Amigoe | Organisaties kaarten zorgen Fuikdag aan

Organisaties kaarten zorgen Fuikdag aan | ©Bea Moedt-2013

Organisaties kaarten zorgen Fuikdag aan | ©Bea Moedt-2013

WILLEMSTAD — De doorgaans bij Fuikdag betrokken hulp- en handhavende organisaties zijn onlangs samengekomen, waarbij er zorgen werden uitgesproken over de ontstane knelpunten bij het steeds in omvang toenemende waterfestijn. Daarom is er in aanloop naar Fuikdag een gezamenlijke brief uitgestuurd naar het ministerie van Justitie. Dit bevestigt zowel kustwacht-woordvoerder Roderick Gouverneur als politie-woordvoerder Imro Zwerwer. “Het evenement moet wel controleerbaar blijven.”

Zoals bekend wordt het evenement niet georganiseerd maar is het spontaan uitgegroeid tot een grote publiekstrekker, waarvoor menig feestganger op de eerste zondag in januari in de boot stapt om zich richting Fuik te begeven. De afgelopen jaren trok het evenement steevast ook meer lokale bezoekers dan bezoekers van de omliggende eilanden. Zwerwer benadrukt dat de bijeenkomst onlangs als doel had om tot een inventarisatie van de knelpunten te komen, die door de verschillende betrokken organisaties het afgelopen jaar zijn geconstateerd. “Het is absoluut niet zo dat het evenement gevaar loopt of dat men het wil stoppen. Juist omdat het zodanig is uitgegroeid, is het doel om tot een betere coördinatie van de organisaties te komen ter handhaving van de openbare orde. Zoals bekend ziet de politie hierop toe aan de wal. De brief heeft als uitgangspunt het evenement controleerbaar te doen verlopen, waarbij het streven is dat alle partners hun werk naar behoren kunnen doen.” Op de veiligheid wordt door de kustwacht in samenwerking met de brandweer, politie en douane scherp toegezien middels controles. Ook zijn er doorgaans hulp- ambulancediensten aanwezig, de Santa Barbara Security, en was de vrijwillige reddingsorganisatie Citro ook altijd aanwezig.

De kustwacht-woordvoerder laat weten dat gedurende de bijeenkomst onder andere het incident met ferry Krioyo Blue als voorbeeld werd aangehaald ‘hoe snel iets mis kan gaan in de immense drukte’. Vorig jaar was ook de Haven Veiligheid Inspectie (HVI) bij het incident met de Krioyo aanwezig met aan boord de havenmeester. Zoals bekend raakte de ferry met 175 opvarenden op drift en beschadigde hierbij meerdere vaartuigen. De kapitein kreeg hierop de opdracht van de havenmeester om de baai, waar zich de grote mensenmassa bevond, onmiddellijk te verlaten. Citro-woordvoerder Marius Noort laat weten dat de Citro – die ook bij de bijeenkomst aanwezig was – het standpunt heeft ingenomen dat het ‘dit jaar anders moet en er duidelijke afspraken vooraf dienen te worden gemaakt, wil de organisatie weer bij het waterfestijn betrokken zijn’.

“Het moet duidelijk zijn dat wij niets tegen het evenement hebben en dat, aangezien Fuikdag zodanig is gegroeid, het puur een kwestie van handhaving betreft, waarbij meer organisatie is vereist. De Citro is er immers niet om regels aan mensen op te leggen ofwel te handhaven. Onze inzet heeft betrekking op het bieden van hulp wanneer mensen op zee in nood raken. Deze hulp zullen wij natuurlijk ook altijd blijven bieden”, aldus Noort. De Citro is vorig jaar in aanloop naar Fuikdag met de bewustwordingscampagne ‘Enjoy the sea responsibly’ gestart. Via radio, s, stickers, posters, de website en de Facebook-pagina wordt de zeeliefhebber erop geattendeerd om veilig te varen.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *