30 C
Willemstad
• woensdag 27 september 2023

NOS | Rechter: Trump pleegde fraude door vermogen bedrijven enorm aan te dikken

Donald Trump heeft jarenlang fraude gepleegd door de waarde van zijn bedrijven te overdrijven. Dat heeft een rechter in de staat New York bepaald in een civiele...

Democracy now! | Wednesday, September 27, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DolfijnFM | Inhouden belasting op pensioen niet meer van kracht

De Belastingdienst houdt geen belasting meer in op het pensioen van gepensioneerden. Volgens het ministerie van Financiën inde de Ontvanger tot nu toe de belastingschuld via het...

DolfijnFM | Caribische gulden mogelijk pas vanaf 2025 in gebruik

De nieuwe lanceringsdatum van de Caribische gulden is uitgesteld naar 31 maart 2025. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft dit besloten, na overleg met...

DolfijnFM | Man aangehouden voor mishandeling

Een 59-jarige man is zaterdagmiddag op Bonaire aangehouden, omdat hij een andere man met een betonblok tegen het hoofd had geslagen. De mannen hadden volgens de politie...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Sulvaran alleen voor uitlating over Tromp berispt

HomeMediaAmigoe | Sulvaran alleen voor uitlating over Tromp berispt
Eldon 'Peppie' Sulvaran-Sulvaran en Peterson Lawyers
Mr. Eldon ‘Peppie’ Sulvaran voor uitlating over Tromp berispt

WILLEMSTAD — Na zes weken beraad heeft de Raad van Toezicht op de Advocatuur (Tuchtkamer), bestaande uit rechter en tevens voorzitter Tamara Tijhuis en de advocaat-leden Roque Koeyers en Sandra Thompson, besloten dat alleen advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran berispt wordt en dat alleen voor zijn uitlating over de betrokkenheid van Emsley Tromp (CBCS-directeur) bij de moord op Wiels. De Tuchtkamer bracht haar beslissing gistermiddag schriftelijk uit.

De klachten ingediend door de vier andere advocaten Jan Burgers, Sandra in ’t Veld, Frida Pais-Fruchter en Barbara Nagelmakers tegen zowel Sulvaran als Chester Peterson en Anthony Eustatius zijn ongegrond verklaard. Tevens is burger Nardy Cramm niet ontvankelijk verklaard in haar klacht tegen hen. De raad is het met Sulvaran c.q. eens dat er geen algemeen klachtrecht bestaat en Cramm niet als belanghebbende kan worden aangemerkt.

De voormalige Deken van de Orde van Advocaten Caroline Fiévez heeft op 13 januari een klacht ingediend tegen Sulvaran voor gedane onnodig grievende uitlatingen over onder meer een rechter (Mijnssen, red.), het Openbaar Ministerie, het Gerecht en Tromp. Zo zou het OM een politiek instrument zijn dat met twee maten meet, zouden rechters corrupt zijn en moest rechter Mijnssen opsodemieteren. Ook zou Tromp corrupt zijn en zou hij tevens volgens geruchten betrokken zijn bij de moord op politicus Helmin Wiels.


Opsodemieteren

Over de woorden ‘sodemieter op’ oordeelt de Tuchtkamer dat, hoewel het in de mond nemen van dergelijke woorden een advocaat – ook een getergd advocaat – niet past, de door Sulvaran ervaren omstandigheden waaronder de uitlating is gedaan met zich meebrengen dat hem hiervan geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. “De betreffende rechter heeft naar aanleiding van het wrakingsverzoek (door Sulvaran tegen hem ingediend) kennelijk een zodanige reactie gegeven dat Sulvaran meende te worden uitgelachen en bespot.” Die woorden moeten derhalve in het licht worden gezien van de door Sulvaran als krenkend ervaren reactie op zijn wrakingsverzoek.


Corrupte rechters

Zijn uitlatingen dat de rot behoorlijk diep zit bij het Hof is ook niet klachtwaardig, aldus de Tuchtkamer. “Het belang dat verweerder met zijn uitlatingen meent te dienen (het goed functioneren van de rechtspleging, red.) weegt zwaarder dan de omstandigheid dat de gekozen kwalificaties ‘rot’, ‘beerput’ en ‘uitholling’ niet geheel in overeenstemming zijn met de professionele juridische ethiek.” Voor dit oordeel is mede van belang dat de uitlatingen in het kader van een opiniestuk in het AD zijn gedaan en dat de Deken ruime mogelijkheden heeft (gehad) om publiekelijk op de uitlatingen te reageren.

Sulvaran heeft evenmin met de uitlating dat het OM met twee maten meet, de grenzen van uitingsvrijheid overschreden. De uitlating gaat over een concreet geval en heeft geen betrekking op de algemene professionele kwaliteiten van de officieren van justitie als zodanig en is gedaan in het belang van (de verdediging van) zijn cliënt. Er zijn volgens de Tuchtkamer verder geen feiten of omstandigheden op grond waarvan moet worden geoordeeld dat Sulvaran niet te goeder trouw heeft gehandeld.


Moord Wiels

De Deken verwijt Sulvaran dat hij tijdens de mondelinge behandeling van het kort geding bij het Hof op 9 januari Tromp zonder feitelijke onderbouwing in verband heeft gebracht met de moord op Wiels. Dit verwijt treft doel, aldus de Tuchtkamer. “Weliswaar heeft Sulvaran gezegd dat het een ‘hardnekkig gerucht’ is dat de echte moordenaar van Wiels of de intellectuele beramers of financiers van de moord bij en rondom Tromp moeten worden gezocht, maar aldus heeft Sulvaran ook het gerucht verspreid en daardoor kracht bijgezet en Tromp (zij het indirect) beschuldigd.” De advocaat heeft verder geen feiten of omstandigheden aangevoerd op grond waarvan moet worden geoordeeld dat er een feitelijke basis voor het gerucht, en daarmee voor de uitlating door hem, bestaat. Voorts geldt volgens de raad dat de uitlating een ernstige aantijging in zich draagt en dat, te minder nu een toelichting ontbreekt, niet valt in te zien dat de uitlating functioneel was in het kader waarin deze is gedaan. De uitlating schaadt de eer en het recht op een goede naam van Tromp en moet als onnodig grievend worden aangemerkt.

De Tuchtkamer is het met de Deken eens dat dergelijke uitlatingen een negatief effect sorteren op de eer van de stand der advocaten en daardoor de beroepsgroep kunnen schaden. Dat Sulvaran de uitlatingen heeft gedaan in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van Kòrsou Fuerte i Outónomo doet daar niet aan af. “Sulvaran is nationaal bekend als advocaat, de uitlatingen zijn door hem in de rechtszaal gedaan in de (naar niet anders kan zijn:) wetenschap dat er veel (media)aandacht voor de betreffende zaak bestond en hij had zich er rekenschap van moeten geven dat zijn verschillende rollen voor de buitenwereld niet steeds scherp te scheiden zijn.”

Sulvaran is dus strafbaar. De Tuchtkamer merkt daarbij op dat hij in het verleden reeds eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld voor door hem gedane uitlatingen. Deze veroordelingen hebben Sulvaran er niet toe gebracht meer terughoudendheid te betrachten. “Hoewel om die reden een zwaardere sanctie in de rede zou kunnen liggen, ziet de raad daar thans, nu de laatste veroordeling uit 2000 dateert en gelet op de omstandigheid dat van het grote aantal verwijten dat aan deze klacht ten grondslag is gelegd slechts één onderdeel gegrond wordt verklaard, geen aanleiding toe. De raad sluit evenwel niet uit dat in een toekomstig geval tot een andere strafmodaliteit zal kunnen worden besloten.” De Tuchtkamer acht een berisping hiervoor een passende straf voor Sulvaran.

Bron: Amigoe
Dossier: Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO/FKO)

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties