32 C
Willemstad
• maandag 20 mei 2024

Extra | Journaal 17 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 16, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 15, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 14, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | ‘Overheid moet onderwijs- en arbeidsmarktbeleid verbeteren’

HomeMediaAmigoe | ‘Overheid moet onderwijs- en arbeidsmarktbeleid verbeteren’
Sitek teleurgesteld over houding regering
‘Overheid moet onderwijs- en arbeidsmarktbeleid verbeteren’

WILLEMSTAD — Nederlandse bedrijven zijn positief tot neutraal over de aanwezige faciliteiten en dienstverlening op Aruba, Bonaire en Curaçao, met betrekking tot de handel met Latijns-Amerika.

Maar ze zijn minder te spreken over de kwaliteit van de dienstverlening van de banken. Handelsbarrières met het continent worden wel degelijk ervaren en een aantal overweegt tevens gebruik te maken van Panama.

Dat blijkt uit bevindingen van het SEO-rapport inzake handel met Latijns-Amerika. De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) licht in haar laatste nieuwsbrief de volgens haar belangrijke details uit het onderzoek toe.

SEO deed in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek naar ervaringen en behoeften van het bedrijfsleven bij hun handel met Latijns-Amerika. Daartoe zijn webenquêtes uitgevoerd onder Nederlandse en lokaal gevestigde bedrijven in de periode november 2014 tot februari 2015.

De fiscale en juridische dienstverlening wordt positief gewaardeerd; de luchthavens, havens en de fiscale wetgeving worden positief tot neutraal gewaardeerd. De veelheid aan vereiste vergunningen die nodig zijn om zaken te doen wordt negatief gewaardeerd. De Nederlandse bedrijven geven aan behoefte te hebben aan een centrale organisatie die informatie verschaft over zakendoen op de eilanden. Een aantal bedrijven dat overweegt van de Caribische delen van Koninkrijk gebruik te maken, overweegt tevens Panama. Het voordeel van Panama ten opzichte van eilanden is dat het een snellere aansluiting op de Grote en Atlantische Oceaan biedt, en dat er tevens sprake is van regelmatige transportverbindingen.

ABC-bedrijven

De bedrijven op Aruba, Bonaire en Curaçao ervaren minder handelsbarrières in Latijns-Amerika dan de Nederlandse. Opvallend is dat bedrijven op Bonaire ook handelsbarrières in Nederland ervaren. Deze liggen op het vlak de fiscale behandeling van Bonaire en de hoge transportkosten.

Neutraal

Over het algemeen staan bedrijven neutraal tot tevreden tegenover de beschikbare faciliteiten op de eilanden. De luchthaven en de haven worden hoog gewaardeerd op Aruba; op Bonaire is men ontevreden over de haven. De douane wordt daarentegen op Bonaire het hoog gewaardeerd; op Aruba en Curaçao is men hier ontevreden over. De E-zone wordt op Curaçao en op Aruba hoog gewaardeerd. Onvoldoende transportmogelijkheden (zowel per zee als per lucht), het gebrek aan één overheidsorganisatie waar men terecht kan voor alle vergunningen en het gebrek aan concurrentie tussen banken, worden als beperkend ervaren voor de handel met Latijns-Amerika.

Op alle drie de eilanden pleiten bedrijven voor meer economische samenwerking tussen de eilanden voor meer betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het handelsbeleid. De bedrijven vinden het voor hun handel met name belangrijk dat de overheid het onderwijs- en arbeidsmarktbeleid verbetert.

Arbeidsmarkt

De bedrijven geven aan dat de arbeidsmarkt inflexibel is. Er wordt gevraagd om meer mogelijkheden om personeel van buiten de eilanden aan te trekken en om investeringen in het onderwijs. De Nederlandse overheid richt zich bij de ondersteuning van bedrijven op de buitenlandse markten primair op het afdekken van risico’s voor exporteurs en banken door het verzekeren van kapitaalgoederenexport en werken (via de exportkredietverzekering), en het garanderen van de beschikbaarheid van bancair exportkrediet (via de exportkredietgarantie). Daarnaast bestaan er verschillende instrumenten om de toegang tot financiering van internationale activiteiten van bedrijven in opkomende markten te vergroten. Hiervan wordt alleen van de Faciliteit Opkomende Markten gebruikgemaakt bij de handel met Latijns-Amerika. Alleen voor specifieke sectoren of activiteiten bestaan subsidieregelingen, waaronder een subsidie voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving (DHK).

Naast de beschreven financiële regelingen die specifiek gericht zijn op internationaal ondernemen, kunnen verschillende (algemene) garantieregelingen van de overheid aan bedrijven worden ingezet bij het internationaal ondernemen.

De ministeries van Economische Ontwikkeling van Aruba en Curaçao hebben aangegeven geen subsidies en garanties te verstrekken aan lokale ondernemers ten behoeve van hun handel met Latijns-Amerika. Wel bestaan er belastingfaciliteiten, zoals E-zones en tax-holiday faciliteiten waarbij bedrijven onder bepaalde voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor een verlaagd winsttarief. Er wordt deelgenomen aan handelsmissies en gebruikgemaakt van economische diplomatie door de landen. Ook promoten de eilanden zichzelf als mogelijke hub in de handel tussen Europa en Latijns-Amerika, onder meer via de organisaties Arina, Cinex en Spoc.

KADER

SEO Economisch Onderzoek is een Nederlandse organisatie die onafhankelijk toegepast economisch onderzoek uitvoert in opdracht van overheid en bedrijfsleven.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties