Amigoe | Te veel nadruk op financieel beheer

Te veel nadruk op financieel beheer

Te veel nadruk op financieel beheer

DEN HAAG — De evaluatiecommissie voor de Rijkswet financieel toezicht (Rft) hecht te veel belang aan het financieel beheer. Dat is het belangrijkste bezwaar dat de regeringen van Curaçao en St. Maarten hebben tegen het advies om het hoger financieel toezicht voorlopig nog niet te beëindigen.

Het advies staat geagendeerd voor de Rijksministerraad van 2 oktober.

Zoals de Amigoe gisteren meldde, kwam de evaluatiecommissie tot de conclusie dat de begrotingen van 2012, 2013 en 2014 uiteindelijk wel aan de belangrijkste eisen voldeden, maar dat er nog geen sprake is van structureel financieel beheer. Voor geen van de jaren is bijvoorbeeld een jaarrekening goedgekeurd. “Daarbij wordt gesignaleerd dat er niet in alle gevallen door de Staten een inhoudelijk debat wordt gevoerd op grond van de jaarverslagen en dat daarbij weinig gebruik lijkt te worden gemaakt van de adviezen van de algemene rekenkamers”, aldus de commissie.

Basis voor het verschil van mening ligt bij de interpretatie van de Rijkswet financieel toezicht en met name artikel 15. Het eerste deel hiervan vraagt onder meer om een gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven in begrotingen. In aanvulling hierop zijn in hetzelfde artikel beoordelingscriteria opgenomen, waaronder de vereiste van een duidelijke toelichting op inkomsten en uitgaven, controleerbaarheid en een uiteenzetting van de financiële situatie van het land.

Volgens de evaluatiecommissie kunnen die verschillende onderdelen niet los van elkaar gezien worden, zeker niet als beoordeeld moet worden of beide landen structureel aan alle eisen voldoen. “Gedurende de uitvoering kan namelijk alsnog de conclusie ontstaan dat de begroting niet meer in evenwicht is en niet meer voldoet aan de strikte norm van artikel 15, eerste lid. (…) Begroting kan daarmee niet gelezen worden als zijnde dat het alleen om de bij de start van het begrotingsproces vastgestelde begroting gaat”, aldus de commissie.

Curaçao en St. Maarten zijn het daar niet mee eens. “De commissie verheft het financieel beheer op diverse punten tot zelfstandige normen. De benadering moet echter andersom zijn: als aan de normen voldaan wordt, moet de conclusie zijn dat het financieel beheer in den brede op voldoende niveau is, ook al zou daar op punten ruimte voor verbetering zijn”, aldus de regering van Curaçao afgelopen juli in een reactie. “Bij de beoordeling of het land structureel aan de normen voldoet, moet uitsluitend getoetst worden aan de vigerende normen, neergelegd in artikel 15, en niet aan normen die de commissie wenselijk zou achten.”


Aanwijzing

St. Maarten maakte een vergelijkbaar bezwaar tegen het advies. “Het financieel beheer zelf is geen norm. Het gevolg van goed financieel beheer leidt automatisch tot het voldoen aan de normen in artikel 15 van de Rft”, schreef premier Marcel Gumbs in een eerste reactie. De evaluatiecommissie blijft echter bij haar conclusie. Overigens wijst de commissie erop dat Curaçao ook zonder die nadruk op financieel beheer niet aan alle normen zou hebben voldaan. “Voor het jaar 2012 geldt dat daarop tijdens de begrotingsuitvoering een aanwijzing is gegeven door de raad van ministers van het Koninkrijk en dat dus alleen al om die reden in 2012 niet is voldaan aan de normen”, aldus de commissie.

De regeringen van Curaçao en St. Maarten maakten beide de opmerking dat het Cft zich onterecht ook met beleidszaken bemoeit. In Curaçao stuurde het Cft aan op ontslagen bij de reorganisatie van het departement van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en in St. Maarten bemoeide het Cft zich met het oplossen van betalingsachterstanden. In een reactie meldt de evaluatiecommissie dat beide landen zich met die kwestie moeten richten tot de Rijksministerraad. Dat geldt ook voor het recht om Rijkswetten eenzijdig te beëindigen, een wens die niet is meegenomen in de evaluatie, hoewel dat wel afgesproken was.

Curaçao maakte verder nog een specifiek bezwaar tegen de wijze waarop de commissie haar werk heeft gedaan. Zo zou er niet overlegd zijn met de Staten en onvoldoende gesproken zijn met ambtenaren van de verschillende ministeries. St. Maarten herhaalde dat het land geen gezonde startpositie had na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen, aangezien het niet volledig gebruik kon maken van de schuldsanering. Volgens de evaluatiecommissie is de Rijksministerraad ook op dit punt de juiste instantie om dit te beoordelen.

Bron: Amigoe

5 Reacties op “Amigoe | Te veel nadruk op financieel beheer

 1. Redactie Curacao

  Een reactie van Renee van Aller via de redactie omdat het haar niet lukte te reageren op de heer Mossel:

  “Het zijn oude koeien, zeker. Maar kennelijk is iedereen tevreden daarmee. Tot dusverre zien wij in de praktijk niemand optreden om kordaat een eind aan misstanden te maken. Wij zouden zo graag van u horen hoe dit probleem moet worden opgelost. Wij hadden niet de indruk dat Sint Maarten zelfstandig de hand op de knip houdt en men wenst ook geen inmenging. Wat nu? U kunt het verlossende antwoord geven!”

 2. Abraham Mossel

  Ouwe koeien Renée kom eens een keer met iets nieuws aan dragen , aan dit gekwansel hebben wij totaal niks nada

 3. Renée van Aller

  Elke boekhouder weet dat als je meer uitgeeft dan er binnenkomt het een keer akelig misgaat. Rechtspraak.nl stond vorige week vol met Arubaanse zaken over onbetaalde schulden (studieschuld en andere onbetaald gebleven vorderingen). Als de overheid en de particulier schulden niet betalen komen veel bedrijven en burgers in de problemen en verliezen hun werk. Belastingen gaan omhoog. Veelvuldig worden gaten gevuld met leningen. Zo leent het pensioenfonds verplicht aan de overheid. Wat gebeurt er als alle inkomsten opgaan aan rente op leningen en salarissen van de overheid? Alle overheden binnen het Koninkrijk lenen zich suf. De schulden worden afgewenteld op de burgers. Tijdens de verkiezingen wordt van alles beloofd en wordt er wat meer financiële ruimte gegeven. Na de verkiezingen gaan de lasten versneld omhoog. Burgers die wat gespaard hebben zien alles verdampen. Door de lage rentestand gaat het slecht met de pensioenopbouw. Dus wordt er ondanks nog steeds stijgende faillissementen gespeculeerd op de beurs met aandelen. Dat kan leiden tot verdere negatieve ontwikkelingen. Vandaar de steeds stijgende verantwoordelijkheid van de burger en de afnemende verantwoordelijkheid van de overheid voor een gezonde financiële bedrijfsvoering. De knip dichthouden valt niet mee voor onze overheden. Renée van Aller&John de Vries

 4. https://www.knipselkrant-curacao.com/?p=88083

  En met onder andere dit soort stuntwerk zou toezicht niet noodzakelijk zijn?? Hoe gek moet je zijn om vertrouwen in een dergelijk financieel beleid te hebben.

 5. Ja hoor, en als we dan weer veel geld tekort komen, staan we bij Nederland op de stoep. Die gekke Henkie, blijft niet gek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *