Amigoe | Milieustichting start bodemprocedure tegen overheid

Isla-medewerkers willen met protest gesprek met premier afdwingen | Bea Moedt

Milieustichting start bodemprocedure tegen overheid | Bea Moedt

WILLEMSTAD — Stichting Clean Air Everywhere (CAE) is een bodemprocedure gestart tegen de overheid. Daarin eist de stichting dat de uitstootnormen die gelden voor bedrijven in het industriegebied te Schottegat per direct worden gehandhaafd.

Tevens wordt geëist ‘dat de uitstoot van de groene giftige substantie per direct stopt!’, aldus de stichting, die met de bodemprocedure een gang naar het Europees Hof mogelijk wil maken.

CAE kondigde eerder dit jaar al aan opnieuw een gang naar de rechter in te zetten bij uitblijven van actie vanuit de overheid. De stichting verwijst naar de rechterlijke uitspraak van medio november 2015, in het kort geding dat door CAE en Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) was aangespannen. “De rechter oordeelde toen dat de overheid ‘goed op weg was’. De overheid is echter direct na deze uitspraak gestopt met de uitvoering van de door eisers naar voren gebrachte punten, zoals het onderzoeken van de groene substantie, het opzetten van extra luchtmeetpunten, het terugdringen van de uitstoot, onderzoek naar de gezondheid van mensen onder de rook van de Isla, het informeren van de bevolking en handhaving van de uitstootnormen”, aldus CAE.

Verder verwijst de stichting ook naar de Tweede Kamer-motie waarin er bij de Curaçaose overheid op wordt aangedrongen om de uitstoot maximaal te beperken. “De overheid legt dit naast zich neer, want de luchtmetingen laten zien dat de uitstoot van zwaveldioxide (SO2) erger is dan ooit. Op social media kan men verslagen zien dat de uitstoot van de giftige groene substantie, met daarin onder meer vanadium, nikkel en chroom, onverminderd doorgaat. Na het voeren van deze bodemprocedure is de weg open voor CAE om deze misstanden voor te leggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens”, aldus de stichting, die hieraan toevoegt dat de Europese Rechten van de Mens (ERVM) ook voor Curaçao gelden.

“Deze gebieden de overheid om zorg te dragen voor een veilige leefomgeving en om de gezondheid van haar bevolking te respecteren. CAE gaat ervan uit dat de rechter ook inziet dat de mensenrechten door de overheid van Curaçao met voeten worden getreden. Er wordt geen enkele intentie getoond om op te komen voor de gezondheid van haar bevolking onder de rook van de Isla. Elk jaar gaan er achttien mensen voortijdig dood, vanwege de giftige uitstoot in het Schottegatgebied. Dit moet stoppen! CAE zal zich daarom blijven inzetten om dit onrecht te bestrijden!”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *