Amigoe | Verzoek uitzitten levenslang in Nederland afgewezen

Verzoek uitzitten levenslang in Nederland afgewezen

Verzoek Shairon ‘Kleine’ Paulina uitzitten levenslang in Nederland afgewezen

WILLEMSTAD — Een verzoek van de tot levenslange gevangenisstraf veroordeelde man Shairon ‘Kleine’ Paulina (32) aan het hof om zijn straf in Nederland uit te mogen zitten, is afgelopen dinsdag prompt door het hof gepareerd.

Het hof wil wel meer informatie over de veiligheidssituatie van de man in het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou, die ook naar de raadsvrouw gestuurd zal moeten worden. Hierop kan de raadsvrouw Alicia Blonk wederom eenzelfde verzoek, op grond van artikel 43 van het Wetboek van Strafvordering, indienen.

Anders dan wat onlangs in de media werd gepubliceerd, betekent dit dat het hof geen beslissing zal nemen op het verzoek van de gedetineerde. Paulina zit sinds de jaren negentig vast bij Koraal Specht.

Hij kreeg in 1999 24 jaar gevangenisstraf opgelegd voor een gewapende overval bij het pompstation Gasora. De strafmaat was hoog, omdat de rechter rekening heeft gehouden met het feit dat hij tijdens een politieachtervolging na de overval, op een politieagent (Sambo, red.) had geschoten.

De agent raakte gewond, maar overleefde de aanval. Paulina kwam dus vast te zitten, maar wist later uit de gevangenis te vluchten.

Gedurende de periode dat hij onterecht op vrije voeten was, besloot Paulina om samen met anderen een overval te plegen bij een druk bezocht feest, gehouden in Fort Waakzaamheid in 2000. Daarbij heeft Paulina schoten gelost en een slachtoffer werd dodelijk getroffen.

Paulina werd hierna door de politie ingerekend en kreeg een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Hij was het hiermee niet eens en ging in beroep tegen het vonnis. Het hof achtte echter de feiten bewezen en bevestigde het vonnis, dat in 2000 onherroepelijk werd.

Veiligheid

Paulina vreest echter voor zijn leven en wil zijn levenslange straf in Nederland uitzitten. Iets waartegen de advocaat-generaal Anton van der Schans (lees: het Openbaar Ministerie) protesteerde.

Van der Schans gaf een uitgebreide uitleg en verduidelijkte dat dergelijke verzoeken niet zomaar ingediend kunnen worden. Een verzoek op grond van artikel 43 voor een rechterlijke voorziening kan inderdaad vanwege veiligheidsredenen ingediend worden, alsmede vanwege medische omstandigheden.

Bij dit laatste, zal de overplaatsing tijdelijk geschieden. Echter voor een verzoek om een gevangenisstraf elders dan in het land waar het misdrijf is gepleegd uit te kunnen zitten, dient de gedetineerde op de eerste plaats direct voorafgaand aan het vonnis en ten tijde van het misdrijf, vijf jaar aaneengesloten in dat land – in het geval van Paulina Nederland – te hebben gewoond.

“Het uitgangspunt is dat een gedetineerde de straf uitzit in het land waar het misdrijf is gepleegd”,

legde Van der Schans eerder desgevraagd aan de Amigoe uit. Dit is niet het geval bij Paulina. Hij woonde toen op Curaçao.

Verder verduidelijkt de AG dat er geen wettelijk recht bestaat hiervoor, dus is het altijd aan het hof om te oordelen of een gedetineerde vanwege veiligheids- en/of medische redenen zijn straf in een ander land moet uitzitten.

Het hof wil hoe dan ook een schriftelijke, uitgebreidere uitleg van Van der Schans over de veiligheidssituatie van de man in de gevangenis. Die zal hij binnenkort zowel bij het hof als bij de raadsvrouw van Paulina indienen. Advocate Blonk heeft hierop de mogelijkheid om het verzoek op grond van artikel 43 wederom in te dienen.

Bron: Amigoe

7 Reacties op “Amigoe | Verzoek uitzitten levenslang in Nederland afgewezen

  1. stanley Held

    Ik zou hem elders in het koninksrijk zijn straf laten uitzitten. In dit geval gaat het om levenslang. Gaat hier om veilgheid, geld of racune? Hij is afgestraft laat hem in onze humane en democratische samenleving zijn strafuitzitten. Tenzij je hoopt dat hij in de gevangenis op Curacao, zijn dood zal zijn. Dus, als er enige vermoeden is dat hij gevaar loopt, zou ik hem overplaatsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *