Amigoe | Sulvaran: Overlast kippenfarm momenteel extreem

Sulvaran: Overlast kippenfarm momenteel extreem

Sulvaran: Overlast kippenfarm momenteel extreem

WILLEMSTAD — Het chronische probleem van extreme vliegenoverlast die wordt veroorzaakt door de kippenfarm, waardoor naar schatting 7000 bewoners dagelijks overlast ondervinden in de omliggende wijken Sun Valley, Sunset Heights, Rancho, Brievengat, Schelpwijk, Amerikanenkamp, Waterloo, Groot Kwartier en Muizenberg, dient door de kippenfarm door naleving van de geldende regels op het gebied van hygiëne opgelost te worden.

Dit stelt onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran. De directie van de kippenfarm vindt echter dat er een lastercampagne wordt gevoerd met ‘ongefundeerde insinuaties’.

Sulvaran woont in Sunset Heights – waar op circa 400 meter afstand de kippenfarm al decennialang gevestigd is – en stelt zowel als parlementariër als namens de bewoners aan de bel te trekken.

Het Statenlid: “De aanhoudende overlast – gekeken over een periode van een jaar – is nog nooit zo erg geweest. We leven werkelijk onder een aanval van vliegen, het huis moet voortdurend gesloten blijven want anders komen de vliegen op je eten af. Men kan gasten onder deze omstandigheden zo niet uitnodigen. We weten ook allemaal dat het onhygiënisch is als vliegen op je eten landen, maar het is bijna onmogelijk om ze te weren.”

Het archief van de Amigoe wijst uit dat er in 2010 sprake was van soortgelijk beklag vanuit de omliggende wijken. Deze krant heeft sindsdien herhaaldelijk over de nadelige effecten van een vliegenplaag geschreven. Zo heeft entomologe Gisette Seferina de bewoners in het verleden meermaals gesproken en voor meer voorlichting gepleit. “Het gaat er in de volksgezondheid om dat men voorkomt dat mensen ziek worden. Vliegen brengen schade aan de gezondheid toe doordat ze voor transport van ziekmakende bacteriën zorgen en aangetrokken worden door eten. Een vlieg wil je niet op je boterham zien landen!”, aldus een eerdere uitspraak van de deskundige op het gebied van insecten.

‘Ook stankoverlast

Sulvaran geeft aan dat de overlast zich niet alleen beperkt tot een extreme vliegenplaag, maar dat er tevens sprake is van hevige stankoverlast. “Wij weten dus ook niet wat er precies met de opvang van de fecaliën van de kippen gebeurt. Er zijn aanduidingen dat het gedurende lange periodes opgevangen wordt ofwel verzameld, waarop het nat wordt gemaakt alvorens het vervoerd wordt. Dit levert een enorme stankoverlast op. De trucks voor afvoer van dit natte restmateriaal rijden overigens gewoon door de wijken heen, waarbij het soms zelfs op straat lekt. Dit kan natuurlijk niet”, aldus de parlementariër.

Sulvaran stelt hierover de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Siegfried Victorina (PS), te hebben benaderd.

“De aandacht van minister Victorina is hierop gevestigd. Hij heeft vorige week al een brief gestuurd naar de kippenfarm. Hierin worden duidelijke regels gesteld waar de farm zich aan dient te houden. De minister heeft ook aangegeven dat er ter controle een inspectie uitgevoerd zal worden. De maatregelen die getroffen moeten worden, zullen natuurlijk een investering van de kippenfarm vereisen. Maar aangezien zij verklaren dat zij voor 65 procent van de totale eiervoorziening op het eiland zorgen, kunnen zij dit van deze inkomsten bekostigen”, aldus het Statenlid.

‘Juist last van wijken’

De kippenfarm die deze week een persbericht heeft doen uitgaan, benadrukt dat de farm vanaf 1966 de bevolking van een constante levering van gezonde, kwalitatieve eieren voorziet. De farm stelt een marktaandeel van 65 procent te hebben in de levering van eieren die op het eiland geconsumeerd worden. Het bieden van werkgelegenheid wordt ook aangehaald.

“Aangezien de wijken Sun Valley en Sunset Heights in het gebied dat als bestemming conform het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) landbouw en veeteelt had, visieloos gerealiseerd zijn, is het niet zo dat de kippenfarm de wijken last bezorgt, maar juist andersom”, aldus de verklaring.

De directie van de farm geeft ook aan dat als de overheidsinstanties aandacht hadden besteed aan wet- en regelgeving, ‘er nu geen discussie gevoerd zou worden’. De directie wijst er tevens in algemene zin op dat vliegen nou eenmaal op veel Caribische eilanden voor overlast zorgen, en dat niet alleen de voornoemde wijken hiermee te maken hebben. Op uitspraken dat de overlast door de kippenfarm veroorzaakt wordt, stelt de directie dat deze afkomstig zijn van ‘investeerders met slechte bedoelingen die geallieerd zijn aan lokale politici en die nu tijdens de verkiezingstijd voor financiering zorgen’. De directie meent dat er ‘een lastercampagne tegen de kippenfarm gevoerd wordt met ongefundeerde insinuaties’.

‘Farm hoeft niet weg’

Sulvaran stelt dat de kippenfarm ‘heeft gepoogd om de extreme overlast voor de bewoners verzachtend weer te geven en zelfs te ontkennen’. “Dit is niet de juiste opstelling, men dient een gesprek aan te gaan, het probleem te erkennen om daarop mitigerend te handelen en zo de nodige oplossingen te bieden. Laten we wel wezen, we houden allemaal van een lekker gezond eitje, de farm hoeft niet weg”, aldus Sulvaran, die benadrukt dat de farm zich simpelweg aan de regels dient te houden. “Overigens heeft de farm ook gesteld dat zij al vele jaren daar gevestigd zijn, nog voor de verkavelingsplannen werden uitgevoerd waardoor nu in de omgeving verschillende wijken zijn ontstaan in een gebied dat vroeger voor agricultuur bestemd was, wat op zich een punt is. Maar dat betekent niet dat men daardoor ongeveer 7000 mensen aan zoveel overlast kan onderwerpen”, aldus het Statenlid.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Sulvaran: Overlast kippenfarm momenteel extreem

  1. Kan Sulvaran niet een poosje in La Quinta of Sta Catharina of Koraal Partier komen wonen? Daar klagen de bewoners al meer dan 10 jaar over de overlast van een landfill welke qua formaat die van malpais begint te benaderen.
    Daar is geen politicus warm voor te maken noch bureau milieu of het openbaar ministerie. De landeigenaar die daar dik geld aan verdient heeft de juiste vriendjes zullen we maar denken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *