28 C
Willemstad
• woensdag 24 april 2024

Extra | Journaal 19 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, April 18, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 18 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak in de zaak tegen Jamel L. over het doodsteken van een supermarktmedewerkster van een Albert Heijn...

Democracy now! | Wednesday, April 17, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Metro Groep krijgt gelijk in zaak achterstallige huur

HomeMediaAmigoe | Metro Groep krijgt gelijk in zaak achterstallige huur
Metro Groep krijgt gelijk in zaak achterstallige huur | Foto Amigoe
Metro Groep krijgt gelijk in zaak achterstallige huur | Foto Amigoe

WILLEMSTAD — De Metro Groep, die deel uitmaakt van het Plaza Hotel, heeft van de rechter gelijk gekregen inzake achterstallige huur voor de ruimten in de Waterfortbogen onder de nummers 30 tot en met 33. Het bedrijf dat daar gevestigd is, Pasta & Pizza, is veroordeeld om aan Metro de achterstallige huur van 201.657 gulden te betalen en te ontruimen. Met deze uitspraak krijgt het dispuut tussen het VVRP-ministerie en het Plaza Hotel omtrent het beheer van de boogjes een nieuwe wending.

Pasta & Pizza is tevens veroordeeld tot betaling van een vermeerdering van 6.365 gulden per maand vanaf 4 november 2014 tot de dag van ontruiming, en 7.000 gulden aan incassokosten. Pasta & Pizza kreeg van de rechter het bevel het gehuurde te ontruimen en te verlaten, alles mee te nemen en de sleutels in te leveren bij Metro. Het bedrijf wordt ook veroordeeld in de proceskosten. De rechter machtigt Metro om eventueel zelf tot ontruiming over te gaan ‘zo nodig met behulp van de sterke arm’.

Zoals meermaals door de Amigoe belicht, stelt het Plaza Hotel de beheerder van de Waterfort- en Marichiboogjes te zijn en dat dit beheer een essentieel onderdeel uitmaakt van een gezonde financiële situatie van het Plaza Hotel. Zoals bekend verkeert het hotel in financieel moeilijk vaarwater en is er sprake van beslagname. Het hotel heeft meermaals aangegeven dat oud-minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en nu MAN-Statenlid Charles Coope, aan zowel de Metro Groep als de huurders van de boogjes begin 2012 een brief had gestuurd. Volgens het hotel was de strekking van deze brief dat de beheersovereenkomst tussen de overheid en Metro ‘zonder enige vorm van overleg vanuit de overheid was beëindigd’. De huurders van de boogjes zouden hierop hun betalingen van de huur aan de Metro Groep hebben gestaakt. Ook de overheid gaf diverse keren aan geen huurpenningen voor de boogjes te ontvangen.

Eerder deze week meldde VVRP-minister Earl Balborda (PNP) omtrent het beheer van de boogjes, nog voor de uitspraak van de rechter:

“Het klopt dat Charles Cooper een brief heeft gestuurd en dat het proces onder hem in gang is gezet, waarop er rechtszaken werden gevoerd. Uit juridisch advies van de overheid blijkt dat het Land de beheerder van de boogjes is en vandaar dat wij nu alles op alles willen zetten om het gebied weer nieuw leven in te blazen”,

aldus de minister, die aangaf dat er reeds vergevorderde onderhandelingen worden gevoerd met een lokale groep investeerders, bestaande uit ‘ervaren zakenlieden’.

“De overheid stelt voor de nieuw af te sluiten beheersovereenkomst als voorwaarde dat er flink geïnvesteerd dient te worden om de in verval geraakte boogjes op te knappen. Wij hebben de gestelde voorwaarden in een voorstel aan deze groep gecommuniceerd, en zijn nu in afwachting van hun respons hierop”,

aldus de minister. In het kader van het voornoemde krijgt de gehele kwestie omtrent het beheer met de uitspraak van de rechter een nieuwe wending.

De rechter geeft een opsomming van feiten die tijdens de rechtszaak zijn komen vast te staan:

“Metro heeft op 3 oktober 2006 een huur-, beheer- en exploitatieovereenkomst gesloten met het Eilandgebied Curaçao (het Land) ten aanzien van het Waterfort te Punda. In de overeenkomst is bepaald dat Metro gerechtigd is om de Waterfort- en Marichibogen (de bogen) – zij het niet in zijn geheel – aan derden onder of weder te verhuren. Partijen zijn ingaande 1 november 2010 een huurovereenkomst aangegaan tegen een maandelijkse huurprijs van 6.365 gulden voor Pasta & Pizza.”

De huurovereenkomst had een duur van drie jaar waarop het bedrijf als eerste een optie zou krijgen om de huurovereenkomst met drie jaar te verlengen ‘maar niet na de vervaldatum van het contract’. De rechter:

“De huurovereenkomst is niet opgezegd of ontbonden. Pasta & Pizza heeft tot op heden het genot van het gehuurde. Metro heeft Pasta & Pizza bij schrijven van 29 oktober 2013 en 5 juni 2014 aangemaand tot betaling van achterstallige huurpenningen. Betaling is uitgebleven.”

In het vonnis worden passages aangehaald van brieven die vanuit VVRP naar Metro werden verstuurd. Zo geeft oud-minister Cooper in zijn brief van 9 februari 2012, gericht aan de advocaat van Metro, aan:

“Uw cliënte kon zes maanden voor het einde van de huurperiode van vijf jaar, door middel van een schriftelijk verzoek, het Land Curaçao benaderen om een nieuwe overeenkomst aan te gaan. Uit de registratie van het Land blijkt niet dat uw cliënte een dergelijk verzoek heeft gedaan. Ik meld u hierbij dat het Land op korte termijn een beslissing zal nemen ten aanzien van het aangaan van een nieuwe overeenkomst dan wel meerdere overeenkomsten met betrekking tot dit gebied.”

Vervolgens zou er op 15 september jongstleden wederom een brief vanuit het ministerie worden verzonden door secretaris-generaal Dwigno Puriël, waaruit ook een passage wordt aangehaald:

“De huur, beheer en exploitatieovereenkomst tussen Metro en het Land is op 3 oktober 2011 geëindigd. Dit is door voormalig minister Cooper aan Metro medegedeeld. Metro dient zich daarom te onthouden van alle handelingen die erop zouden kunnen wijzen dat zij nog contractspartij zou zijn van het Land Curaçao en is dientengevolge niet bevoegd namens het Land Curaçao huurpenningen van Waterfortbogen 30, 31, 32 en 33 te vorderen dan wel in ontvangst te nemen.”

De rechter stelt dat Metro aan haar vorderingen de huurovereenkomst ten grondslag heeft gelegd.

“Ondanks diverse schriftelijke aanmaningen, is (volledige) betaling sinds maart 2012 zijdens Pasta & Pizza uitgebleven. Metro voldoet daarentegen wel aan haar verplichtingen uit de huurovereenkomst, de bekostiging van de verzekering, beveiliging, ongediertebestrijding en algemene verlichting van de omgeving. De huurachterstand is dusdanig groot en zorgt voor financiële problemen bij Metro. Van Metro kan derhalve niet langer worden verwacht dat zij het huurgenot blijft verstrekken”, aldus de rechter.

De rechter concludeert het volgende:

“Het is voldoende aannemelijk dat de huurovereenkomst niet is geëindigd per 3 oktober 2011. Voor zover Pasta & Pizza gelet op de brieven van de heer Cooper en Puriël een beroep heeft willen doen op het bepaalde in artikel 6:37 BW, kan dat beroep niet slagen. Gelet op de huurovereenkomst is Metro de contractspartij van Pasta & Pizza en derhalve schuldeiser van de huurpenningen. Het Land Curaçao heeft geen zeggenschap over het al dan niet innen van huurpenningen door Metro van Pasta & Pizza (als onderhuurder).”

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

2 reacties

  1. Het moge duidelijk zijn dat C.C zoals zo vaak uit deze warboel “door him zelffe veroorzaakt” een slaatje heeft willen slaan en wat hem waarschijnlijk ook is gelukt, daar de eigenaar moeilijk kan zeggen dat hij ?? florijnen aan C.C! onder de tafel door heeft geschoven. Er klopt toch geen moer van die contract datums / termijnen. Mijn in ziens is het zo gegaan ( de oplichting ) Pasta& Pizza gaan op 1 november 2010 !! een contract aan met Metro, maar weten van C.C dat Metro in 2011 eruit word gewerkt?? door C.C . Hierna hoeven zij minder dan de helft aan teekpenningen huur te betalen 2.000,00 aan .De Naam kan een baby nog raden.

  2. En weer wordt het ergens een grote financiele ellende omdat we in 2010 verzuimd hebben om te screenen, waardoor de charlatan Charles Cooper minister kon worden als een olifant door de porceleinkast wandelde en onmetelijke schade aanrichtte.

    Bedankt Cooper, bedankt Schotte.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties