Amigoe | Ontruiming gesommeerd bij illegale bouw en toe-eigening grond

De illegaal geplaatste slagboom, rechts op de foto.

De illegale huisjes en illegaal geplaatste slagboom op overheidsterrein, rechts op foto.

WILLEMSTAD — De uitvoeringsorganisatie Domeinbeheer van het ministerie van VVRP heeft de illegale bouwwerken en occupatie van overheidsterrein bij de ingang van de saliña van Boca Samí ‘flink in het vizier’ en is begonnen met handhaving.

“De eerste stap in de sommatie is gezet; in afstemming met Justitie/politie zullen op korte termijn ook vervolgstappen gezet worden”, aldus Domeinbeheer.

De organisatie heeft donderdag een bord geplaatst waarop staat:

“Aan degene die bouwactiviteiten verricht op dit terrein. U bent zonder recht of titel bouwactiviteiten aan het uitvoeren op dit terrein en handelt hiermee in strijd met het eigendomsrecht van het Land. U wordt gesommeerd om onmiddellijk deze bouwactiviteiten te staken en gestaakt te houden, alsook onmiddellijk doch uiterlijk binnen twee dagen dit perceel te ontruimen.”

Zoals uitvoerig door de Amigoe belicht kwamen deze illegale bouwwerken, een illegaal geplaatste slagboom en de storting van een grote hoeveelheid zand met zwaar materieel ter landwinning – dit alles bij de ingang van de saliña – onder de aandacht toen de verantwoordelijken selectief de toegang tot het gebied wilden weren. Zo werd een wandelaarster met honden met stenen bekogeld.

Naar aanleiding van het stenengooi-incident heeft het High Impact Team (HIT-team) een onderzoek op locatie ingesteld omtrent de aldaar heersende illegaliteit. Politiewoordvoerder Imro Zwerwer bevestigde vervolgens dat, nadat de wandelaarster aangifte had gedaan van het incident, het HIT-team nog een gesprek met haar heeft gehad en dat er contact is gelegd met Domeinbeheer.

Deze uitvoeringsorganisatie bevestigt dan ook dat het onderzoek en de gehele handhaving in afstemming plaats zal vinden. Aangezien het hier conserveringsgebied betreft dat ook onder de Ramsar-conventie bescherming geniet, zijn bovengenoemde handelingen strafbaar.

Minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) gaf vlak na het incident al aan dat de aanpak van deze illegale activiteiten een gecombineerde inzet zal vereisen van verschillende ministeries, zoals het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) – omdat het een Ramsargebied betreft –, het ministerie van Justitie en VVRP. De VVRP-minister legde uit dat handhaving op bijvoorbeeld het verhinderen van toegang tot openbare plekken onder de politie valt.

Amandelweg

Op de vraag aan minister Camelia-Römer of zij mogelijk meer informatie heeft over een recentelijk geplaatst waarschuwingsbord op een kavel aan de Amandelweg, stelt zij niet op de hoogte te zijn van dit specifieke geval.

“Maar in algemene zin is het zo dat ik vertrouwen heb in de expertise van mijn mensen, vandaar dat zij ook het mandaat hebben om naar eigen inzicht handhavend op te treden. Dus men hoeft niet voor iedere sommatie toestemming van de minister te vragen, dat zou natuurlijk onwerkbaar zijn.”

Voor nadere informatie verwees zij naar Domeinbeheer. Daar werd gesteld:

“Op de bewuste kavel aan de Amandelweg – die door Domeinbeheer als geschikte kavel voor de woningbouwlijst wordt gezien – zag men nog niet zo lang geleden ineens verdachte werkzaamheden. Het terrein werd plotseling schoongemaakt en voorzien van een omheining. Alles duidde erop dat men zich mogelijk het terrein zonder toestemming wilde toe-eigenen en vandaar het bord.”

De VVRP-minister gaf begin deze maand aan dat er in samenspraak met Justitie een gezamenlijk team gevormd zal worden, specifiek voor de aanpak van illegale bouw op het eiland.

“Zoals men weet zijn er de afgelopen twintig jaar zo’n 10.000 illegale situaties ontstaan; er zijn zelfs hele wijken ontsproten. Nou krijg ik vaak opmerkingen dat er meer handhavend opgetreden moet worden, maar ik kan als minister onmogelijk binnen een jaar alles oplossen wat over de afgelopen twintig jaar is gedoogd. Wat ik wel kan doen, is de inspanningen intensiveren, waar het ministerie nu ook duidelijk mee bezig is. Daar zijn zelfs fondsen voor verkregen van het ministerie van Financiën”,

aldus de VVRP-minister.

Las Almas

Zoals meermaals door de Amigoe belicht, zijn er de afgelopen jaren door Domeinbeheer tal van probleemgebieden in kaart gebracht, waar op grote schaal overheidsterrein is ingepikt: ‘Las Almas’, ‘Duzu’ bij Tera Kòrá, Barbouquet, Boca St. Michiel, Sabana Baka bij Fuik, Hanenberg bij Montaña Abou en Groot St. Joris. Domeinbeheer:

“Gisteren zijn op tal van plekken waar sprake is van een illegale situatie dezelfde waarschuwingsborden geplaatst. Vandaag kregen wij al bericht dat een bord bij Las Almas demonstratief werd verwijderd en vernield.”

De uitvoeringsorganisatie stelt hier vervolg aan te zullen geven.

De kavel op de Amandelweg waar verdachte voorbereidende werkzaamheden ter illegale toe-eigeningen werden geobserveerd, en waar ook een bord werd geplaatst.
Bij het huisje zijn onlangs ook stellages geplaatst.
Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | Ontruiming gesommeerd bij illegale bouw en toe-eigening grond

  1. Helemaal mee eens-de buldozer over alle illigale bouwsels-tegelijk even nagaan hoeveel Politici en ambtenaren over de vele jaren heen zich zeer rijk hebben gemaakt aan de vele erfpachten en uitstekende kust plaatsen-vooral op Lagoen-Jeremie zijn er velen-nu Westpunt etc nog-nee hoor dit is een heel lang lopend vies spelletje-verschillende families verhandelen en eigenen zich vele jaren veel erfpacht gronden toe-maar wie o wie gaat dit eens echt aanpaken en terug draaien? Koruptie is overal.

  2. Alles kan hier op Curacao, het is het resultaat van meer dan 50 jaar zelfbestuur en een paar jaar onhandig proberen landje te spelen waarbij niemand iets durft aan te pakken of het zo maar laat omdat het “gewoon” is. Met als grote voorbeeld onze eigen regeringen die in de loop der jaren een plethora aan land-verkwanselingen en vriendjesbevoordelingen door ministers en ambtenaren hebben laten zien. Nette mensen staan na tientallen jaren nog steeds op de wachtlijst, het tuig jat zelf land want wie houdt ze tegen, en vriendjes die kregen en krijgen het bijna cadeau en in de schoot geworpen al dan niet met een “tegenprestatie”. Curacao is een corrupt en crimineel eilandje op alle niveaus.

  3. Amigoe spreekt zelfs van eilandjepik te Spaanse Water. Sommige mensen durven zelfs een eilandje te stelen. Dan ben je toch niet goed bij je hoofd?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *