32 C
Willemstad
• dinsdag 23 april 2024

Extra | Journaal 19 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, April 18, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 18 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak in de zaak tegen Jamel L. over het doodsteken van een supermarktmedewerkster van een Albert Heijn...

Democracy now! | Wednesday, April 17, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Amigoe | ‘Overheidsentiteiten maken misbruik van hun positie’

HomeMediaAmigoe | ‘Overheidsentiteiten maken misbruik van hun positie’
De ministerraad geflankeerd door de sociale partners en het UNDP-team gaven gisteren uitleg over het Nationaal Ontwikkelingsplan.
‘Overheidsentiteiten maken misbruik van hun positie’

WILLEMSTAD — Overheidsentiteiten maken misbruik van hun machtmarktpositie. Dit is een van de redenen waarom de regering met regels wil komen voor de beloning van personeel en directeuren in overheids-nv’s en stichtingen.

Dit staat vermeld in de Memorie van Toelichting Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten.

De regering stelt dat er sprake is van ‘substantiële afwijkingen’ in de beloningsstructuur van overheidsentiteiten. “Hoewel overheidsgelieerde entiteiten publieke goederen of diensten leveren en vaak niet hoeven te concurreren, daar hun markt is afgeschermd, blijkt dat de beloning gehanteerd wordt als die welke geldt in de private sector, waar wel geconcurreerd moet worden, waar sluiting van het bedrijf een risico vormt, en waar ontslagen ook een groter risico vormen.”

Deze manier van handelen bij overheidsentiteiten leidt volgens de regering tot een situatie waarbij hogere kosten worden doorberekend aan de afnemer van goederen en diensten. Dit heeft gevolgen voor zowel de lokale economie als de lokale gemeenschap. “Dit indiceert in feite misbruik van hun marktmachtspositie. Ook hier worden voorzieningen voor getroffen door normen in te voeren in de beloningstructuur bij overheidsgelieerde entiteiten.”

Normen

De normen voor de beloning van personeel in dienst van overheidsentiteiten is vastgelegd in artikel 51 van de Landsverordening overheidsgelieerde entiteiten. In artikel 1 is opgenomen dat: ‘de overheidsgelieerde entiteit hanteert voor het personeel zoveel als mogelijk dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als het land Curaçao hanteert voor zijn personeel (…) en voor zover de financiële gevolgen daarvan inpasbaar zijn in de begroting van die overheidsgelieerde entiteit’. Voor directeuren van een overheidsgelieerde entiteit, niet zijnde een entiteit die voor meer dan 50 procent rechtstreeks door het land Curaçao wordt gesubsidieerd of bekostigd, geldt op voltijdsbasis de maximale ambtelijke bezoldiging behorend bij schaal 18 van het Land Curaçao. Schaal 18 gaat uit van 11.722 tot 14.563 gulden per maand. Voor directeuren van een overheidsgelieerde entiteit, die voor meer dan vijftig procent direct of indirect door het land Curaçao wordt gesubsidieerd of bekostigd, geldt op voltijdsbasis de maximale ambtelijke bezoldiging behorend bij schaal 16. Deze gaat uit van 9.437 tot 11.722 gulden. Ter verduidelijking is in lid 5 van het bewuste artikel opgenomen dat: de bezoldiging van het personeel van een overheidsgelieerde entiteit lager is dan de bezoldiging van de directeur van die overheidsgelieerde entiteit.’

Marktwerking

De regering benadrukt dat de invoering van deze normen de marktwerking niet zal verstoren. “Integendeel, de veelal exclusieve rechten van vele overheidsgelieerde entiteiten leiden tot inefficiënte prijsvorming op de productenmarkt en tot een verstoorde arbeidsmarkt. De normen zorgen op dit gebied juist voor meer marktwerking op de arbeidsmarkt door de overheid, als grote werkgever als norm te hanteren, en op die manier via een efficiëntieslag het gezondmaken van de overheidsgelieerde entiteiten, alsook een meer marktconforme (lagere) prijsstelling aan de gemeenschap mogelijk te maken.”

In de Memorie van Toelichting wordt opgemerkt dat de overheidsgelieerde entiteiten niet aan prestaties gebonden zijn. Niet aan prestaties op financieel gebied, noch in de dienstverlening. “In feite rekenen de entiteiten erop dat wanneer de zaak financieel uit de hand loopt de overheid gaat bijspringen of de gemeenschap opgescheept wordt met de consequenties daarvan door hogere prijzen toe te passen. Dit beïnvloedt het concurrentievermogen, het investeringsklimaat en de betalingsbalanspositie van Curaçao negatief.”

Naast de normen voor bezoldiging van personeel en directeuren van overheidsgelieerde entiteiten bevat de nieuwe wet, ook algemene minimale eisen voor de winstgevendheid van overheidsvennootschappen en aan de afdrachten aan de overheid in de vorm van een vergoeding en van dividenden. Om de daadwerkelijke afdracht van dividenden te bewerkstelligen zijn ook normen ingevoerd voor de vorming van reserves. De behoefte aan de vorming van reserves wordt veelal als argument genoemd om geen dividend af te dragen, aldus de regering.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

2 reacties

  1. Pukkie,

    Niet eens. Sommige bedrijven kun je niet privatiseren, dat loopt namelijk volledig fout. Nutsvoorzieningen moet je niet willen privatiseren en al helemaal niet op een eiland waar je te maken hebt met een monopolist.
    Echter, wanneer de directie van mening is dat zij zichzelf mogen verrijken op kosten van de belastingbetaler dan is er iets goed fout.
    Dan moet je als overheid gewoon in durven te grijpen, maar helaas is dat op dit eiland niet mogelijk vanwege de immense corruptie.
    Desalniettemin is privatisering geen optie, zie bv Curacao Airport en Curacao Post. Volledig fout gegaan en wij zitten nu met de gebakken peren.

  2. Het op afstand zetten van deze bedrijven wordt hiermee de nek omgedraaid . Kennelijk zoekt de politiek wegen om meer pastechis mogelijk te maken voor buitenstaanders.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties