27.1 C
Willemstad
• woensdag 28 juli 2021 23:34

Laatste reacties

- Advertentie -

Amigoe | Situatie FWNK in 2 jaar sterk verslechterd

wega-di-number
Situatie FWNK in 2 jaar sterk verslechterd

WILLEMSTAD — Dalende inkomsten en explosieve stijging van kosten hebben geleid tot een zwaar verslechterde vermogenspositie van de Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK).

Uit een onderzoek van overheidsaccountant Soab naar de rechtmatigheid van uitbetaalde bedragen en de financiële situatie van FWNK gedurende de periode 2010-2013 kan de accountant de rechtmatigheid van een aantal betalingen niet vaststellen.

Over de financiële situatie van het waarborgfonds zal Soab in een later stadium rapporteren.

- Advertentie -

Uit een analyse van de financiële resultaten van 2010 tot en met 2013 merkt Soab op dat de opbrengsten uit de verkoop van bonboeken in 2013 meer dan gehalveerd waren vergeleken met het jaar ervoor, en bedroegen nog maar 39 procent van de opbrengst die in 2010 werd gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door de automatisering van de lotenverkoop door verschillende grote afnemers zoals Robbie’s Lottery. Hierdoor worden minder bonboeken verkocht. Werd er in 2012 nog voor meer dan 250.000 gulden aan de lotenverkopers verkocht, in 2013 was dit nog maar iets meer dan 102.000 gulden.

Ook de overige baten van FWNK zijn sinds 2010 sterk gedaald. Van 814.732 gulden in 2010 naar 142.872 gulden in 2013. De afname tussen 2010 en 2011 is veroorzaakt door een bijdrage van de regering van meer dan 300.000 gulden voor het project Modernisering en Optimalisering FWNK. Tussen 2011 en 2012 is de afname veroorzaakt doordat de bijdragen van de extra loterij in de exploitatiekosten van FWNK nog niet zijn geboekt.

Ook de personeelskosten stijgen gestaag. In 2010 bedroegen deze 679.167 gulden vergeleken met 801.516 gulden in 2013. Dit komt doordat in de cao is vastgesteld dat de lonen elk jaar met 3,5 procent stijgen. Tevens heeft het bestuur in december 2011 besloten om het loon van directeur Sithree van Heydoorn te verhogen met bijna 2000 gulden naar 15.000 gulden per maand. Andere oorzaken zijn verhoogde uitgaven aan gratificaties, vakantie-uitkeringen, representatiekosten en aov/aww-bijdragen.

Door de lease van een directiewagen vanaf 2012 zijn de transport- en vervoerskosten explosief gestegen. Was FWNK in 2010 883 gulden kwijt aan transport- en vervoerskosten, in 2013 bedroegen deze 20.594 gulden.

- Advertisement -

Verder zijn diensten aan derden zoals juridische kosten, administratieve bijstand, advies- en consultantkosten en forensisch onderzoek astronomisch gestegen. In 2010 bedroegen de kosten voor ‘diensten van derden’ 26.135 gulden vergeleken met 319.647 gulden in 2013. Ook de maandelijkse bijdrage aan bestuursleden steeg sterk van 24.798 gulden in 2010 naar 108.424 gulden in 2013.

De post ‘overige lasten’ laat eveneens een sterke stijging zien van 20.159 gulden in 2010 naar 110.978 gulden in 2013. Onder ‘overige lasten’ verstaat men onder meer ongedocumenteerde uitgaven die volgens afboekingen op de bankafschriften zijn gedaan en kosten voor het opzeggen van een retainer van Pieter & Wilsoe Advocaten voor 10.000 gulden.

Aan de andere kant dalen de opbrengsten van FWNK. De opbrengst van de extra trekking daalde van 2.569.899 gulden in 2010 naar 1.817.385 gulden in 2013. Het vermoeden is dat sinds 1 april vorig jaar de nummerverkopers naast de 4 procent van de omzet die verkopers aan FWNK moeten afdragen, ze ook 9 procent omzetbelasting moeten betalen, de illegale verkoop van nummerloten sterk is toegenomen.

De dalende kosten in combinatie met sterk stijgende exploitatiekosten heeft met name de afgelopen twee jaar tot significante verslechtering van de resultaten geleid constateert Soab. In 2010 was er nog sprake van een klein verlies van 96.395 gulden. In 2013 was dit verlies, voor bestemming van het resultaat van de extra loterij, 990.802 gulden.

Deze trend heeft gevolgen voor de vermogenspositie van FWNK. Deze sloeg om van een positief eigen vermogen van 462.035 gulden in 2010 naar een negatief eigen vermogen van 1.072786 gulden in 2013. Ook de liquiditeitspositie is de afgelopen twee jaar sterk verslechterd. Soab spreekt van een ‘totale uitputting’ van de liquide middelen in 2013.


Rechtmatighei
d

Voor wat betreft het onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitbestedingen door FWNK constateert Soab dat bij een groot aantal betalingen onder andere de offerte, de opdrachtbevestiging, het contract en de factuur ontbreken. Ondanks dat deze bewijsstukken niet aanwezig zijn in de administratie, zijn deze betalingen toch verricht.

“Van deze betalingen zijn slechts de cheques aanwezig, die geaccordeerd zijn door de directeur en/of de bestuursleden. De rechtmatigheid van deze betalingen is vanwege het ontbreken van onderliggende stukken niet vast te stellen.” Tevens ontbreekt er bij een aantal betalingen het bewijs van levering, aldus Soab, en stelt dat betalingen door bestuursleden en de directeur voor geleverde diensten hebben plaatsgevonden zonder een zichtbare accordering van de geleverde dienst of product.

Ook heeft de Soab vastgesteld dat diverse cheques boven de 5000 gulden geaccordeerd zijn door bestuursleden terwijl conform het bestuurs- en directiereglement de directeur bevoegd is om betalingen tot 5000 gulden te accorderen. Voor bedragen boven de 5000 gulden dient de directeur dat samen met een lid van het dagelijks bestuur te doen.

Bron: Amigoe

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

DolfijnFM | Stroomstoring Bonaire

Bonaire heeft sinds vanochtend 08.00 uur te kampen met een grote stroomuitval. Elektriciteitsbedrijf WEB bevestigt de storing. Het hele eiland ligt plat. Precies een jaar geleden, op 31...

Democracy now! | Wednesday, July 28, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 28 juli 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

ParadiseFM | Curadoet pakt 300 projecten aan

Curadoet zal, na twee keer uitgesteld te zijn geweest, aanstaande zaterdag plaatsvinden. De grootste vrijwilligersactie van het eiland heeft dit jaar 300 projecten beschikbaar gesteld. Voor ruim...

ParadiseFM | Truks in brand bij Rodricon Transport

Verschillende truks van Rodricon Transport zijn vannacht volledig uitgebrand. Iets na drie uur ‘s nachts kreeg de politie een brandmelding binnen en rukten zij samen met de...

PBC | Vrouw die pcr-test vervalste was medewerker RCN

Persbureau Curacao De vrouw die haar PCR-test vervalste om Curaçao toch binnen te kunnen komen is een medewerker van Rijksdienst Caribisch Nederland op Bonaire. De vrouw met de...
- Advertentie -