Amigoe | Minister: Geen cruise-village, wel mangrovepark

Mangrove park | Amigoe

Alternatieve weg naar tweede megapier | Foto Amigoe

WILLEMSTAD — Met het oog op behoud van de mangroven in het Rifgebied is de route van de ontsluitingsweg van dit gebied naar de nog te realiseren tweede megapier aangepast.

Dit bevestigt VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP), desgevraagd. “De oorspronkelijke suggestie voor deze weg liep inderdaad via het mangrovebos, maar daar was ik het niet mee eens aangezien we al in een vergevorderde fase zijn met plannen voor een mangrovepark. ROP heeft een alternatieve weg, buiten de mangroven om, ontworpen die ik reeds heb goedgekeurd.”

De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) reageert hiermee op een persverklaring van de milieuorganisatie Amigu di Tera die gisteren naar aanleiding van de internationale Dag van de Mangroven aandacht vroeg voor de mangroven op Curaçao, en dan specifiek die van het Rifgebied. De milieuorganisatie trok aan de bel over eerdere plannen om de weg via het mangrovebos te laten lopen.

“Ik denk dat Amigu di Tera, die ook deel uitmaakt van de werkgroep, mogelijk niet van de laatste ontwikkelingen hieromtrent op de hoogte was”, aldus Camelia-Römer. Ze verwijst voor nadere informatie over de nog aan te leggen ontsluitingsweg naar de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP, voorheen Drov). ROP bevestigt desgevraagd dat de alternatieve route binnen het inrichtingsplan van de tweede megapier, door de minister reeds op 1 juli bekrachtigd werd.

De alternatieve route zal buiten het mangrovenbos om naar de tweede megapier lopen. Op dit kaartje de toekomstige situatie.

De alternatieve route zal buiten het mangrovenbos om naar de tweede megapier lopen. Op dit kaartje de toekomstige situatie.

Zoals eerder gemeld heeft ROP de bouwvergunning voor de realisatie van de tweede megapier gereed liggen. ROP stelt dat de alternatieve route – buiten het mangrovebos om – langs de zuidlijn van het terrein waarop het Courtyard Marriott zal worden gerealiseerd zal lopen, om richting het oosten te buigen met een bocht tussen het stadion en het zwembad voor verbinding met de tweede megapier zal zorgen.

Voorzichtig juichen

Op de bekrachtiging van de minister van deze alternatieve route, reageert Lloyd Narain namens Amigu di Tera als volgt: “Wij waren ondanks het feit dat wij alle vergaderingen hebben bijgewoond, er niet van op de hoogte dat er een alternatieve route is bekrachtigd door de minister.” Narain benadrukt dat ‘als dit daadwerkelijk het geval is, is dit bijzonder toe te juichen is’. “Anderzijds zijn wij ook altijd voorzichtig in deze kwesties, dit onder het motto: eerst zien dan geloven.

Ondanks het feit dat de minister eerder heeft aangegeven de oorspronkelijke route door de mangroven niet voor te staan, bleek tijdens de vergaderingen dat er verschillende consultants en ambtenaren waren, die wel aan deze route vast bleven houden. De oorspronkelijke projectie van de weg bleef dus altijd als een geheimzinnig onderdeel zweven, waar men maar geen duidelijkheid over bood.” Narain verwijst verder naar de aankomende verkiezingen en meent dat ‘als men geen aanstalten maakt om te beginnen met de realisatie van de plannen van de huidige minister, het nog maar de vraag is wat voor vervolg deze plannen na de verkiezingen zullen krijgen’.

Camelia-Römer benadrukt dat de plannen voor een mangrovepark in een vergevorderd stadium zijn beland waarbij aan de uitvoeringsorganisatie Domeinbeheer een trekkersrol toegewezen werd. Ze heeft tegenover de Amigoe krant herhaaldelijk gesproken over het belang van behoud van de aanwezige mangrovebestanden op het eiland.

De minister die ook de klimaattop heeft bijgewoond, heeft over dit onderwerp aangegeven ‘goed te zijn geïnformeerd over het belang van de mangroven met betrekking tot klimaatverandering en de daaraan gepaarde zeespiegelstijging’. Ze benadrukte hierbij behalve de belangrijke broedplaatsfunctie voor koraalvissen, ook de kustprotectie/ versterkingsfunctie die mangroven voor de kustlijn bieden.

De minister die zich de afgelopen weken herhaaldelijk ook heeft uitgesproken over haar plannen om langs de zuidelijke kustlijn – waaronder ook het Rifgebied – om een ‘koredor’ als wandelgebied te ontwikkelen, waarbij de toegankelijkheid van de zee vanaf wal voor het publiek gewaarborgd dient te blijven, stelt dat een mangrovepark hierin ook een belangrijke rol zal spelen.

“Hier zal men van de aanwezige natuur kunnen genieten net zoals men overal van de zee moet kunnen genieten. Als de mensen eenmaal de natuurwaarde van het mangrovepark meemaken, zullen zij zich net zo voor het behoud daarvan inzetten, zoals dat onlangs ook is gebeurd bij de afsluiting van de Drielstraat en de toegangsbelemmering aldaar van de zee. De bewoners kwamen hiertegen in opstand en dreigden met rechtszaken. Ondanks het feit dat mogelijk deze rechtszaken tegen het ministerie gericht zouden kunnen zijn, vind ik het een goede zaak dat men zich voor behoud en toegang tot onze natuurwaarden inspant”,

aldus de minister. Ze laat verder weten dat de ontwikkeling van een koredor mogelijk jaren in beslag zal nemen waarbij stapsgewijs aan de realisatie ervan gewerkt dient te worden.

“Ik kan als minister onmogelijk binnen een jaar alles voor elkaar krijgen. Dus een gefaseerde aanpak is onvermijdelijk. Maar in ieder geval houdt het inrichtingsplan voor de tweede megapier hier reeds rekening mee.”

Geen cruise-village

Minister Camelia-Römer haalt de oorspronkelijke plannen voor de ontwikkeling van een tweede megapier aan, waarvan ook een ontwerp voor de ontwikkeling van een cruise-village deel uitmaakte: “Een omsloten cruise-village, waarbij men wilde dat mensen daar zouden blijven hangen om geld uit te geven. Ik geef daar geen toestemming voor. Ik meen dat wij niet de kant op moeten zoals de afgesloten cruisefaciliteiten in Miami, dit is geen Miami. Onze cruise-village is de binnenstad: Otrobanda en Punda. Daar moet de doorstroom aan wandelend publiek plaatsvinden. We hoeven daarvoor niet een extra afgesloten village te bouwen.”

Bron: Amigoe

 

2 Reacties op “Amigoe | Minister: Geen cruise-village, wel mangrovepark

  1. +1

  2. 40 Miljoen voor een paar blokken beton. Gelukkig geen cruise village.
    Nou nog iemand die het lef heeft om die hele tweede pier af te blazen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *