Amigoe | Nog altijd geen importverbod asbest

Nog altijd geen importverbod asbest Aruba

Nog altijd geen importverbod asbest Aruba

ORANJESTAD — Ondanks de kennis dat asbest een gevaar vormt voor de gezondheid, kent Aruba nog altijd geen importverbod. Wel gelden sinds eind 2015 strengere regels voor het verwijderen van grote hoeveelheden asbest bij commerciële gebouwen en objecten.

Voor het demonteren van een eigen asbestdak gelden deze DTI-regels ook, alleen moet ieder zelf initiatief nemen om deze te volgen.

De brandweer, DTI, Serlimar en AVP-fractielid Donny Rasmijn stellen dat het eiland tot op de dag van vandaag grote hoeveelheden asbest kent, onder andere verwerkt in daken van huizen. Nog steeds is er geen importverbod op asbesthoudende producten, betreurt Rasmijn. “Jammer genoeg bestaat er tot nu toe geen verbod op import van vooral dakplaten die asbesthoudend materiaal bevatten. Asbestdaken worden alleen een ‘hot item’ als er een gebroken dak aanwezig is bij een school, daarna heeft het geen prioriteit”, stelt hij.

Aruba heeft geen enkel inzicht in hoeveel asbest er nog jaarlijks geïmporteerd wordt op het eiland. “Vroeger werd asbest met cement gemengd om pijpleidingen te isoleren. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer. Asbesthoudende producten die de gezondheid van mensen kunnen aantasten, worden zeer waarschijnlijk niet meer geïmporteerd. In ieder geval moeten we een onderzoek hiernaar doen om alsnog met een importverbod te komen op bepaalde of alle materialen die asbest bevatten”, aldus Rasmijn. Hij hoopt dat hij meer aandacht aan dit onderwerp kan geven zodra hij klaar is met het verbod op plastic tasjes, Parkietenbos, de straathondenproblematiek en de financiering van politieke partijen.

Eigen richtlijnen

Asbest vormt, zolang het vastzit in bijvoorbeeld cement, of goed begraven ligt onder de grond, volgens experts geen enkele bedreiging voor de gezondheid. Alleen als een asbestgebouw wordt gesloopt of een asbestdak moet worden verwijderd, lopen de werknemers en de omgeving kans om schadelijke asbestvezels in te ademen. Om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en omgeving te waarborgen, gelden sinds 2 december 2015 strengere voorschriften ten aanzien van de verwijdering van asbest of asbesthoudend materiaal uit gebouwen of andere objecten. Echter, deze regeling dekt volgens Rasmijn nog lang niet alles. “Bij de verwijdering van grote hoeveelheid asbesthoudend materiaal, vooral bij de overheid en overheid NV’s, worden deze richtlijnen toegepast. (..) Wil iemand zijn asbestdak verwijderen, dan is het tot nu toe aan hem om de richtlijnen van DTI aan te vragen en toe te passen. Of hij doet het gewoon zonder enige richtlijnen.”

Inzage

Na inzage in de Asbestregeling wordt duidelijk dat er voornamelijk gesproken wordt over asbest of asbesthoudend materiaal in commerciële bouwwerken of objecten. Hier moet de hoeveelheid asbest eerst geïnventariseerd worden, voordat de verwijdbergingswerkzaamheden mogen startten. Conform de regels moet deze inventarisatie worden uitgevoerd door een door DTI gecertificeerde asbestdeskundige. Het is verboden om zonder toestemming van de Justitie-minister of een door hem aangewezen ambtenaar, asbest te verwijderen uit voornoemde bouwwerken. In artikel 9 van de Regeling Asbestverwijdering staat een kort zinnetje over asbestdaken bij woningen. “Het verwijderen van asbestdaken van een woning geschiedt conform de aanwijzingen van het hoofd van DTI.” In artikel 14 staat dat de eigenaar van een woning met voornemens om asbestdakplaten te verwijderen, dit ten minste een week van tevoren moet melden bij DTI. Onbekend is of hierop wordt gecontroleerd. DTI was niet direct bereikbaar voor reactie.

Asbestdak Arco Iris

Onlangs is het asbestdak van de Kleuterschool Arco Iris verwijderd (zie foto). Directie Volksgezondheid (Despa) stelt middels een persbericht dat zij het materiaal hebben verwijderd en vervoerd volgens de regels van DTI. Verschillende betrokken partners hielden volgens hen tijdens de werkzaamheden een oogje in het zeil, waaronder Dienst Openbare Werken (DOW), de politie, de brandweer en de Meteorologische Dienst (Meteo). Omwonenden moesten gedurende de asbestwerkzaamheden hun ramen en deuren gesloten houden, mochten geen kleding buiten aan de waslijn ophangen, werden verboden het afgesloten werkterrein te betreden en mochten geen dierenvoer buiten zetten.

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | Nog altijd geen importverbod asbest

  1. Dagobert Duck aka Scrooge McDuck staat bekend om zijn gierigheid. Hij leeft zelf erg sober en probeert op elke mogelijke manier geld te besparen. Dit is in tegenstelling tot de Reality TV, hoop van de blanke middenklasse, vastgoedmagnaat.

  2. Renée van Aller

    Het verschil tussen de theorie en de praktijk is vaak heel groot. We noemen de raffinaderij schoon, groen en duurzaam en als dat maar zo is in onze hoofden is het prima. De praktijk is van onderge-schikt belang. Een handige handelsreiziger zou een prima politicus zijn. Wat leuk spelen met de taal en een goede mannetjesmaker zoals Paul Manafort zijn wel noodzakelijk. Manafort hielp en hield zelfs de grootste schurken brandschoon in het zadel. Met zo’n Soeslov kan iedereen als begenadigde gids en spectaculaire leider de grote sprong voorwaarts maken. Zo komt Dagobert Duck aan de macht in Amerika. Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *