao Airport Holding (CAH). Deze bijeenkomst had als doel om tot een tijdelijke oplossing te komen voor de problematiek van shut, ofwel de jarenlange lozingen van beerputwater, met chemicaliën en olie vervuild afvalwater en andere vloeistoffen in zee, als alternatief. Camelia-Römer laat verder weten dat gedurende de bijeenkomst ook de CAH-interim-directeur Wilhelmus ‘Junny’ Ignacio aanwezig was, een vertegenwoordiging van de uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (OW), experts van het management-team van het VVRP-ministerie, de directeur van het afvalverwerkingsbedrijf Selikor, Wesley Kook, en voor de klus extern aangetrokken technische experts.

 

Vetafscheider

Het systeem zal bezinkbakken op verschillende hoogtes bevatten, waarin de onzuivere inhoud van de trucks in lagen gezuiverd zal worden. Middels het principe van hoogteverschil zal er sprake zijn van bezinking. Beide lozingsvoorzieningen zullen worden uitgerust met een zogenoemde ‘greace trap’ (vetafscheider), waar men met bijvoorbeeld olie/frituurvet terecht kan. Ook zullen de twee installaties met een PH-waardemeter uitgerust worden, waarmee de zuurtegraad van de inhoud van de truck gemeten kan worden als er bijvoorbeeld sprake is van afvalwater gemixt met chemicaliën. De twee installaties zullen bemand worden door mensen die deze lozingen zullen monitoren. In dit kader wordt ook benadrukt dat bedrijven die op grote schaal afvalvloeistoffen/bedrijfsafval produceren, ‘natuurlijk zelf ook verantwoordelijkheid dienen te dragen voor de afvalverwerking daarvan’. Gesteld wordt dat zulke bedrijven ook zelf over een soort zuiveringssysteem dienen te beschikken. Zo wordt gesteld dat voor de PH een acceptabele waarde tussen de 6 en 8,5 wordt gehanteerd. “Stel een truck komt de inhoud afleveren en er blijkt een waarde van 10 te zijn, dan zal men deze truck zeer zeker niet weigeren. Maar als blijkt dat deze truck, ofwel een bedrijf dagelijks met te hoge zuurwaarden aankomt, dan zal degene die de lozingsvoorziening monitort daarnaar handelen. Nogmaals, bedrijven dienen ook hun verantwoordelijkheid te nemen”, aldus het VVRP-ministerie.

Upgrade Klein Hofje

De reden waarom de twee lozingsvoorzieningen ‘vooralsnog als tijdelijk’ worden aangemerkt, is omdat zoals bekend de Waterzuiveringsinstallatie (RWZI) Klein Hofje een anderhalf jaar durende upgrade dient te ondergaan. Het VVRP-ministerie heeft hiervoor reeds een bedrag van 28 miljoen gulden begroot. Er kan nog geen uitspraak worden gedaan over de start van deze upgrade, maar benadrukt werd dat men reeds ‘met de nodige onderzoeken is gestart’ en dat de aanvang zo snel mogelijk wordt beoogd.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *