Amigoe | ‘Hof-uitspraak over Murray blaast Statuut op’

Ronald van Raak (SP) en Andre Bosman (VVD)

Ronald van Raak (SP) en Andre Bosman (VVD)

DEN HAAG — De veroordeling van Nederland voor de schending van de rechten van moordenaar James Murray heeft verregaande gevolgen voor het Koninkrijk.

“Dit vonnis blaast in feite het Statuut op”, aldus Tweede Kamerlid André Bosman. De VVD’er kreeg gisteren steun van een Kamermeerderheid voor een debat met minister Ronald Plasterk en een schriftelijke reactie van de Nederlandse regering.

Murray werd in 1980 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op de zesjarige Darly Lai. Vanuit de gevangenis, eerst in Curaçao en vervolgens in Aruba, stuurde hij herhaaldelijk verzoeken om gratie, maar die werden afgewezen. Ook kreeg hij onvoldoende psychische begeleiding.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde deze week dat Murray zich daarmee in een inhumane uitzichtloze situatie bevond, zodat zijn mensenrechten geschonden werden. In 2014 kreeg Murray uiteindelijk wel gratie, maar om gezondheidsredenen. Murray had kanker en overleed datzelfde jaar.

Het vonnis leidt in Nederland tot een discussie over de vervroegde vrijlating van levenslang gestraften met psychische problemen, maar vraagt ook om een discussie over het Koninkrijk, vindt de Tweede Kamer. Niet Curaçao of Aruba werd veroordeeld voor mensenrechtenschendingen, maar Nederland.

“Het Europees Hof gaat volledig voorbij aan het Statuut. Volgens het Hof is de Nederlandse staat verantwoordelijk voor de rechten van de mensen, zelfs tot op het niveau van gedetineerden, en moet Nederland geen afwachtende houding aannemen, maar proactief optreden”, aldus Bosman. “Als Nederland verantwoordelijk is voor de mensenrechten, heeft dat ook gevolgen voor de Isla en ook voor financiën.”

Bosman is zowel benieuwd naar de visie van de Nederlandse regering als naar de reactie van Curaçao, Aruba en St. Maarten. Tijdens de laatste plenaire vergadering voor het reces vroeg hij om een debat met Plasterk. Hij kreeg onder meer steun van SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak, die ook om een schriftelijke reactie vroeg.

“Zoals ik het zie, zullen wij verantwoordelijk worden voor heel veel zaken op de eilanden waar we niet verantwoordelijk voor willen zijn en waarvan men op de eilanden ook niet wil dat wij er verantwoordelijk voor zijn”, aldus Van Raak.

PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar merkte op dat het vonnis in ieder geval gevolgen heeft voor Curaçao, Aruba en St. Maarten, ook als er geen consequenties zijn voor het Koninkrijk.

“Als het Statuut ongewijzigd blijft, kunnen de autonome landen gewoon invulling gaan geven aan deze uitspraak en de gevolgen ervan”,

zei Van Laar. Naast de PvdA en de SP steunden ook het CDA en de SGP het verzoek om een brief van de regering en een debat. PVV en Groen Links laten de steun voor een debat afhangen van de schriftelijke reactie.

Bron: Amigoe

4 Reacties op “Amigoe | ‘Hof-uitspraak over Murray blaast Statuut op’

 1. Jerry Kirindongo

  @renézwart
  Het is zoals het is. Aan het verleden kunnen we niets meer doen. Gelukkig aan de toekomst wel.
  Het gevolg is dat het Koninkrijk eindverantwoordelijk is voor de mensenrechten en wrsch voor alles wat er mee samenhangt. Dus ook voor gezondheid en onderwijs! Een bom onder de autonomie?
  De keuze wordt simpel of onafhankelijk of meer invloed van het koninkrijk. Nederland kan niet meer wegkijken bij moeilijke problemen zoals Isla, misdaad, ongelijke kansen onderwijs en slechte gezondheidszorg.

 2. René Zwart

  Bosman en Van Raak zetten de wereld op zijn kop: Het Statuut bestaat langer dan de EU dus eventuele ongewenste consequenties van het EU-lidmaatschap in relatie tot het Statuut had Nederland zich moeten realiseren op het moment dat het zich bij de EU aansloot. Het aan het Statuut wijten dat Nederland op de vingers is getikt, is een uit politiek opportunisme voortkomende poging de staatsrechtelijke geschiedenis te verdraaien.

 3. Is Irma Lips toegetreden tot het Europese Hof?

  Wat een idioot gedoe. In plaats van dat het Hof zegt dat ze de ballen van een kinderverkrachter als Murray hadden moeten afsnijden pleiten ze voor vervroegde vrijlating.

  Jammer dat de politiek dat Hof serieus neemt en er nog op reageert ook.

 4. Renée van Aller

  Hoe deze uitspraak het Statuut opblaast is ons onduidelijk. Internationale verdragen gaan boven het Statuut. Noch de eilanden, noch de Koninkrijkregering willen optreden/handelen volgens de Statuutsvereisten. Men wil elkaar niet voor de voeten lopen, dus men doet deskundig niets. Hoe vaak zijn de omstandigheden van de Caribische gevangenissen niet veroordeeld door internationale organisaties, evenals de vervuiling op de eilanden, de gevolgen van de raffinaderij, de stijgende misdaad, het gebrek aan goed onderwijs, lesmiddelen en beperking van schoolverlaters? Iedereen weet dat er veel te verbeteren valt, al jaren. Er gebeurt niets. Vooral niet door de eigen regering, die kijkt te vaak vlijtig de andere kant op, of stelt dat er hard aan verbetering gewerkt wordt, die nooit komt. De novela van de Arubaanse en Curaçaose gevangenis is al jaren een onopgeloste kwestie. De vraag is waarom onze bestuurders de situatie consequent niet willen verbeteren? Is er geen geld voor, of gaat het geld ergens anders heen, net zoals bij Parkietenbos? Het Arubaanse avontuur van de upgrading van de landfill en vuilverwerking, de ‘niet bestaande luchtvervuiling’ van de Curaçaose raffinaderij? Van die mislukkingen zoals vele andere (de racebaan in Aruba) is nooit een verantwoording gevraagd of gegeven. Deugdelijk bestuur, dat wel, net zoals de gaswinning in Groningen. Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *