Amigoe | Akkoord prioriteitenlijst Staten

Akkoord prioriteitenlijst Staten

Akkoord prioriteitenlijst Staten

WILLEMSTAD — De coalitiepartijen hebben een akkoord bereikt over de prioriteitenlijst van onderwerpen die de Staten tot de verkiezingen in behandeling zullen nemen. Op de lijst staan vooralsnog onder meer de landsverordening instelling van de Curaçaose burgerluchtvaart- en ruimtevaartautoriteit en de wijziging van de comptabiliteitslandsverordening.

De instelling van de Curaçaose Burgerluchtvaart- en Ruimtevaartautoriteit is van belang om weer de veiligheidscategorie 1 voor luchthaven Hato van de Amerikaanse luchtvaartinspectie Federal Aviation Administration (FAA) te krijgen. Hato werd in 2011 van categorie 1 naar 2 gedegradeerd op last van de FAA nadat er knelpunten waren geconstateerd op het gebied van personeel, organisatie en financiën. Een van de beperkingen van de categorie 2-status, is dat er geen nieuwe vluchten op Amerika vanuit Curaçao gestart mogen worden. De nieuwe wet is enkele weken geleden naar de Staten gestuurd en is inmiddels klaar voor behandeling in de Centrale Commissie van het parlement.

De wijziging van de comptabiliteitslandsverordening is een initiatief van de Pais-fractie. De aanpassing gaat uit van de persoonlijke financiële aansprakelijkheid van een minister en het creëren van een speciale procedure voor bijzondere overeenkomsten. Dit laatste houdt in dat een minister pas een privaatrechtelijk rechtspersoon kan oprichten als hij dertig dagen van tevoren de Staten hierover heeft ingelicht. Dit laatste geldt ook voor het (mede)verwerven van aandelen in privaatrechtelijke ondernemingen waarmee meer dan 100.000 gulden is gemoeid.

Naast deze twee eerdergenoemde wetten staan er op de lijst die de coalitiepartijen zijn overeengekomen ook de vaststelling van de jaarrekeningen van het land Curaçao over 2012 en 2013. Ook de aanpassing van de sanctielandsverordening, conform de richtlijnen van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) zal op de agenda staan van een Statenvergadering voor de verkiezingen van 30 september. Hetzelfde geldt voor de petroleumlandsverordening en de nieuwe landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten.

Een wetsvoorstel dat mogelijk nog aan de lijst toegevoegd kan worden is de aanpassing van de kieswet. Dat heeft onder meer betrekking op verzelfstandiging van het Hoofdstembureau, het verbod op het nemen van foto’s in het stemhokje en de verplichting dat politieke partijen een rechtsvorm moeten hebben. Hoewel de tijd dringt is er nog geen definitief ‘nee’ hierop gekomen van de coalitiepartijen om de wet, als die bij de Staten binnenkomt, niet mee te nemen. Wetsvoorstellen die de prioriteitenlijst niet hebben gehaald, zijn onder meer de wet voor het opleggen van een tijdelijk verbod aan personen van wie een tijdelijke dreiging uitgaat, aanpassing van de advocatenlandsverordening en de landsverordening voor toezicht op effectenbemiddelaars.

Over de lijst hebben de partijen die deel uitmaken van de coalitie de afgelopen weken verschillende keren vergaderd. De ministers van het kabinet-Whiteman II werden gevraagd om hun eigen lijstje van prioriteitsonderwerpen te presenteren. Deze lijstjes werden vervolgens in de vergadering van samenwerkende partijen behandeld, waarna er intern beraad volgde binnen de fracties die de regering vormden. Aan de hand van deze besprekingen werd er een lijst opgesteld van onderwerpen die niet controversieel zijn en die binnen twee vergaderingen kunnen worden afgehandeld, waarvan na een behandeling in de Centrale Commissie en het opstellen van het verslag hiervan, het aan bod kan komen tijdens een openbare vergadering van het parlement.

De Staten keren op maandag 8 augustus terug van reces. Dat is is ook de dag waarop politieke partijen die aan de verkiezingen willen meedoen hun kandidatenlijst bij het Hoofdstembureau moeten inleveren. In de periode tot aan de verkiezingen zullen de Staten minimaal twee vergaderweken houden met de mogelijkheid tot een extra vergaderweek.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Akkoord prioriteitenlijst Staten

  1. Abraham Mossel

    Sinds wanneer worden wij er van op de hoogte gehouden van wat onze luiaards (politici) “aanwezig”nu en in de aankomende dagen aan het doen zijn op het pluche, het moet toch niet gekker worden om te vertellen wat onze dik betaalde vol gevreten en gezopen lapzwanzen aan het doen zijn, spaar mij aub.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *