Amigoe | ‘Oplossingen voor deviezenuitstroom bedenken’

Economie en staatsschuld groeien door overheidsuitgaven

‘Oplossingen voor deviezenuitstroom bedenken’

WILLEMSTAD — De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) vindt dat partijen die gaan meedoen met de aanstaande verkiezingen op 30 september dienen te weten hoe om te gaan met de aankomende pieken in de deviezenuitstroom, die na 2019 door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) worden voorspeld.

Dat laat VBC in haar nieuwsbrief van deze maand weten.

De CBCS heeft de ontwikkeling van de deviezenuitstroom als gevolg van de schuldsanering in 2010 geanalyseerd. Nederland heeft in 2010 de schulden van de voormalige Nederlandse Antillen grotendeels overgenomen. De restschulden hebben Curaçao en St. Maarten gedekt door obligaties aan de Nederlandse staat uit te geven. De aflossing en rente van de overgenomen schuld door Nederland resulteren in een deviezeninstroom, maar deze lening vervalt in 2018. De rentebetalingen van Curaçao aan de Nederlandse staat vanwege de uitgegeven obligaties, resulteren in een uitstroom van deviezen. De jaarlijkse aflossing en rentebetaling van de overheidsschulden, gecombineerd met andere grote aflossingen in de komende jaren, komen uit op oplopende pieken in de deviezenuitstroom.

VBC stelt dat vanaf nu rekening gehouden moet worden met de aankomende pieken in de deviezenuitstroom en over manieren nagedacht moet worden om deze pieken te mitigeren. De vereniging vindt daarnaast dat politieke partijen die met de aanstaande verkiezingen op 30 september willen meedoen, ten minste nagedacht moeten hebben over maatregelen en voorstellen om dit vraagstuk effectief aan te pakken en op te lossen. Ook moeten politieke partijen nadenken over mogelijke economische activiteiten om deviezeninstroom te genereren, zodat de deviezenreserve op peil gehouden kan worden. De CBCS-notitie somt oplossingen op om de pieken in de deviezenuitstroom te mitigeren. Zo stelt deze onder andere de herfinanciering voor van de aflossingen, op de internationale dan wel lokale kapitaalmarkt.

Volgens VBC is een solide en duurzame deviezengenererende basis voor Curaçao van belang. “De importen moeten namelijk worden gefinancierd. In de regio laten momenteel landen als Venezuela en Suriname zien wat de financiële, sociale, economische en maatschappelijke gevolgen kunnen zijn wanneer er sprake is van een gebrek aan deviezen”, aldus de vereniging. Zij noemt de gevolgen op: “Zeer sterke inflatie, schaarste aan goederen van primaire levensbehoefte zoals voedsel en medicijnen en verlies van vertrouwen in de nationale munteenheid, kortom een zorgwekkende maatschappelijke disruptie.”

Bron: Amigoe

5 Reacties op “Amigoe | ‘Oplossingen voor deviezenuitstroom bedenken’

  1. Renée van Aller

    Gewoon op de oude voet voortgaan. Nieuwe schulden maken. Nederland leent ook voor niets. Lastenverzwaring voor de burgers is ook prima, daardoor stijgen de inkomsten en lijken de schulden minder. De zware bezuinigingen in Nederland hebben niet tot verlaging van de schulden geleid maar tot een stabilisatie van de schulden. 1% minder aan rentelasten is goed is voor € 5 miljard minder overheidsuitgaven en ons begrotingstekort slinkt zonder ingrijpen zo vanzelf zegt de heer Owel in het FD van 23 maart 2016. Een bijpassende en perfecte windowdressing komt van zelf. Renée van Aller&John de Vries.

  2. Niet zeuren. De euro is vele procenten minder waard dan in 2010.

  3. * snap

  4. @MaLu, als het erg simpel is kun je het mij vast wel uitleggen. Ik snao niet wat je bedoelt.

  5. Erg simpel, wel eens gehoord van deviesen export belasting, Als dat goed uitgevoerd wordt kan het volk belastingvrij gesteld worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *