Amigoe | PAR eist duidelijkheid over cameratoezicht

PAR eist duidelijkheid over cameratoezicht Navarro

PAR eist duidelijkheid over cameratoezicht Navarro

WILLEMSTAD — De PAR-fractie stelt in een uitgebreide brief aan Justitieminister Nelson Navarro vragen over zijn verklaringen inzake het cameratoezicht op het eiland, een project dat mede-uitgevoerd wordt door het Chinese bedrijf Inspur.

De fractie eist duidelijkheid over zijn beslissing om dit bedrijf in te schakelen zonder een openbare aanbesteding te houden, vóór de openbare vergadering die op verzoek van PS is opgeroepen. Een datum voor deze Statenvergadering is nog niet geprikt.

PAR verduidelijkt in de brief, ondertekend door Statenlid Armin Konket, dat de fractie op de eerste plaats achter alle projecten staat en alle inspanningen steunt die de veiligheid van de samenleving verhogen en die criminaliteit bestrijden. De fractie staat echter ook achter alle inspanningen voor meer transparantie in overheidszaken.

In verband hiermee wil PAR duidelijkheid over de verklaring van de minister over zijn werkbezoek aan China in de periode van 15 tot 20 juni vorig jaar en zijn verklaringen over zijn voornemen om het cameratoezicht te introduceren op het eiland.

Navarro zou hebben verklaard dat op 16 juli vorig jaar – de dag waarop een seniorenconvent werd gehouden naar aanleiding van de fatale schietpartij bij Hato op 15 juli – nog geen enkele deal werd gesloten met het Inspur en dat pas na het seniorenconvent de contacten werden geïntensiveerd en de onderhandelingen met het bedrijf zijn gestart, wat tot de ondertekening van het Memorandum of Understanding (MoU) op 8 september vorig jaar heeft geleid.

Deze informatie klopt echter niet met de verklaringen van Navarro tegenover de Staten over het werkbezoek, aldus de fractie. De minister zou hebben verklaard dat hij tijdens de vergadering op 16 juni vorig jaar in China eerst een introductie gaf en vervolgens met de Chinezen over het project had gediscussieerd. Tevens maakte hij zijn visie in verband hiermee bekend, alsmede de periode waarin de uitvoering van het project naar zijn mening zou moeten plaatsvinden. Hierna zouden de partijen tot een gezamenlijke visie zijn gekomen om met het project te starten. De minister en zijn delegatie zouden met het bedrijf ook zijn overeengekomen dat zij (overheid en Inspur) samen aan een uitvoeringsplan van het concept Safe City Solution en Smart City Solution zouden werken.

Op de laatste dag van het werkbezoek zouden er concrete beslissingen zijn genomen om diverse stappen te ondernemen die tot het uitvoeringsplan zouden moeten leiden. Een plan dat conform de verklaringen van de minister tegenover de Staten, eind vorig jaar gereed had moeten zijn, aldus PAR.

Verder zou Navarro hebben aangegeven dat er concrete afspraken werden gemaakt over het project en dat het de bedoeling was om die maand zelf (juni vorig jaar) een MoU te ondertekenen, na goedkeuring van de ministerraad.

“De PAR-fractie concludeert uit het verslag van het werkbezoek dat de minister geen ‘way back’ had na het bezoek aan China. Inspur zou gebaseerd op de verklaringen van de minister een solide rechtszaak tegen de overheid kunnen aanspannen indien de overheid er achteraf toch voor had gekozen om een deal met een ander bedrijf dan Inspur te sluiten.”

Konket wil dus van Navarro weten waarom niet van een ‘bij Inspur gewekte verwachting of gerechtvaardigd vertrouwen’ gesproken mag worden. De fractie heeft er moeite mee om de gedachtelijn van de minister te volgen, laat Konket verder weten. Navarro zou volgens de PAR hebben beweerd dat de druk die tijdens het seniorenconvent van 16 juni vorig jaar op hem werd uitgeoefend, zou hebben geleid tot de beslissing om van een openbare aanbesteding inzake het cameratoezicht af te wijken. Echter, deze vergadering kan op geen enkele manier de beslissing van de minister rechtvaardigen, aangezien de minister al in juni vorig jaar afspraken maakte met Inspur om op korte termijn (zes weken) tot een MoU met het bedrijf te komen, aldus Konket. “Indien het de bedoeling was om een openbare aanbesteding te houden, hoe kon de minister voorzien dat het proces binnen zes weken na zijn werkbezoek afgehandeld kon worden? Aangezien afgesproken werd om het MoU met Inspur uiterlijk juli vorig jaar voor ondertekening gereed te hebben, hoe zou de procedure voor een openbare aanbesteding dan geregeld worden?” PAR wil in verband hiermee dat Navarro een kopie van het MoU naar de Staten stuurt.

Verder haalt de fractie eerdere uitspraken van Navarro aan dat er ‘wel degelijk rekening is gehouden met de comptabiliteitsvoorschriften, aangezien de wet de minister van Financiën de bevoegdheid geeft om in verband met het landsbelang van de eisen van een openbare aanbesteding af te wijken’. De minister zou daaraan hebben toegevoegd dat die beslissing door de Raad van Ministers op 20 augustus vorig jaar werd genomen.

In verband hiermee wil de PAR van de minister weten of het echt in het belang van Curaçao was/is om de camera’s juist bij het bedrijf Inspur aan te schaffen. De fractie wil ook een kopie ontvangen van de beslissing genomen op 20 augustus, alsmede een kopie van de schriftelijke motivatie om van openbare aanbesteding af te wijken én een kopie van alle documenten die tot die beslissing hebben geleid.


Rotterdam en Chin
a

Navarro zou verder volgens PAR de Staten hebben geïnformeerd een presentatie te hebben gekregen van Rotterdam en Amsterdam over het cameratoezicht en dat er diverse gesprekken waren gehouden over verschillende aspecten van dit concept. De minister zou ook hebben bekendgemaakt dat Nederland technische en juridische assistentie verleende in verband met dit concept en dat alles uit de kast getrokken zou worden om het project af te handelen, althans om de materialen in de eerste helft van 2014 op het eiland te hebben, stelt Konket. Een en ander zou met middelen van de kapitaaldienst van de begroting worden gefinancierd. Althans, dat blijkt uit een brief van de minister aan de Staten, gedateerd 7 mei vorig jaar, benadrukt Konket vervolgens.

Hij wil dat de minister ook dit aan de Staten uitlegt, alsmede de reden om enkele weken na 7 mei niet meer in zee te gaan met Rotterdam, maar een vlucht naar China te nemen. Konket wil daarom dat de Staten een analyse of vergelijking krijgen tussen het Rotterdamse systeem, dat van Inspur en van andere bedrijven gevestigd op het eiland.


Contrac
t

De minister wordt nog steeds bekritiseerd, maar alles is gereed voor uitvoering van het cameratoezicht. Inmiddels is ook opdracht gegeven aan Inspur om de containers met de camera’s naar het eiland te laten transporteren. Navarro benadrukte eerder dat de discussie hieromtrent dus een gepasseerd station is en bovendien een wassen neus. “Dit onderwerp werd uitgebreid in de Staten besproken. Bovendien is de ministerraad akkoord gegaan met de bedoeling om conform comptabiliteitsvoorschriften af te wijken van een openbare aanbesteding. Pas toen werd de MoU getekend en onlangs ook het contract met Inspur.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *