Amigoe | Landbouwers kunnen weer ploegen

De overhandiging van de voertuigen aan de landbouwcoöperaties vond gisteren plaats.

De overhandiging van voertuigen aan landbouwcoöperaties vond gisteren plaats.

WILLEMSTAD — Drie tractoren stonden al jaren kapot en dus werkloos op het huidige terrein van Agrarisch & Visserijbeheer (ABV) in Klein Kwartier.

In het kader van zijn beleid om de landbouwsector op het eiland meer te stimuleren, liet minister Ben Whiteman (PS) van Gezondheid, Natuur & Milieu de tractoren repareren en ter beschikking stellen aan drie landbouwcoöperaties: die van Bándabou, Hato en Bándariba. Gisteren werden de voertuigen officieel overhandigd.

Dat gebeuren vond plaats bij de dam op het ABV-terrein, waar op de achtergrond een paar flamingo’s en andere watervogels waren neergestreken. De vertegenwoordigers van de drie landbouwcoöperaties staken hun erkentelijkheid niet onder stoelen of banken. De overdracht werd officieel getekend, per landsbesluit. Het kunnen beschikken over werkende tractoren betekent dat er weer regelmatig geploegd kan worden, zonder dat het planten vertraging oploopt. Die periodes lijken steeds korter te worden. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is er sprake van droogte. En als het dan gaat regenen, loop je het risico dat de oogst die bijna rijp is alsnog verloren gaat.

Kort geleden werd aan twaalf landbouwers een tractorcertificaat uitgereikt na het succesvol afronden van de cursus, die ook door het ministerie van GMN was bekostigd.

Komkommers

De meeste landbouwers leven niet alleen van de opbrengst van producten als komkommers, tomaten, pompoenen, maïs, bònchi en sorghum. Ze hebben er vaak een reguliere baan bij. Maar de landbouw zit hen in het bloed. Ze zijn ermee opgegroeid en hebben er een passie voor. Voor een kleine groep is de landbouw wel de voornaamste bron van inkomsten. De totale landbouwsector vormt 1 procent van het Bruto Nationaal Product. En Whiteman hoopt dat percentage te verhogen, zodat er meer lokale gewassen afgenomen worden en er minder hoeft te worden geïmporteerd. Met de beschikking over vier tractoren in totaal, een werd vorig jaar al gerepareerd, komt dat streven een stukje dichterbij. Nu al nemen alle Subway-filialen op het eiland lokaal komkommers af voor de salades. De minister hield de coöperaties en de leden wel voor om goed voor de tractoren te zorgen. Het is de bedoeling dat ze in de eigen omgeving worden gebruikt en dat er geen lange afstanden over openbare wegen mee worden gereden. Iets dat door de landbouwers grif werd beaamd.

Watertanks

Zoals gezegd zijn de coöperaties en de leden erg blij met de nieuwe tractoren. Maar andere factoren, zoals de droogte, blijven een probleem. Daarom moeten er meer watertanks komen, die strategisch op hoger gelegen plekken geplaatst moeten worden. Whiteman riep de coöperaties op om met een projectvoorstel te komen voor de bouw van deze tanks, met als een van de voorwaarden dat ze goed afgesloten kunnen worden. In het verleden hebben er teveel ongelukken plaatsgevonden met kinderen die in een tank waren gevallen en verdronken. Als de coöperaties deze voorstellen indienen, dan zal de minister ervoor zorgdragen dat de tanks er ook daadwerkelijk komen.


Loslopende koeie
n

Op hun beurt benadrukten de vertegenwoordigers van de landbouwcoöperaties het belang van onderlinge samenwerking. “Het moet niet ieder voor zich zijn en de ander zoekt het maar uit. Want voedsel blijft immers de basisbehoefte van de mens.” Verder werd ook het probleem aangehaald van loslopende koeien. Sommige eigenaren verzuimen om een degelijke omheining om hun terrein te zetten. Koeien die goed gevoed worden, zullen niet zo snel de gewassen van landbouwers opeten. Maar koeien met honger, daar zijn de landbouwers voor beducht en dat levert heel wat ruzies op met de eigenaren. Whiteman verklaarde hierover dat zeer recentelijk de Landsverordening Verstoring van de Openbare Orde is getekend, die lang op de lijst van reparatiewetgeving stond. Behalve dat nu het illegaal dumpen van afval volgens de wet makkelijker aangepakt kan worden, kan met deze verordening ook de overlast door loslopende koeien beter worden bestreden.

Kinderboerderij

Op het terrein van ABV op Klein Kwartier komt een kinderboerderij en een barak waar groepen of gezinnen een lang weekeind kunnen blijven om nader kennis te maken met de aspecten van de agricultuur of om zich er verder in te bekwamen. Minister Whiteman heeft opdracht gegeven om een projectdossier te maken en is vastbesloten om dit project te realiseren. Het terrein van ABV is uitgestrekt en heeft een grote dam. Het biedt tal van mogelijkheden op het gebied van landbouw en veeteelt en die worden al in beperkte mate benut. Momenteel worden op kleine schaal gewassen als maïs verbouwd en geiten en schapen gefokt, ook voor de rasverbetering op het eiland. Die takken van ABV zullen uitgebreid worden, aldus Whiteman.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | Landbouwers kunnen weer ploegen

  1. Abraham Mossel

    Dit is de zoveelste keer dat ik een minister zie pronken met deze zelfde opgeknapte tractoren.

  2. Joep Meloen

    MIsschien ook eens een idee om mensen aan te spreken op hun rijgedrag ? Een tractor is geen formule 1 wagen, dus heeft geen zin om te proberen met gierende banden weg te rijden.
    Valt mij op dat men hier nogal ruw omgaat met het materiaal van anderen. Ze hoeven het zelf niet te betalen, dus het mag allemaal kapot.

  3. Wat een verspilling van kapitaal. De overheid bemoeit zich weer met iets wat aan de markt moet worden overgelaten. Waarom koopt de cooperatie niet zelf de tractoren en verdeelt de inzet er van onderling. Een goede cooperatie heeft interne sociale controle en zo blijft de tractor in goede staat. De overheid is hier geen deel van de oplossing maar van het probleem!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *