Amigoe | Nieuwssite 24ora gaat te ver met ‘spionnen van de staat’

Nieuwssite 24ora gaat te ver met ‘spionnen van de staat’

Nieuwssite 24ora gaat te ver met ‘spionnen van de staat’

ORANJESTAD — Nieuwssite 24ora heeft met het plaatsen van een artikel over twee ambtenaren met daarin de beschuldiging dat zij ‘spionnen van de staat’ zijn, de grenzen van het betamelijke overschreden.

“24ora heeft zich ten opzichte van beide personen onrechtmatig gedragen.”

Dat besliste de rechter gisteren in een kort geding dat het tweetal tegen de eigenaar van 24ora, Tera News, had aangespannen. 24ora moet binnen 24 uur na dagtekening van het vonnis het betreffende artikel verwijderen en deze verwijderd houden. Bovendien moet de nieuwssite een rectificatie plaatsen en in deze tekst afstand nemen van het artikel. De site zou onvoldoende bewijs hebben om te kunnen beweren dat de ambtenaren fungeerden als ‘spionnen voor de regering’.

Ongezouten

De ambtenaren zouden volgens het gewraakte artikel foto’s hebben genomen van een lunchdiner van MEP-parlementariër Glenbert Croes en verslaggevers Patrick Paskel en Nelson Andrade. Deze foto’s zouden de ambtenaren vervolgens op sociale media hebben gedeeld en voorzien van ‘weinig verheffende bewerkingen en commentaren’.

Als reactie hierop plaatste 24ora een artikel, met naam, toenaam en foto’s van de ambtenaren die werden genoemd als degenen die de foto’s hebben gemaakt. In het stuk worden deze overheidsemployees aangeduid als staatsspionnen, waarbij een directe relatie met hun dagelijkse werkzaamheden wordt gelegd. In het artikel wordt ook door 24ora ‘een ongezouten mening’ over hen gegeven, aldus de rechter in het vonnis.

Onbehoorlijk onderzoek

Volgens het Gerecht kan echter niet worden vastgesteld wie de foto’s van Croes en gezelschap heeft gemaakt. Ook is niet bekend of de betrokken ambtenaren deze foto’s via sociale media hebben verspreid of dat zij betrokken zijn geweest bij de ‘onsmakelijke bewerkingen’ daarvan. Dat het maken en verspreiden van de foto’s op sociale media ‘een kennelijk politiek doel’ diende, is volgens de rechter iets dat door 24ora mocht worden aangekaart in het kader van haar journalistieke functie. Een zekere mate van vrijheid, is hierbij gegund bij de selectie en waardering van feiten, aldus de rechter.

Wel had 24ora ‘behoorlijk onderzoek’ moeten doen en ‘hoor en wederhoor’ moeten toepassen. “Dit weegt zwaarder indien het gaat om niet-politieke ambtsdragers en zeker indien een artikel vervolgens (sterk) opiniërend is.” De nieuwssite heeft in haar reactie ‘te snel en op te weinig feiten haar conclusies getrokken’. Vooral door het bestempelen van deze overheidsdienaren als ‘spionnen van de staat’ en het in twijfel trekken van hun integriteit, is 24ora te ver gegaan.

Als 24ora het artikel niet verwijderd of de rectificatie niet plaatst, moet het bedrijf een dwangsom van 5000 florin per dag betalen, tot een maximum van 50.000 florin. Bovendien werd de nieuwssite veroordeelt tot het betalen van de kosten voor het kort geding, begroot op bijna 2200 florin. De directie van 24ora is het niet eens met de overwegingen van de rechter en gaat in hoger beroep.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *